Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ỦY BAN “TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” BẰNG CÁO BUỘC VÕ ĐOÁN THẤT THIỆT (Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM)

Tháng Một 28, 2015

.

.

ỦY BAN “TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” BẰNG CÁO BUỘC VÕ ĐOÁN THẤT THIỆT

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM
January 26, 2015 | Bình Luận

http://www.vietthuc.org/88416/

.

Từ ngày 1-17-2015, một số điện thư đã được tung lên mạng, với đề tài nhiều ám hiệu: “Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay”, tất cả đều đều xuất xứ từ tổ chức UBTTTADCSVN, do ông Liên Thành làm Chủ Tịch, Chairman. [ http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html] .

 1. VỀ NGUỒN GỐC CỦA “BẢN NHẬN ĐỊNH” ĐEM PHỔ BIẾN

Căn cứ vào Tu Chính Một Hiếp Pháp Hoa Kỳ, tự do ngôn luận [freedom of speech] và tự do báo chí [freedom of press] đã trở thành hiến định, cần được tôn trọng và bảo vệ tối đa. Tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền tự do phát biểu [freedom of expression] lẫn nghe ngóng mà không sợ chính quyền [Hoa Kỳ] cấm đoán, chế tài. Ngày nay, quyền tự do báo chí, truyền thông không những liên hệ tới sách báo, in ấn, mà còn bao gồm mọi hình thức truyền thông, truyền hình, phát hình trên mạng, điện thoại thông minh, v.v.

Cũng vịn vào tự do ngôn luận và tư do báo chí mà Hai ông Tịnh Ngọc và Liên Thành của ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM/COMMITTEE FOR PROSECUTING VIETNAMESE COMMUNIST CRIMINALS có quyền trước tác, đăng tải, và phổ biến “Bản Nhận Định” trên, mà không sợ chính quyền [Hoa Kỳ] cấm đoán, chế tài, nếu thi hành một cách chân chính, hợp hiến, hợp pháp.

Đó cũng là quyền bày tỏ lòng yêu nước và duy trì căn cước “Người Việt Quốc Gia” qua thân phận Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Cái quyền này một cách đương nhiên, hợp lý và hợp pháp phải dành cho toàn thể hơn 3 triệu Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, bỏ nước ra đi, nay rải rác trên toàn thể lãnh thổ Hiệp Chúng Quốc và Toàn Cầu.  Ba triệu người Việt đó tại ”Hải Ngoại” có toàn quyền yêu nước, có toàn quyền tự xác định mình là Người Quốc Gia-ghét-bỏ-CSVN khi họ quyết định chọn lựa thân phận đó. Chứ không phải là “đặc quyền” riêng tư [priviledged rights] của một vài tổ chức tự duy.

Thưa Quý Vị, tự do ngôn luận và tự do báo chí, truyền thông tại Hoa Kỳ gắn liền với quyền tự quyết về mặt chính trị đa nguyên, đa dạng và quyền tự do tranh luận, tìm kiếm sự thật, một cách tự do, công bằng [fairness of speech & information] mà không bị bất cứ thế lực nào độc quyền gài ép, nhồi sọ, kỳ thị/cấm đoán kiến thức và quyền tìm hiểu của từng công dân.

Vậy quý vị độc giả sáng suốt trên mạng cần thi hành quyền tự do ngôn luận song phương, đa diện để xét lại những “Nhận Định” của UBTTTADCSVN, và cùng lúc dành quyền tự do tìm hiểu SỰ THẬT trên căn bản của “Người Việt Quốc Gia Chân chính”, qua sự kiện vừa xẩy ra.

Tiện đây cũng xin nhắc thêm, quyền tự do phát biểu sẽ không được bảo vệ [unprotected speech] trong những trường hợp lạm quyền, vi phạm như sau:

 • chửi bới [fightings words] gây hấn, phá rối trật tự công cộng;
 • lời lẽ tục tĩu [obscenities];
 • xui dục phạm pháp [crime inciting] trực tiếp hay gián tiếp;
 • và nhất là mạ lỵ phỉ báng [defamation/libel/slander] mà chúng ta sẽ có dịp bàn tới sau đây.

Sự thật khả tín thường phát xuất với tư cách của người phát biểu.  Vậy độc giả chân chính cũng nên tìm hiểu UBTTTADCSVN có liên hệ chính thức hay bán chính thức gì với FBI, CIA hay Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ [National Security Agency/NSA] hay một Công Tố Viện cấp Tiểu Bang hay Liên Bang nào [State/Federal Prosecution] hay không — mà khi Ông Tịnh Ngọc ký và phổ biến tài liệu trên lại khai chức tước là “Trưởng Khối Kỹ Thuật ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”, với danh xưng Anh ngữ là “COMMITTEE FOR PROSECUTING VIETNAMESE COMMUNIST CRIMINALS”.

Tiện đây xin nhắc, việc “truy tố” [prosecution] một hành vi phạm pháp tại Hoa Kỳ hay bất cứ ở đâu đều phải tuân theo đúng chính danh chức nghiệp [qualification, accreditation], đúng thẩm quyền [jurisdiction] và đúng thủ tục tố tụng [due course of law/due process].

Theo định nghĩa của nền tư pháp và luật sư đoàn Hoa Kỳ, muốn thi hành công việc “truy tố” [prosecution], tác nhân phải là:

 • một công tố viên chuyên nghiệp [prosecutor] được chính quyền giao phó nghiệp vụ truy tố một nghi can phạm pháp;
 • một luật sư hay một nhân viên chuyên nghiệp có đủ tư cách thi hành nhiệm vụ của công tố viên [“district attorney” hay “county attorney”].

Ngoài ra và quan trọng nhất, nghiệp vụ truy tố phải hội đủ căn bản và phải thi hành đúng theo thủ tục hình sự tố tụng:

 • căn cứ vào luật pháp hiện hành;
 • nghi can có ý định và có hành vi phạm pháp;
 • căn cứ vào tội trạng rõ rệt [probable cause], có đầy đủ chứng cớ liệt kê [affidavit/credible information];
 • có lệnh thi hành đúng thẩm quyền [warrant], v.v.;

Nếu có thành kiến sẵn buộc tội, hay lạm quyền truy tố trái luật, trái phép, những hành vi này phải coi là truy tố sai quấy, ác ý [malicious prosecution], có thể bị xét xử về mặt hình sự và đồng thời phải bồi thường dân sự cho nạn nhân.

Căn bản là ở giai đoạn điều tra/truy tố, một người bị “tình nghi” phạm pháp chỉ được định nghĩa là một “nghi can”, đem ra xét xử: hoặc có tội [guilty] hoặc trắng án vô tội [innocent]. Do đó một “nghi can” không bị tức khắc khép tội, mà trái lại, phải được coi là “vô tội cho tới khi bị xét xử có tội” [Innocent Until Proven Guilty].  Đó là luật pháp Hoa Kỳ, đó là luật pháp mà Việt Nam Cộng Hoà trước đây áp dụng. Chỉ luật rừng thứ CSVN mới cho phép trắng trợn “chụp mũ” khép tội và bỏ tù con người mà không cần xét xử.  Lịch sử đã từng chứng minh như vậy.

Tới đây, người viết cảm thấy thất vọng, hầu như xấu hổ “nếu” quả thật Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản bỏ nước ra đi để chối bỏ một chế độ độc tài đảng phiệt Đỏ, phản dân, hại nước, lại phải tự nạp mình trên đe đưới búa của khủng bố quá khích, hay dưới áp lực ngang tàng của vài phe nhóm độc tài, hống hách coi thường hiến pháp và luật pháp của một nước tân tiến, nhân bản như Hoa Kỳ.

Dù sao sự thật vẫn là sau 40 năm hấp thụ dân chủ tự do nhân bản nơi tá túc; sau 40 năm học hỏi kiến thức cởi mở, đa nguyên, đa dạng; sau 40 năm kinh nghiệm làm người Việt tự do, tử tế, tự tin, biết rõ quyền hành và trách nhiệm của mình, đa số công dân Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đều cởi mở, thông minh và can trường hơn so với quá khứ đen tối.

 1. ỦY BAN “TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” BẰNG VU KHỐNG, ĐƯA TIN THẤT THIỆT, VÕ ĐOÁN, HÀM HỒ, VÔ CỚ
 1. VU KHỐNG

UBTTTADCSVN vu khống và khẳng định buộc tội:

 1. Huỳnh Thục Vy, Gia đình cô ta và Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam là “chủ chốt của một tổ chức đối lập giả tạo”; “tranh đấu cò mồicủa Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN”.
 1. Đồng thời quả quyết “Quyển sách –NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT– ký tên “tác giả Huỳnh Thục Vy”, do CƠ SỞ VIỆT THỨC/VIET THUC FOUNDATIONphối hợp xuất bản, dự tính in ấn tại Đài Loan để phát hành tại Hoa Kỳ trong năm 2015 “cũng chính là sản phẩm của Ban Biên Tập thuộc Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN”.

Trước tiên, liệu UBTTTAĐCSVN có dám lập một bản Khai-Hữu-Thệ [Affidavit,mà không sợ phạm tội man khai (perjury), nếu đổ bể?] chứng nhận:

 • UBTTTAĐCSVN là một thứ “công tố viện” trực thuộc chính quyền Hoa Kỳ ở cấp Tiểu Bang hay Liên Bang [State/Federal Prosecution]? Hay là một tổ chức chuyên nghiệp đăng ký hợp pháp, được công nhận bởi cơ quan sở tại [accreditation] để có đủ tư cách hành nghề “Truy Tố” tại TB California hay Liên Bang — Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ [United States of America]?
 • đã hoàn tất các thủ tục truy tố một cách thận trọng, đầy đủ chứng cứ, hợp pháp, hợp lệ?
 • không võ đoán, không thành kiến, không ác ý?

Nhưng hiện giờ, căn cứ trên giấy trắng mực đen của “Bản Nhận Định ngày 7 tháng 12 năm 2014 của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN”, chúng ta không cách nào hơn là thấy rằng những cáo buộc trên đều do “nghiệp vụ/kỹ thuật” tung tin thất thiệt, không đúng sự thật vì võ đoán, vô cớ, hàm hồ.

 1. CĂN BẢN BUỘC TỘI VÕ ĐOÁN, TÙY TIỆN

UBTTTADCSVN tung ra những cáo buộc ngang xương thất thiệt trên chỉ với căn bản buộc tội duy nhất: “Theo tin tức nhận được từ trong nước với độ chính xác cao” [SIC] hay ngắn gọn: “Theo tin ghi nhận được” [SIC]. THẬT LÀ ĐỘNG TRỜI. THẬT LÀ LỘNG HÀNH.

Cái gọi là “Theo tin tức nhận được từ trong nước với độ chính xác cao” hay “Theo tin ghi nhận được” thực sự không thể chấp nhận được, vì tính cách mơ hồ, vớ vẩn, hoang đường của nó, như sự xuất hiện bất thình lình của “Ma Xó Thượng Du” bỏ bùa để chứng minh mọi u uẩn, hay để vung tay giải quyết một bế tắc cuối ngày, cốt làm vừa lòng đám người dễ tính, ngô nghê.

 • Thật vậy dù “tin nhận được trong nước với độ chính xác cao” đó là của TT Nguyễn Tấn Dũng, chúng ta cũng không thể tin được ngay vì ông ta có thể nói sảng, nói láo, nói đùa. “Tin nhận được” phải căn cứ vào chứng cớ cụ thể: công văn biệt phái; lệnh công tác; sổ lương; hình ảnh rõ ràng các “nghi can” [Huỳnh Thục Vy, Gia Đình, Hội Viên, v.v.] ngồi họp với Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN, có văn bản nghị sự v.v. Đều không có.
 • Cái “tin nhận được trong nước” du cao tới mấy tối thiểu cũng phải ghi rõ [a] xuất xứ, nguồn gốc, [b] nhân vật cho tin, [c] nhân chứng đối tác, [d] tài liệu dẫn chứng, [d] cơ hội, [e] thời gian, [f] nguyên nhân và cả [g] lý do khả chấp. Đều không có.
 • Đằng này, “tin tức nhận được từ trong nước với độ chính xác cao”[SIC] hay ngắn gọn: “Theo tin ghi nhận được”[SIC] chỉ là những tin ngáo ộp vô danh; những bàn tán “chợ búa” đại gia; hay những tiếng “đồn đại” vô căn cứ, mỗi lúc mỗi lệch lạc, vô nghĩa. Thành ngữ pháp lý về hình sự tố tụng Hoa Kỳ gọi chung cách dẫn chứng bừa bãi này là “hearsay”, hay những lời “rỉ tai” không có giá trị chứng minh điều gì cả, và cũng không thể căn cứ vào những sự đồn đại đó để buộc tội bất cứ ai, bất cứ nghi can nào. Toà xử sẽ thẳng tay bác bỏ những tiếng đồn đại “hearsay” này.
 • Do đó, “tin tức nhận được từ trong nước với độ chính xác cao” mà ô. Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN dễ dàng dùng để truy tố và tức khắc buộc tội Huỳnh Thục Vy và nhóm người liên hệ chỉ là hàm hồ, võ đoán, không thể chấp nhận được. Nếu chỉ căn cứ vào cách thu thập tin đồn đại để “buộc tôi” thì nghiệp vụ này đã là khởi đầu của việc truy tố sai quấy, ác ý [malicious prosecution].

Vậy ở hiện trạng quy trách võ đoán, tuỳ tiện, vô căn cứ của UBTTTADCSVN, bất cứ ai minh mẫn, trung thực đều phải vững tâm coi Huỳnh Thục Vy và nhóm người liên hệ là những nhà tranh đấu dân chủ chân chính, nay bị UBTTTADCSVN vội vàng bôi nhọ một cách tùy tiện, sai quấy, vì thành kiến, vì ác ý.  Một cách vô trách nhiệm.

 1. UBTTTADCSVN DẪN CHỨNG HÀM HỒ, VÔ CỚ 

[A] NHỮNG DẪN CHỨNG CỤ THỂ [Exhibits] mà UBTTTADCSVN chọn đưa ra một số nhỏ đều có hiệu lực chứng minh rõ rệt Huỳnh Thục Vy và Gia Đình cô bị trừng phạt, hành hạ, sách nhiễu.  “Một bức hình có giá trị nghìn lời”, nếu không bị phản chứng rõ rệt là “giả mạo” [counterfeit] hay thực sự “giả tạo” [artificial, fake, false]:

(Xem hình nơi trang chính : http://www.vietthuc.org/88416/ )

[B] CÁCH PHẢN CHỨNG DUY NHẤT CỦA UBTTTADCSVN LÀ:

 1. Không hề đưa bất cứ một “phản chứng” nào có thể phủ nhận những chứng cớ trên.
 1. Trái lại chỉ “phán” khơi khơi bằng võ đoán và vu khống sẵn có:
 • “Tình báo CSVN đã thường xuyên dựng ra những cuộc sách nhiễu giả tạo đối với y thị.”  [SIC]
 • “Tình báo CSVN đã trang bị cho Huỳnh Thục Vy với hành trang là thường xuyên bị sách nhiễu bằng những gói đồ dơ, gạch đá quẳng vào nhà y thị và những tấm giấy mời của phòng An Ninh Điều Tra địa phương. Những hành trang này được y thị đưa lên Internet nhằm mục đích tự đánh bóng cho mình là một nhân vật tranh đấu cho tự do thật sự. [SIC]
 • “Thứ hai, tình báo CSVN tạo cho Huỳnh Thục Vy trở thành một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đối với quốc tế. Tình báo CSVN đã chỉ thị cho Huỳnh Thục Vy xuất hiện trên YouTube và y thị tự diễn đạt bằng Anh ngữ trong việc lên tiếng “bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam” [SIC]
 • Y thị chính là một con bài chiến lược mà tình báo CSVN đang nuôi dưỡng cho kế hoạch lớn về sau.[SIC]
 • Cũng cần nói rõ về phía gia đình, Huỳnh Thục Vy có cha là Huỳnh Ngọc Tuấn. Đây là một nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Theo tin ghi nhận được, tên này đã được tình báo CSVN dàn dựng từ lâu với bản án 10 năm tù ở do “tuyên truyền chống chế độ” (?!). Trong năm nay, Huỳnh Ngọc Tuấn lại tung lên Facebook hình ảnh băng bó nơi ngực và giấy xác nhận bị (mật vụ) đánh gãy xương. Nhưng đối với nhận xét chuyên môn thì đây chỉ là màn đóng kịch giả tạo và là sở trường của tình báo CSVN.[SIC]

Cách phản chứng của UBTTTADCSVN hoàn toàn vô hiệu, vì chỉ phát biểu những SỰ KIỆN GIẢ ĐỊNH, không hề có chứng cứ cụ thể liên hệ [công văn biệt phái; lệnh công tác; sổ lương; hình ảnh rõ ràng các “nghi can” [Huỳnh Thục Vy, Gia Đình, Hội Viên, v.v.] ngồi họp với Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN, có văn bản nghị sự, v.v.]

Tất cả đều có tính cách võ đoán, áp đặt thành kiến từ cái “định đề” vô căn cứ: “nhận xét chuyên môn” [SIC] và “Theo tin ghi nhận được” [SIC]. Thật là hết chỗ nói.

[C] NHỮNG PHẢN CHỨNG NÔNG CẠN, PHẢN TÁC DỤNG [COUNTER-PRODUCTIVE]:

 • Khi đưa ra Video Huỳnh Thục Vy: Vận Động Chống Chính Sách CSVN Sử Dụng Bạo Lực và Tra Tấn/Stop Torture and Violence in Viet Nam/https://www.youtube.com/watch?v=1AYGkkyEFgU vô hình trung UBTTTADCSVN đã giúp nhà tranh đấu trẻ Huỳnh Thục Vy phỏ biến thêm lập trường và yêu sách của Cô ta, với lời lẽ trong sáng, không thể bẻ cong, không thể nhuộm đỏ, hay nhuộm “bẩn” bởi bất cứ đầu óc kinh dị nào.
 • Với video này, tôi có thể yêu cầu các bạn hãy giúp chúng tôi: Ngăn chặn bạo lực! Ngăn chặn tra tấn tại Việt Nam! Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives. [Huỳnh Thục Vy].  CÒN GÌ RÕ HƠN?
 • Nhưng UBTTTADCSVN vẫn ngoan cố cho rằng “Nếu Huỳnh Thục Vy không phải là người của tình báo CSVN, công an mật vụ và an ninh của CSVN đã vô hiệu hóa y thị từ lâu. Đồng thời video “Stop Torture and Violence in Vietnam” cũng không thể tồn tại trong các tài khoản YouTube và Facebook của y thị cho đến hôm nay.”
 • Lý luận “NẾU” kiểu này chỉ có tính cách “phỏng đoán” [conjectural-inconclusive-guesswork] không chứng minh được gì; và còn có tính cách lỗi thời, vô ý thức:
 • Người Việt trong nước ngày nay hết sợ; họ tranh đấu thanh thiên bạch nhật, trực diện, “lộ hình” [visibility] cốt để vận động sự hưởng ứng của cộng đồng thế giới tự do và tìm cách “liên kết” tương trợ với các tổ chức nhân quyền phi-chính-phủ [Non-Governmental Organizations] liên hệ. Sự “nổi dậy” và hành động cương quyết của người tranh đấu trong nước được “bảo đảm” an toàn bởi thế lực của Hoa Kỳ: CSVN muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ tân trang chiến cụ, cho phép tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương/Trans-Pacific Partnership (TPP), thì phải tôn trọng “đối ước” cam kết là “để yên” khoảng 527 cá nhân và hiệp hội [xã hội dân sự] trong nước có cơ hội bất đồng chính kiến với chế độ CSVN, nhất là về mặt bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do tôn giáo.  Trong đó có nhóm Huỳnh Thục Vy.
 • Căn cứ vào VietnamHumanRightsDefenders.net, nhân viên đặc trách/biệt phái tại Toà Đại Sứ, Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Hà Nội và SàiGòn và các Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc tế đều biết rõ căn bản, tung tích của 527 cá nhân và hiệp hội trên, và sẵng sàng can thiệp bảo vệ họ khí có chuyện quá đáng xẩy ra đối với họ. Đó là những lá “bùa hộ mạng” để họ khỏi bị 4 triệu cán bộ CSVN “vô hiệu hoá”, bịt mồm, biệt miệng, hay gỡ tháo blog, cấm đoán Facebook, YouTube tranh đấu của họ như trước đấy. Một tình trạng không có gì là “nghịch lý” [SIC], khó tin.
 • Đáng lẽ phải mừng cho người tranh đấu trong nước đã gặp cơ hội tốt, đã gặp cơn gió lành khởi nghĩa dân chủ tự do. Ai lại nỡ cắt cánh, đẩy kéo họ xuống bùn lầy? Ai lại nỡ tiếp tục trù dập họ xuống vực thắm của tai ương nhân tạo: nô dân, khốn đốn; triệt hạ nhân cách bởi nhóm người độc tôn, độc đoán; thoả mãn bè phái, đảng phiệt?

Nhìn kỹ những hình ảnh Huỳnh Thục Vy và các nhà tranh đấu trẻ trong nước chụp chung với nhân viên phái đoàn của Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel; với Nhân viên Lãnh sự Pháp Gavois, [dưới đây] v.v., cũng như nhân dịp Tuyên Cáo Thành Lập Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam — Vietnamese Women For Human Rights, Tổ chức của Huỳnh Thục Vy có đính kèm hình ảnh những cuộc gặp gỡ với bà Jennifer và hai đồng sự, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 18/11/2013; với ông Felix, Đại sứ quán Đức; với Ông David Skowronski, ĐSQ Australia; với Ông Jean-Philippe Gavois, ĐSQ Pháp; với các vị trong ĐSQ Thụy Điển, v.v. [mà không hề có bóng dáng của đại diện ngoại giao Nga, Trung quốc, Bắc Hàn, Kampuchia, v.v.] là để [a] tỏ rõ lập trường nhân bản dân chủ tự do; [b] đồng thời vận động sự hưởng ứng của cộng đồng thế giới tự do; [c] và từ kênh đại sứ quán trên, tìm cách “liên kết” tương trợ với các tổ chức nhân quyền phi-chính-phủ [Non-Governmental Organizations] liên hệ.

Về những hình ảnh dưới đây, vốn là những chứng cứ điển hình rõ ràng nhất, UBTTTADCSVN muốn hạ uy tín của các nhà tranh đấu trẻ trong nước chỉ đủ sáng kiến “phán” một câu xanh rờn, nhưng cũng là sự thật hiển nhiên: đó là “những màn trình diễn để tạo niềm tin”.  Đúng, đó là những dịp, cơ hội giao tế [public relations] “Tạo niềm tin” với Thế Giới Tự Do, với những người Việt Quốc gia chân chính trên thế giới tự do, nơi họ vịn vào được để đủ sức tiếp tục chống đối CSVN, như với tấm hình mới nhất của Huỳnh Thục Vy [mà nhiều độc giả trên mạng khen là “hình ảnh tiêu biểu đẹp nhất trong năm 2014“:

(Xem hình nơi trang chính : http://www.vietthuc.org/88416/ )

Không biết có tin “mật vụ” bốc đồng nào lại cao hứng “phán” rằng tất cả những người hiện diện trong những tấm hình trên – những nhà tranh đấu trẻ Việt Nam trong nước, những nhà ngoai giao TÂY PHƯƠNG: Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel; bà Jennifer và các đồng sự, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ; ông Felix, Đại sứ quán Đức; Ông David Skowronski, ĐSQ Australia; Ông Jean-Philippe Gavois, ĐSQ Pháp; các vị trong ĐSQ Thụy Điển, v.v. đều là thuôc hạ hay “cò mồi của Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN”?  Sao có thể oái oăm và lộng ảo như vậy?

 1. ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ UBTTTADCSVN TỐ ẨU. HÃY ĐỌC NHỮNG GÌ HUỲNH THỤC VY VIẾT THẬT:

UBTTTADCSVN vu khống “Trên 70% Của Số Bài Viết Ký Tên Tác Giả Huỳnh Thục Vy Là Của Tình Báo CSVN”. Dưới đây là phần trích dẫn từ tác phẩm NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT do Huỳnh Thục Vy trước tác, mà Cơ Sở Việt Thức dự tính ấn bản tại Đài Loan và xuất bản tại Hoa Kỳ trong năm 2015.  Nếu bất cứ ai chứng minh được bản văn của NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT này đích thực là “tác phẩm ma/ghostauthoring/ghostwriting” của Ban Biên Tập Tình Báo CSVN [SIC] — qua lời vu khống của UBTTTADCSVN– thì may mắn thay CSVN đã hoàn toàn “thoát cộng” và đã  tự  lột xác thành Quốc Gia chân chính [Dân Chủ Tự Do Nhân bản] trăm phần trăm.

Chúng ta hãy cầm tận tay, nhìn tận mắt cuốn NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT của một Huỳnh Thục Vy can đảm, chân thành, cởi mở, nhân bản, trong sáng và tử tế:

 1. Tôi có thể hiểu được sao lúc đó ba tôi mơ ước thành luật sư. Tuy tôi chỉ nghe ba kể và đọc một số tài liệu lịch sử trên mạng về Việt Nam Cộng hòa, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể hình dung khá tổng quan về chế độ Việt Nam Cộng hòa. Với hai nền cộng hòa, chúng ta không thể nói đây là một thế chế dân chủ pháp trị hoàn chỉnh nhưng có thể nói đây là một nền dân chủ non trẻ, tuy đối mặt với nhiều khó khăn trong thời chiến nhưng vẫn đạt được những thành tựu không thể phủ nhận so với các quốc gia Đông Nam Á đương thời. Lúc đó chúng ta có tất cả những yếu tố nền tảng để có thể xây dựng một nền dân chủ thực thụ. Dù là một quốc gia đang trải qua những giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nhưng trong cuộc sống hằng ngày của người dân vẫn luôn hiện diện một nền luật pháp khá mạnh mẽ.Nếu không nói đến những vấn nạn như cửa quyền, tham nhũng (không đến nổi nghiêm trọng như bây giờ), chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn và sự ngự trị đầy quyền uy của nền luật pháp dân chủ trên xứ sở này.

Tôi nhiều lần nghe ba kể rằng: mấy ông cộng sản “nằm vùng” đánh phá cầu cống, trường học bị vây bắt, nếu không bị chết tại hiện trường thì đều được đem ra tòa xét xử có luật sư hẳn hoi. Ngay cả mấy ông tình báo và nhà văn, nhà thơ thân cộng hoạt động chống lại chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng được luật pháp dân chủ bảo vệ, được xét xử trước tòa dưới sự bào chữa của những luật sư, mà không ai có thể tước đi cái quyền đó của họ. Những người hành nghề lụật sư dưới thời Việt Nam Cộng hòa quả có “uy” thật, vì dưới ánh sáng của luật pháp họ có thể dùng cái đầu và “ba tấc lưỡi” để thay đổi bản án của tòa dành cho thân chủ họ…[ HTV, “Tôi Vô Tình Học Luật”]

 1. Benjamin Franklin đã nói: “Người nào từ bỏ tự do thực sự để đổi lấy một ít an toàn tạm thời thì không xứng đáng được tự do, cũng chẳng xứng đáng được an toàn”. Dân tộc ta đang ở trong một thế cuộc khó khăn. Sự lựa chọn vì thế rất khó khăn. Nhưng lựa chọn một con đường hợp thời, hợp lòng người và hợp lý là cách duy nhất để tiến về phía trước. Lịch sử vẫn diễn ra dù ta có nhận thức và đồng hành cùng nó hay không. Chủ động tạo ra lịch sử hay để cho thời cuộc cuốn chúng ta đi. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta. Sự “ổn định” (cả nội tại quốc gia lẫn ngoại giao) mà những người cộng sản trước nay luôn rêu rao đã phá sản rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật. Vậy thì chúng ta có lý do gì để níu kéo một chút “an toàn” nhất thời đó mà từ bỏ tự do thực thụ?![HTV, “An Toàn” hay Tự Do?”]
 1. Như tôi luôn nói, không ai muốn phải trả giá, hy sinh. Nhưng cuộc đấu tranh cho tự do này đòi hỏi ở những người đấu tranh bản lĩnh và trách nhiệm. Đây là một cuộc đấu tranh cam go với chế độ độc tài để mở sinh lộ cho đất nước, hy sinh là điều không tránh khỏi. Và khi chúng ta càng nỗ lực vượt thắng mình, hy vọng vượt thắng chế độ càng gần, càng lớn. Đó là những điều tôi muốn chia sẻ với mọi người mà cũng là nói với chính mình. [HTV, “Blogger: Bạn là ai?”]
 1. Thực hiện các quyền chính trị tức là bạn đã làm trách nhiệm công dân; phơi bày và phê phán những xấu xa của nhà cầm quyền là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm; lên tiếng cổ vũ cho Tự do – Dân chủ là một hành vi cụ thể của lòng yêu nước.[HTV, “Chính Trị Là Gì?”]
 1. Dân chủ – Tự do là câu trả lời thỏa đáng hơn bao giờ hết, nhưng nó không phải là một món hàng, chúng ta không thể đi mua ở Mỹ một chút, ở Pháp một chút, ở Nhật một chút rồi kết hợp lại mà thành. Dân chủ đòi hỏi nỗ lực của mỗi chúng ta. Muốn có một nền dân chủ thì phải có trước hết những con người dân chủ, một con người dân chủ trước hết là người hiểu rõ tầm quan trọng của tự do cá nhân và sự đa nguyên của xã hội. Con người là chủ thể của xã hội, xã hội không thể tiến bộ với những con người yếu đuối, bị kiềm chế và không được tự do ý chí.Những người trẻ thông minh, năng động, có đủ can đảm để thoát ra khỏi cái tư duy “trật tự” và cái bóng tối của chủ nghĩa tập thể đè nặng lên cả nền văn hóa của chúng ta sẽ là những người xây dựng ngôi nhà tự do dân chủ trong tương laicho một nước Việt Nam vốn đã chịu quá nhiều đau thương, tủi hổ và những khiếm khuyết trong nền văn hóa suốt thế kỷ 20 vừa qua.[HTV, “Chủ Nghĩa Tập Thể Và Tự Do Cá Nhân”]
 1. Tất cả những nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới đều nhận thức và xác định rõ một mục tiêu rằng: họ đang đấu tranh vì một nền chính trị dân chủ và một xã hội tự do. Theo cách đó, Dân chủ – Tự do có thể là mục tiêu của cả một đời người, cả một thế hệ người, nhưng suy cho cùng đó không phải là mục đích cuối cùng của một dân tộc, của nhân loại. Nó chỉ là phương tiện để đạt đến một cái đích to lớn và vĩnh cửu: sự phồn vinh của quốc gia và sự thăng tiến mọi mặt của dân tộc hay nói rộng ra là của nhân loại…

Với mọi điều kiện và tiềm năng hiện có của con người trong thời đại này, dân chủ là phương tiện khả dĩ, hữu hiệu và tốt đẹp nhất. Trong bất cứ một thời đại nào cũng có những giá trị được mặc định đúng và giá trị dân chủ trong thời đại chúng ta cũng vậy…

Cuộc đấu tranh cho tự do là một hành trình cam go và phức tạp. Nhưng nó cũng là cuộc vận động đáng làm nhất, chính nghĩa nhất. Đây có thể xem là một sự nghiệp vĩ đại, mở ra trang sử mới cho dân tộc. Không vì những nghi ngờ, bất an nào khiến chúng ta mất niềm tin vào giá trị dân chủ và cuộc vận động dân chủ này. Nhưng không có con đường dễ dàng nào để đạt đến một thành tựu lớn. [HTV, “Dân Chủ Đồng Hành Với Sự Thật”]

 1. Nhưng đã đến lúc mọi xiềng xích nô dịch con người phải bị tháo bỏ không chỉ bởi những cố gắng của chính những con người yếu đuối đang sống dưới sự nô dịch mà còn bằng cả trách nhiêm can thiệp và trợ giúp của những con người đã được hoàn toàn tự do,đã có đầy đủ sức mạnh thực sự mà sự tự do mang lại. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực và xứng đáng nhất của sự quần cư – sự chung sống trong an toàn, tự do và hài hòa của nhân loại. [HTV, “Dân Chủ: Giá Trị Nhân Bản”]
 1. Trong khi cái thực sự cần bàn là dân chủ, tự do, nhân quyền và công lý…Thiết nghĩ, tại sao chúng ta không đặt cái di sản xã hội chủ nghĩa nặng nề ấy xuống để bắt đầu bàn về những chủ đề quan trọng hơn cho đất nước, những giá trị mang tính phổ quát, vượt ra khỏi biên giới hạn hẹp của mọi chủ nghĩa? [HTV, “Hãy Đặt Gánh Nặng Tư Tưởng Xuống”]
 1. Những mục tiêu lớn buộc chúng ta phải đối mặt với những sự trả giá lớn tương đương, dù chúng ta có muốn hay không. Hạn chế hy sinh là cần thiết để bảo toàn lực lượng nhưng nếu cứ lo né tránh sự đàn áp thì mục tiêu của chúng ta sẽ khó trở thành hiện thực. Nếu đạt được một thành quả mà không cần hy sinh thì một là thành quả đó kém giá trị, còn hai là một may mắn từ trời rơi xuống. Bạn có tin rằng một may mắn từ trên trời, chứ không phải là một cuộc đấu tranh cam go có thể mang lại dân chủ tự do cho đất nước hay không? [HTV, “Khôn Ngoan” Đến Mức Độ Nào?”]
 1. Bới vậy, quan điểm của tôi, với tất cả những cẩn trọng cần thiết của một người thiếu kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến đối thoại hay thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam, bởi điều đó là quá nguy hiểm…

“Công lý chưa được thực thi, tội ác chưa bị trừng phạt, công lao chưa được vinh danh, hòa giải chỉ là giả”. Vì thế, không thể bán đứng Công lý cho những thỏa hiệp chính trị, cũng như không nên đề cao thái quá tinh thần “ôn hòa” để bỏ qua cái nhìn nghiêm khắc đối với Nhà cầm quyền này. Thỏa hiệp là phương tiện, là bộ mặt giả để đạt được chiến thắng (nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan ), nhưng Công lý mới là cứu cánh, mới là giá trị tối hậu.  [HTV, “Lại Nói Về Sự Thỏa Hiệp Chính Trị”]

 1. Vấn đề là ở chỗ chính quyền Việt Nam đã chấp nhận làm tôi đòi bao nhiêu năm nay mà không chịu mở cho đất nước một sinh lộ mới thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Trung Quốc bằng một chính sách ngoại giao phục vụ quyền lợi đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng những liên minh quốc tế có lợi. Tôi không cho là chính quyền cộng sản Việt Nam làm được điều này bây giờ và trong tương lai. Vì sinh mạng của họ gắn với Trung Quốc, họ không có chính sách đối ngoại nào khác ngoài thân phận đầy tớ cho Trung Quốc.

Và để kết luận, tôi xin kể một câu chuyện ẩn dụ được bác sĩ Nguyễn Đan Quế nêu ra để minh định lập trường của mình: Có một trưởng giả nọ xa nhà lâu ngày, người quản gia ở nhà bán đất cho hàng xóm. Khi về, người trưởng giả thấy cửa nhà tan hoang. Vậy ông nên xử lý tên quản gia gian xảo trước sau đó mới giải quyết chuyện đất đai với hàng xóm hay là làm ngược lại? Câu trả lời của cá nhân tôi qua câu chuyện này là phải giải quyết tên quản gia trước.[HTV, “Lạm Bàn Về Lòng Yêu Nước Và Chủ Nghĩa Dân Tộc”]

 1. Để kết thúc bài viết này, tôi có một lời nhắn nhủ đến cá nhân ông Ngoại trưởng – ông Phạm Bình Minh và những nhà lãnh đạo giỏi chém gió của chúng ta rằng: Quý vị hãy để người dân Việt Nam được tự do, điều này cũng là để cho quý vị một cơ hội, đừng tự đào một cái hố ở đằng sau mỗi bước tiến của mình để đến một ngày nào đó quý vị sẽ kinh hoàng khi nhân dân Việt Nam nói với quý vị một câu tương tự: “Các ông hãy nhìn vào nước Lybia. Nếu chúng tôi có lo ngại về chủ quyền quốc gia, về tự do, an sinh và tiền đồ của chúng tôi, chúng tôi phải có biện pháp thôi. Đó là chuyện bình thường”. [HTV, “Liêm Sỉ ở Đâu Khi So Sánh Nhân Quyền Anh-Việt?”]
 1. Nên lưu ý rằng, dù chương trình làm việc của xã hội dân sự liên quan mật thiết đến các vấn đề chính trị, thì tự thân nó, xã hội dân sự không bao giờ giống với đảng phái. Thiết nghĩ, sự phân biệt rõ ràng giữa xã hội dân sự và đảng phái chính trị sẽ là một bước trưởng thành quan trọng của phong trào dân chủ Việt Nam. Nếu không có bước tiến này, xã hội dân sự sẽ còn phải đi một quãng đường rất chông gai nữa để có thể tự khẳng định mình.  [HTV, “Suy Nghĩ về Xã Hội Dân Sự”]
 1. Đã mấy mươi năm sống dưới một chế độ độc tài hủy diệt văn hóa, bóp méo ý chí lành mạnh và làm thui chột năng lực tinh thần thì lúc đói khổ chúng ta chỉ lo miếng cơm, lúc sung túc chúng ta chỉ lo hưởng thụ. Mất cái gốc tinh thần (văn hóa, luân lý) chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về ý chí và nhân cách. Cái gốc của mọi hành động là tinh thần, ý chí yếu đuối, tinh thần bạc nhược, thì chẳng thể làm những việc lớn lao (nếu không có những điều kiện đột biến làm đòn bẩy).  [HTV, “Tại Sao Là Miến Điện Mà Không Phải Việt Nam?”]
 1. Để rồi từ đó, bắt đầu một giai đoạn lịch sử hoàn toàn mới cho Việt Nam, trí thức giờ đây không còn chịu thân phận bề tôi mà mạnh mẽ sánh ngang với quyền lực chính trị, để thực hiện những nhiệm vụ mà lịch sử và quốc gia giao phó. Trút bỏ được sự ràng buộc với chính trị và tâm lý e dè đối với quyền lực chính trị, tầng lớp trí thức Việt Nam sẽ là Hercules, có sức mạnh nâng đỡ cả dân tộc.[HTV, “Tản Mạn Về Trí Thức Và Thời Cuộc”]
 1. “Thoát Trung” hay “thoát Cộng”…Nhưng dù cho họ có muốn tập hợp người dân để đoàn kết “thoát Trung”, thì cũng thật ngớ ngẩn nếu chúng ta lại thêm một lần nữa tái diễn sai lầm trong lịch sử bằng cách xếp hàng sau lưng họ. Tại sao phải tập hợp dưới ngọn cờ đảng cộng sản (hay bất cứ đảng nào khác) để thoát Trung? …

Đất nước và người dân chờ đợi những kiến giải hữu ích từ giới trí thức Việt Nam khắp thế giới. Hoặc là chúng ta lại để cho thời thế đưa đẩy và chỉ việc nhắm mắt đưa chân? [HTV, “Thoát Trung”]

 1. Nếu chính quyền cộng sản Việt Nam không tổ chức một cuộc bầu cử đa đảng, minh bạch, tự do thực sự để bầu ra cơ quan lập hiến, lập pháp đủ thẩm quyền pháp lý, và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm phúc quyết Hiến pháp đó thì thực chất họ không có được sự giao phó quyền lực từ nhân dân để có đủ tư cách cầm quyền, cũng như lập ra Hiến pháp, luật pháp. [HTV, “Tính Chính Danh của Hiến Pháp”]
 1. Đoàn kết và thống nhất tuy khác biệt về ngữ nghĩa nhưng nó có một điểm chung là sự bao hàm ý nghĩa “hợp nhất” và “giản đơn hóa”. Bài viết này chỉ nhằm lý luận để phản bác tư duy đề cao sự hợp nhất của người Việt. Sự hợp nhất luôn tạo cho chúng ta cảm giác an toàn, vững chải giả tạo. Nhưng đừng để bị cảm giác đánh lừa. Cảm giác này không thích hợp với những người sống trong thời đại đa nguyên và tôn trọng sự khác biệt. Bởi vậy, người viết luôn đề cao sự phức tạp trong lương thiện chứ không bằng lòng với những sự giản đơn ẩn tàng nguy cơ.[HTV, “Về Sự “Hợp Nhất” Qua Hai Khái Niệm Đoàn Kết Và Thống Nhất”].

Tới đây, chúng ta đã đọc trực tiếp “bản văn Huỳnh Thục Vy” qua tác phẩm NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT, và văn là người; chứ không còn bị nhồi sọ, bị xỏ múi dẫn đường chỉ lối bởi tin đồn thất thiệt của “Bản Nhận Định” do UBTTTADCSVN phổ biến.

III. LỜI KHAI-HỮU-THỆ CỦA VIỆT THỨC: SÁNG KIẾN XUẤT BẢN & VIỆC IN ẤN TÁC PHẨM NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT CỦA HUỲNH THỤC VY BẰNG NGÂN QUỸ RIÊNG CỦA HỘI VÀ SỰ YỂM TRỢ CỦA THÂN HỮU ĐÍCH DANH

UBTTTADCSVN trắng trợn vu cáo “Quyển sách –NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT– ký tên “tác giả Huỳnh Thục Vy”, do CƠ SỞ VIỆT THỨC/VIET THUC FOUNDATION phối hợp xuất bản, dự tính in ấn tại Đài Loan để phát hành tại Hoa Kỳ trong năm 2015 “cũng chính là sản phẩm của Ban Biên Tập thuộc Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN”.  Đây là một cáo buộc có tính cách vu khống táo bạo, thất thiệt, ác ý, bất cẩn vì không kiểm chứng một SỰ KIỆN CÓ THỂ KIỂM CHỨNG, ngay tại Hoa Kỳ.

Để chứng minh điều trên là thất thiệt qua lời vu khống của UBTTTADCSVN, Cơ Sở Việt Thức sẽ dẫn chứng sự thật qua Bản Khai-Hữu-Thệ của Chủ Nhiệm Việt Thức như sau, lập tại Fairfax ngày 1-26-2015.  Tất cả văn bản của Phân Đoạn III trong bài viết này là tổng hợp của Bản Khai-Hữu-Thệ của Chủ Nhiệm Việt Thức.

 1. LỜI KHAI-HỮU-THỆ CỦA CHỦ TỊCH/CHỦ NHIỆM VIỆT THỨC: LIÊN HỆ CÁ NHÂN & VIỆT THỨC

[A] Tôi tuyên thệ và ký tên dưới đây là Chủ Tịch Viet Thuc Foundation, kiêm Chủ Nhiệm, Chủ Bút Diễn Đàn Việt Thức, với những khả năng chuyên môn & sinh hoạt liên hệ như sau:

 • Tiến sĩ & Cao Học văn chương Pháp [PhD, MA, Michigan Sate University]; Cử nhân Văn Chương giáo khoa Pháp văn, Văn Khoa Đại Học Saigon;  nguyên giáo sư các trường trung học Lycée Blaise Pascal, Lycée Yersin; French Dept, Michigan State University; PEO, School of Education, University of Michigan; French literature, Hood College, Frederick, MD.
 • Cử nhân Luật, Đại Học Saigòn.  Luật sư Toà thượng Thẩm Huế; và TTT Saigòn.
 • Cao học/Hậu Tiến Sĩ Luật, Howard Law School.  Nhân viên VP Luật Sự Trưởng IRS; Hợp tác VP LS Herman M. Sawyer, Giám Đốc Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp; President, Alpha Title Corporation, Virginia.
 • Chủ nhiệm sáng lập Cơ Sở Cỏ Thơm [VA]; Tư Tưởng Việt [VA]; Diễn Đàn Việt Thức [VA].
 • Nguyên Tổng Thư Ký Khu Kỹ Nghệ An Hoà Nông Sơn [Thời TGĐ Hoàng Kính].
 • Nguyên Phụ Tá Tỉnh Trưởng Quảng Nam, Đặc Trách Kế Hoạch [Thời GS Tỉnh Trưởng Nguyễn Hữu Chi]
 • Nguyên Tổng Thư Ký Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam.

Và cũng xin ghi thêm vài chi tiết bổ xung liên hệ tới lý lịch của người tuyên thệ:

 • Dưỡng phụ, Luật Sư Vũ Đăng Dung, Thủ Lãnh LSĐ TTT Huế, từng bị CSVN bỏ tù 4 năm;
 •  Em rể, LS Trần Danh San bị CSVN bỏ tù 13 năm chỉ vì tội là người đầu tiên đọc Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tại Nhà Thờ Đức Bà, Saigòn;
 • Con thứ chúng tôi, Lưu Thế Khải là cựu Đại Uý National Guard/Military Police [giải ngũ năm 2008, sau khi hoàn tất nghiệp vụ quân sự tại Afghanistan];
 • Con trai trưởng chúng tôi là LS Lưu Thiên Kỳ, JD, ESQ [luật sư đoàn New York], nay là viện trưởng Disaster Resilience Leadership Academy thuộc Đại Học Tulane University, New Orleans, LA; trước đó được bổ nhiệm [Presidential Appointee] bởi Tổng Thống George W. Bush làm Giám Đốc Liên Bang Cứu Tế Thế Giới [Director, Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA), trực thuộc USAID & State Department].  Chức vụ ngoại giao này ngang với Đại Sứ Cao Cấp Hoa Kỳ đương nhiên cần phải có “National Security Clearance”, chứng nhận điều tra cấp liên bang toàn quốc, kỹ lưỡng về căn bản học vấn, tư pháp lý lịch, chính trị, sự nghiệp, luân lý công dân của đương sự, kể cả đối vời gia đình, thân hữu liên hệ.  Một công chứng minh bạch và xác thực.

[B] DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC – www.vietthuc.org  

 • Lên mạng từ năm 2010; Đăng ký dưới danh xưng VIET THUC FOUNDATION, Non-stock Corporation, Not-for-profit organization, Commonwealth of Virginia, State Corporation Commission; Identification number: 0749318-2 .
 • là một tổ chức văn hoá giáo dục độc lập, bất vụ lợi, nhằm góp sức mở rộng môi trường kiến thức đa văn, không biên giới, không thành kiến, cùng lúc vận động khả năng hội nhập lịch trình tiến hoá của nhân loại, theo chiều hướng hài hoà, tự kiểm, tự quyết.dung hoà sáng kiến và hành động cụ thể bảo trọng luân lý nhân bản, toàn diện.xác định lập trường vô tư, phân minh trong nỗ lực vượt chấp mọi kỳ thị nhân chủng, tư tưởng, tôn giáo, xã hội để vận động sinh lực dân chủ chân chính, công bằng, nhân đạo, trọng pháp, trọng sinh, hầu tiếp ứng vận mệnh Đất Nước với tương lai Dân Tộc Việt.
 • Khẩu hiệu chỉ đạo của  DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC ghi trên trang chủ: “Trau Dồi Dân Trí, Kết Sinh Dân Lực – Xây Dựng Công Bằng Thịnh Vượng Nhân Bản Hậu Cộng Sản”

[C] TỔ CHỨC [Công khai đăng trên Trang Đầu/Front Page của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC, với những chức vụ cá nhân đăng tải trên mạng/qua google search]

SÁNG LẬP VIÊN

 • TS & LS Lưu Nguyễn Đạt [Virginia, USA]
 • TS Phan Văn Song [Montmorillon, France]
 • TS Trần Gia Thái/Trần Bích San [LA, USA]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [HĐQT] 2014 & 2015

 1. TS LS Lưu Nguyễn Đạt [VA, USA]
 2. TS Trần Gia Thái/Trần Bích San [LA, USA]
 3. Lê Khắc Hiển, MS [MD, USA]
 4. BS Nguyễn Ngọc Khôi [CA, USA]
 5. Chu Việt, Chu Xuân viện, MA [VA, USA]
 6. Roberto Wissai-Ngô Khoa Bá, MS [NV, USA]
 7. TS Phạm Cao Dương [CA, USA]
 8. Germaine Swanson [MD, USA]
 9. Dick Swanson, [MD, USA]
 10. Trần Ngọc Thiệu, [CA, USA; Nguyên Phó Tỉnh Trưởng Quảng Tín, VNCH; 13 năm tù “cải tạo” CSVN]
 11. Trần Thiên Lý –Song Nhị [CA, USA]
 12. Nguyễn Trọng Đạt [Texas, USA; Đốc Sự Khoá 1, QGHC/VNCH]
 13. Võ Văn Rân [Michigan, USA]
 14. Nhất Hùng [VA, USA]

ĐIỀU HÀNH

 • TS LS Lưu Nguyễn Đạt Chủ Tịch/Chủ Nhiệm-Chủ Bút
 • TS Trần Gia Thái/Trần Bích San Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Nội Vụ
 • BS Nguyễn Ngọc Khôi Phó Chủ Tịch/Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ
 • Lê Khắc Hiển, MS Tổng Thư Ký, kiêm Thủ Quỹ

HỘI ĐỒNG YỂM TRỢ [HĐYT]

 • BS. Nguyễn Tấn-Hồng [Nguyễn Tổng Trưởng Thanh Niên và Thể Thao; Nguyên Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh, VNCH]
 • Ô. Nguyễn Quý Thành [Nguyên Chủ Nhiệm Việt Nam Thời Báo Edmonton, nguyên Dự Thẩm Tòa Án Hành Chánh Liên Bang Canada; nguyên Đốc Sự QGHC/VNCH.]
 • LS. Nguyễn Thành
 • TS. Phan Văn Song
 • Ô. Nguyễn Văn Thêm
 • Ô. Huỳnh Bá Hùng
 • Ô. Lý Dũng
 • Ô Nguyễn Cường
 • Ô. Phạm Bá Vinh/Chủ Nhiệm Báo Sóng Thần [ân nhân]
 • Ô. Lê Hữu [ân nhân]
 1. Tủ Sách Việt Thức/Nhà Xuấ Bản Việt Thức

VIET THUC FOUNDATION

Fairfax, VA, June 25, 2014

V/V: TỦ SÁCH VIỆT THỨC HÈ 2014 [Tài Liệu Lưu Trữ]

Thưa Quý Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Việt Thức, Quý Hội đồng Cố Vấn, Ân Nhân Thưa Quý Vị, Quý Bạn,

Tới nay, Diễn Đàn Việt Thức chúng ta đã đăng được 4,436 tài liệu/articles, mỗi tài liệu/article đổ đồng khoảng 10 trang giấy in hay 3 ngàn chữ. Như vậy Việt Thức đã phổ biến trên mạng được hơn 200 cuốn sách, mỗi cuốn hơn 200 trang. Tất cả trong vòng 4 năm trời, bước vào năm thứ 5 [2010-2014].

Từ đầu năm 2014, chúng ta sửa soạn thực hiện ước nguyện của một số thành viên là ngoài việc đăng tải trên mạng, Cơ sở Việt Thức sẽ tạo dựng TỦ SÁCH VIỆT THỨC với những tác phẩm chọn lọc, có giá trị lâu bền về văn hoá, tư tưởng và dùng kỹ thuạt ấn loát cao cấp nhất. Đa số là sách có trang màu, đóng bìa cứng, thường thực hiện phần ấn loát tại Đài Loan, hoặc tại những cơ sở ấn loát tân tiến trên thế giới, ngoại trừ Việt Nam và Trung Hoa.

TỦ SÁCH VIỆT THỨC là nền tảng phát xuất những tác phẩm thăng hoa kiến thức toàn mỹ, có giá trị tư tưởng, có sáng tạo mỹ thuật, có đức độ nhân bản.

Cơ Sở Việt Thức sẽ trợ giúp về kỹ thuật trình bày [layout], cố vấn và/hay quản trị về ấn loát. Ấn phí sẽ do tác giả đảm nhận phần chính. Trong tương lại, Cơ Sở Việt Thức sẽ tìm giải pháp bảo trợ hay phụ giúp về mặt tài chính và phát hành.

TỦ SÁCH VIỆT THỨC đã bắt đầu với những dự án sau đây:

[a] Lưu Nguyễn Đạt:

 • Lời Của Cát—Paroles De Sable [Thu 2014];
 • Nguyễn Đạt Toàn Bộ [Xuân 2015] 

[b] Trần Bích San: Biên Khảo Toàn Tập [Xuân 2015]

[c] Một Tác Giả trong nước [Huỳnh Thục Vy?]:

 • Trên Con Đường Bảo Vệ Nhân Phẩm và Nhân Quyền [Hè 2015?]
 • Tổng hợp những bài đã đăng trên Việt Thức — 
 • với sự trợ giúp tài chính của vài ân nhân Việt Thức [cần bàn luận thêm với tác giả về mặt khả thi]; 

[d] Chấn Minh?

Vây mong Quý Hội Đồng thuận chấp, cổ võ và hướng dẫn thêm những dự án xây dựng này.

Trân trọng,

TS LS Lưu Nguyễn Đạt, Chủ Tịch, Chủ Nhiệm Viet Thuc Foundation drluunguyendat2@gmail.com

 1. Tủ Sách Việt Thức/Quỹ Ấn Loát/Tác Phẩm Huỳnh Thục Vy: NHẬN ĐINH SỰ THẬT

[A] ẤN PHÍ & LINH TINH [PRINTING COST & MISCELLANEOUS]

  • ISBN & Registration                      $150
  • FILM COLOR SEPARATION             $150
  • ẤN LOÁT ĐẸP, BÌA MÀU, CỨNG    $3,300 [IN TẠI ĐÀI LOAN]
  • FREIGHT & TIỀN BẾN/DELIVERY      $800
  • TOTAL                                        $4,400

[B] CONTRIBUTIONS/TẶNG/CHECKS GỦI TỚI

Order: VIET THUC FOUNDATION

Postal Address: Mr. Hien K Le 9 PINEY GLEN CT, POTOMAC, MD 20854

[C] DANH SÁCH ÂN NHÂN TẶNG [ẤN LOÁT/Huỳnh Thục Vy]

  1. Cơ Sở Việt Thức          $500
  2. Lưu Nguyễn Đạt          $500
  3. Nguyễn Ngọc Khôi       $200
  4. Chu Xuân Viên            $200
  5. Võ Văn Rân                 $100
  6. Lê Hữu                       $100
  7. Tan Khuong:               $200
  8. Nguyễn Quý Thành      $500 [CAN]
  9. Dũng Lý                      $100
  10. Nguyễn Cường             $100
  11. Phạm Bá Vinh [ST]       $100

[ĐÓNG GÓP TRONG THÁNG JAN. 2015]   $2,500

TẠM KẾT LUẬN:

 1. Sau khi thành khẩn trình bày và cẩn mẫn chứng minh những điểm cốt yếu trên, tôi với tư cách cá nhân bênh vực sự thật và lẽ phải; và với tư cách người nhận trách nhiệm quản trị và chấp hành trung trực Cơ Sở Việt Thức, trân trọng kính xin toàn thể Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia chân chính trên toàn thế giới; cũng như toàn thể Người Việt quân minh, không vị kiến, không cuồng tín, không sợ hãi, thành tâm và can đảm:

[A] tín nhiệm và ủng hộ lập trường minh bạch và đường lối sinh hoạt xây dựng, kết sinh, trọng pháp, trọng nhân của Việt Thức Foundation, theo đúng chủ trương dân chủ tự do của nền Quốc Gia chân chính và thường được công nhận là một “think tanK’ uy tín vào bậc nhất trong cộng đồng người Việt hải ngọai hiện nay” [lời nhận định của nhân sĩ Nguyễn Quý Thành, Nguyên Chủ Nhiệm Việt Nam Thời Báo Edmonton, nguyên Dự Thẩm Tòa Án Hành Chánh Liên Bang Canada; nguyên Đốc Sự QGHC/VNCH].  Xin Quý Vị hãy tin cậy và ủng hộ VIỆT THỨC khi rõ rệt VIỆT THỨC, người hàng xóm, người đồng hành với Quý Vị đang xứng đáng niềm tin và lòng quý mến của Quý Vị, của Người Việt Chân Chính, Tự do, Công bằng, Sáng Suốt.

[B] tin tưởng và ủng hộ sứ mạng dấn thân cao quý của những người Việt can đảm, đơn độc trong nước, trong đó có Huỳnh Thục Vy và Gia đình cô, dám hy sinh đứng lên tranh đấu cho tương lai vẹn toàn đất nước; cho tương lai và phúc lợi dân tộc Việt có cơ may đòi lại nhân phẩm, nhân quyền, khi cùng họ “thoát trung, “thoát cộng”; cùng họ yêu chuộng tự do nhân bản; cùng họ nói rõ: “TÔI KHÔNG THÍCH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.  Xin Quý Vị hãy tin tưởng và ủng hộ họ cho tới khi rõ rệt họ không xứng đáng niềm tin và lòng quý mến của Quý Vị, của Người Việt Chân Chính, Tự do, Công bằng, Sáng Suốt.

 1. Người quân tử, hay Người Việt Tử Tế phải biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, chính danh, chính nghĩa.  Người quân tử, hay Người Việt Tử Tế, cũng phải có liêm sỉ công nhậnmình sai, nếu sự thật là vậy.  

Nay tôi ân cần yêu cầu Quý Vị quản trị viên và điều hành UBTTTADCSVN, nếu còn cho mình là quân tử, là Người Việt Tử Tế hãy

 • chứng minh lại một cách thành khẩn, cẩn mẫn, và xác đáng những gì Quý Vị cáo buộc trước đây, vốn võ doán, tùy tiện, vô căn cứ, nên bất khả chấp;
 • còn bằng không, phải quy phục sự thật, minh thị tỏ lời xin lỗi những công dân chân chính, cá nhân và hiệp hội, từng là nạn nhân của những lời vu không, thất thiệt có sẵn trong “Bản Nhận Định” của UBTTTADCSVN.

Trong trường hợp UBTTTADCSVN bất động và từ chối hợp tác một cách chân chính, quảng đại, chúng tôi dành quyền tự bảo vệ và tùy nghi khởi động thủ tục quy trách hành vi mạ lỵ phỉ báng [defamation, libel, slander] sẵn có trong hiện vụ, căn cứ vào những thành tố quyết định như sau:

 1. phát ngôn/phổ biến một sự kiện bêu xấu phương hại [injurious]; sai lầm, không thật [false/untruthed];
 2. làm một người hay pháp nhân bị đích thực hay gián tiếp [implication, innuendo] nêu danh;
 3. bị thiệt hại về tiền tài hay danh dự;
 4. và người mạ lỵ phỉ báng không được miễn trách [unpriviledged].

Nay trân trọng xác nhận và dành quyền bổ túc.

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM

drluunguyendat2@gmail.com

Chủ Tịch VTF, Chủ Nhiệm Diễn Đàn Việt Thức

——————-

TÀI LIỆU DẪN CHỨNG : Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay

http://bon-phuong.blogspot.com/2015/01/tai-lieu-dan-chung-ban-nhan-inh-cua.html

.

.

.

TÀI LIỆU DẪN CHỨNG : Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay

Tháng Một 28, 2015

.

.

TÀI LIỆU DẪN CHỨNG :

Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay

HLTL CỘNG ĐỒNG , PHÂN TÍCH , Theo Dõi Sự Kiện , UBTTTAĐCSVN , VIỆT NAM 1/17/2015

http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

.

(Xem: 5504)

​From: UBTTTAĐCSVN ubtttadcsvn.vg@gmail.com
Date: 2015-01-17 14:17 GMT-08:00

Orange County, Cali, ngày 17 tháng 1 năm 2015

Thưa Quý Đồng Bào và Quý Chiến Hữu,

Đính kèm dưới đây là Bản Nhận Định ngày 7 tháng 12 năm 2014 của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN. Chúng tôi xin gởi lại để đồng bào ĐỀ PHÒNG TỐI ĐA BỌN CÒ MỒI của Cục Tình báo Chiến Lược CSVN là Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Mẹ Nấm, Điếu Cày, vv… cùng các vở tuồng mà bọn chúng đang trình diễn tại quốc nội và hải ngoại.

Xin hãy đề phòng tất cả các cơ sở truyền hình, radio, báo chí, nhà xuất bản nào tại hải ngoại đang hỗ trợ cho bất cứ hoạt động hoặc sản phẩm nào của bọn cò mồi cộng sản này.

Trân trọng,
Tịnh Ngọc
Trưởng Khối Kỹ Thuật, UBTTTADCSVN

**************
ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834

Điện thoại: 626-257-1057

Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com
Bản Nhận Định

V/v: Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay

————————–

Bản văn số: 20141207

Orange County, California, ngày 7 tháng 12 năm 2014

Kính Thưa Quý Đồng Bào và Quý Chiến Hữu,

Theo tin tức nhận được từ trong nước với độ chính xác cao, hiện nay có ba tổ chức tranh đấu cò mồi của Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN đang hoạt động tại Quốc Nội và Hải Ngoại. Ba tổ chức này bao gồm những nhân vật đối lập giả tạo một cách rất tinh vi.

Từ thực tế đa số người Việt Quốc Gia ưa thích bất kể ai đứng lên tranh đấu tại quốc nội, chúng ta đã quên đi sự hiện diện và vai trò của tình báo CSVN. Hậu quả là, trong vòng 10 năm qua, tình báo CSVN đã chế ngự hoàn toàn khả năng nổi dậy của các cá nhân và tập thể có lòng thực sự. Trong vòng 10 năm qua, tình báo CSVN đã có đủ thời gian để nghiên cứu và dàn dựng rất kỹ cho ba tổ chức của chúng.

Hiện nay, tình báo CSVN dùng ba tổ chức này trong một chiến dịch ba mặt giáp công đối với người Việt Quốc Gia. Vì vậy, bản nhận định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, sẽ tập trung vào ba tổ chức của Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN.

Trước hết, tình báo CSVN trang bị cho các nhân vật chủ chốt của ba tổ chức này một số chiêu thức khổ nhục kế. Đây là điều kiện bắt buộc để các nhân vật chủ chốt tạo niềm tin cho người Việt Quốc Gia và Quốc Tế. Nghĩa là các nhân vật chủ chốt tuần tự bị tù tội, hoặc thường xuyên bị sách nhiễu, với lý do đã đứng lên đòi hỏi những quyền tự do căn bản tại quốc nội. Sau đó, tình báo CSVN hỗ trợ cho tổ chức thứ nhất hoạt động ngay tại quốc nội, tổ chức thứ hai từ Việt Nam bị tống xuất thẳng ra hải ngoại, và tổ chức thứ ba đào thoát qua một nước trung gian rồi ra hải ngoại. Mặc dù các cá nhân chủ chốt của ba tổ chức này xuất phát dưới các vỏ bọc đa dạng, chúng vẫn phải về đích trong một nhiệm vụ sau cùng. Nhiệm vụ đó là tập hợp tất cả người Việt Quốc Gia tại quốc nội và hải ngoại lại để cho tình báo CSVN phân loại, có biện pháp, và sau này đặt toàn bộ dưới sự điều khiển của CSVN.

1- Tổ Chức Đối Lập Giả Tạo tại Quốc Nội

Điểm đáng chú ý của tổ chức thứ nhất này là hoạt động dưới vỏ bọc chỉ kêu gọi bảo vệ các quyền căn bản mà tuyệt đối không kêu gọi lật đổ nhà cầm quyền CSVN.

Hai nhân vật chủ chốt của tổ chức đối lập giả tạo tại quốc nội là Huỳnh Thục Vy (1985) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm, 1979). Cả hai y thị hiện cư ngụ tại Quảng Nam và Nha Trang.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

A- Huỳnh Thục Vy

Tình báo CSVN đã trang bị cho Huỳnh Thục Vy với hành trang là thường xuyên bị sách nhiễu bằng những gói đồ dơ, gạch đá quẳng vào nhà y thị và những tấm giấy mời của phòng An Ninh Điều Tra địa phương. Những hành trang này được y thị đưa lên Internet nhằm mục đích tự đánh bóng cho mình là một nhân vật tranh đấu cho tự do thật sự.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Các bức ảnh trên đây do y thị phổ biến lên truyền thông vào ngày 12/2/2014. Y thị viết rằng: “Trên đây là hành vi côn đồ mới nhất của chính quyền Việt Nam nhắm vào gia đình tôi. Xin quý vị bằng hữu lên tiếng bênh vực cho chúng tôi.”

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Các bức ảnh trên đây cũng do y thị phổ biến lên truyền thông. Y thị viết rằng: “Lúc 9h30 tối nay ngày 21 tháng 2 năm 2014, an ninh lại giả dạng côn đồ tạt nước thối và ném gạch đá vào nhà tôi tại đội 1 thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.”

Song song đó, tình báo CSVN đã và đang nhào nặn Huỳnh Thục Vy thành một thần tượng đa năng trong mắt người Việt Quốc Gia tại quốc nội, hải ngoại, và quốc tế.

Thứ nhất, tình báo CSVN tạo cho Huỳnh Thục Vy trở thành một tác giả bất đồng chính kiến có uy tín. Tình báo CSVN có một Ban Biên Tập chuyên viết bài về các đề tài chính trị thuộc hàng nghiên cứu hoặc tham luận và chỉ thị cho Huỳnh Thục Vy ký tên là tác giả. Nhiệm vụ của Huỳnh Thục Vy là ký tên y thị là tác giả và phổ biến lên blog cá nhân của y thị cùng các trang báo mạng khác. Trong vài năm qua, trên 70% của số bài viết ký tên tác giả Huỳnh Thục Vy là của tình báo CSVN. Bài viết mới nhất có tựa đề “Về sự “Hợp nhất” qua hai khái niệm “Đoàn kết” và “Thống nhất””. Y thị đã nhận chỉ thị của tình báo CSVN và phổ biến trên blog cá nhân vào ngày 3/12/2014. Đối với bài viết này, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng tác giả phải có trình độ về nhân chủng học, xã hội học, và triết học để viết. Trong khi đó, y thị hoàn toàn không có đủ kiến thức tổng quát, trình độ, và kinh nghiệm để viết như vậy. Theo kế hoạch của tình báo CSVN, sắp tới đây sẽ có một quyển sách ký tên “tác giả Huỳnh Thục Vy” được xuất bản. Quyển sách ký tên “tác giả Huỳnh Thục Vy” này cũng chính là sản phẩm của Ban Biên Tập thuộc Cục Tình Báo Chiến Lược CSVN.

Thứ hai, tình báo CSVN tạo cho Huỳnh Thục Vy trở thành một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng đối với quốc tế. Tình báo CSVN đã chỉ thị cho Huỳnh Thục Vy xuất hiện trên Youtube và y thị tự diễn đạt bằng Anh ngữ trong việc lên tiếng “bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam”. Vào ngày 18/11/2014, y thị đã phổ biến lên Youtube một video mang tên “Stop Torture and Violence in Vietnam”. Với bài kêu gọi bằng Anh ngữ dài hơn 3 phút này, y thị giới thiệu về mình là “một blogger bất đồng chính kiến” và là “một người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam”. Mục đích của video này nhằm đưa tên tuổi của Huỳnh Thục Vy trở thành một nhân vật tranh đấu cho nhân quyền nổi bật đối với quốc tế. Y thị chính là một con bài chiến lược mà tình báo CSVN đang nuôi dưỡng cho kế hoạch lớn về sau. Đã ba tuần trôi qua, “blogger bất đồng chính kiến” Huỳnh Thục Vy và video của y thị vẫn bình yên và tồn tại. Không những video này tồn tại trên Youtube, mà y thị còn tự do phổ biến nó trên Facebook cá nhân. Không những vậy, vào ngày 21/11/2014, y thị còn vào Sài Gòn tiếp xúc với Phó Thủ Tướng Đức và phái đoàn của ông này. Y thị phổ biến tất cả hình ảnh của buổi tiếp xúc này lên Facebook của y thị.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Ngày 18/11/2014, Huỳnh Thục Vy phổ biến video “Stop Torture and Violence in Vietnam” bằng tài khoản Youtube của y thị – (Screenshot 6/12/2014)

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Ngày 2/12/2014, Huỳnh Thục Vy phổ biến video “Stop Torture and Violence in Vietnam” bằng tài khoản Facebook của y thị – (Screenshot 6/12/2014)

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Sài Gòn, 21/11/2014, cò mồi Huỳnh Thục Vy và em ruột của y thị là Huỳnh Trọng Hiếu tiếp xúc với phái đoàn của Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel khi phái đoàn này đến Việt Nam

Nếu Huỳnh Thục Vy không phải là người của tình báo CSVN, công an mật vụ và an ninh của CSVN đã vô hiệu hóa y thị từ lâu. Đồng thời video “Stop Torture and Violence in Vietnam” cũng không thể tồn tại trong các tài khoản Youtube và Facebook của y thị cho đến hôm nay.

Cũng cần nói rõ về phía gia đình, Huỳnh Thục Vy có cha là Huỳnh Ngọc Tuấn. Đây là một nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Theo tin ghi nhận được, tên này đã được tình báo CSVN dàn dựng từ lâu với bản án 10 năm tù ở do “tuyên truyền chống chế độ” (?!). Trong năm nay, Huỳnh Ngọc Tuấn lại tung lên Facebook hình ảnh băng bó nơi ngực và giấy xác nhận bị (mật vụ) đánh gãy xương. Nhưng đối với nhận xét chuyên môn thì đây chỉ là màn đóng kịch giả tạo và là sở trường của tình báo CSVN.

Y thị có em trai là Huỳnh Trọng Hiếu. Tên này được giao nhiệm vụ, trong thời điểm hiện tại, là viết một số bài “bảo vệ tự do tôn giáo”. Hiện nay Huỳnh Trọng Hiếu cũng đang dùng kỹ thuật phổ biến các hình ảnh bị sách nhiễu lên Facebook để tự đánh bóng tên tuổi.

Y thị có em gái là Huỳnh Khánh Vy. Cách đây 6 tháng, Huỳnh Khánh Vy đã được CSVN cho xuất cảnh sang Pháp du học. Hiện tại em gái của y thị vẫn còn đang ở Pháp. Tương tự như tên cò mồi CS Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có con gái được CSVN cho xuất cảnh đi Canada du học, Huỳnh Ngọc Tuấn cũng có con gái Huỳnh Khánh Vy được CSVN cho xuất cảnh đi Pháp du học. Xưa nay, CSVN không bao giờ mở lối thoát cho những ai chống đối lại chúng. Ngược lại, CSVN chỉ mở lối thoát cho những ai có công với chúng mà thôi.

B- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm

Tình báo CSVN đã trang bị cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) một hành trang là 9 ngày tù ở vào năm 2009 do “viết blog tranh đấu cho tự do” (?!). Sau 9 ngày tù ở (mà tin chúng tôi ghi nhận là 9 ngày y thị đi huấn luyện với tình báo CSVN), y thị tuyên bố đã được CSVN thả ra với điều kiện là không viết blog nữa.

Kể từ sau chiêu khổ nhục kế với 9 ngày tù ở, Mẹ Nấm trở ra ngoài hoạt động bài bản hơn ở các địa phương phía Bắc và phía Nam. Y thị tiếp tục viết bài trên blogs và Facebook. Y thị bay ra Hà Nội và bay vào Sài Gòn tham gia các cuộc biểu tình chống Tàu. Y thị vẫn tự do hoạt động. Để đánh lừa công luận, y thị cũng nhận được những tấm giấy mời đi làm việc của phòng An Ninh địa phương. Sau đó y thị phổ biến rộng rãi đến công luận quốc nội và hải ngoại.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Thủ Đô Manila, Philippines, 11/5/2012, “Đối lập Mẹ Nấm” được CSVN phái sang Phi Luật Tân thi hành công tác “chống Tàu”. Sau khi hoàn tất công tác giao phó, “Đối lập Mẹ Nấm” trở về lại Việt Nam với thành tích “chống Tàu”. Y thị đưa bài viết “Tôi Đi Biểu Tình Ở Philippines” và hình ảnh lên Facebook

Song song với việc “bị sách nhiễu thường xuyên” ngoài mặt, Mẹ Nấm được chỉ thị kết hợp cùng với Huỳnh Thục Vy tiếp xúc các phái đoàn nhân quyền quốc tế đến Việt Nam hoặc các nhân viên ngoại giao quốc tế tại Việt Nam. Điển hình như các chính khách của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Úc, Thụy Điển, vv… Mọi hình ảnh về hoạt động “tranh đấu cho tự do” của cả hai y thị được tung lên các blogs và Facebook. Đây là điều không thể xảy ra trong chế độ Cộng sản Việt Nam.

Ngày 25/11/2013, tình báo CSVN cho dàn dựng ra hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với Huỳnh Thục Vy là một trong những sáng lập viên chủ chốt. Việc Huỳnh Thục Vy đảm trách Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam có hai mục tiêu chính. Một là dùng nó như là một công cụ đánh bóng cho y thị trong hoạt động “tranh đấu bảo vệ nhân quyền” giả tạo. Hai là y thị cung cấp cho tình báo CSVN toàn bộ tin tức cá nhân của các phụ nữ chống đối trên toàn quốc.

Nhân vật cò mồi Mẹ Nấm “bị cấm viết blog vào năm 2009″ đến nay đã hiện nguyên hình đích thị là người của tình báo CSVN cài cắm. Dưới hình dạng một blogger “tranh đấu cho tự do”, trong bảy năm qua, y thị đã đem về cho tình báo CSVN một mẻ lưới khổng lồ gồm tập hợp những người có tinh thần yêu tự do thật sự.

Vào ngày 10/12/2013, tình báo CSVN cho dàn dựng ra Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Dưới sự điều động của Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang cùng một số phụ tá (như Nguyễn Hoàng Vi từ Sài Gòn,…), đến hôm nay hàng trăm bloggers tại quốc nội đã liên lạc, tham gia, hoặc liên kết vào mạng lưới này. Theo tin tức ghi nhận, bọn tình báo CSVN đã nắm tất cả hồ sơ cá nhân của các bloggers này qua y thị. Tình báo CSVN đã và đang phân loại để âm thầm triệt hạ từng cá nhân nào có tinh thần quốc gia dứt khoát. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Hà Nội, 10/9/2013, cò mồi Mẹ Nấm (thứ ba từ phải sang) xuất hiện trong một buổi tiếp xúc và trao “Tuyên bố 258″ cho bà Veronique Arnault, đại diện Phái đoàn EU, khi phái đoàn này sang VN dự phiên Đối thoại Nhân quyền với CSVN diễn ra vào ngày 11/9/2013

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Hà Nội, 28/11/2013, cò mồi Huỳnh Thục Vy và Dương Thị Tân (vợ của cò mồi CS Điếu Cày Nguyễn Văn Hải) tiếp xúc với Nhân viên Lãnh sự Pháp Gavois

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Cò mồi Mẹ Nấm xuất hiện trong một cuộc biểu tình chống Tàu tại Sài Gòn vào ngày 11/5/2014

Để đánh tan mọi sự nghi ngờ của người Việt Quốc Gia đối với Mẹ Nấm, tình báo CSVN đã thường xuyên dựng ra những cuộc sách nhiễu giả tạo đối với y thị. Mỗi lần như vậy, y thị đều nhận được một tấm giấy mời để tung lên Facebook phổ biến rộng rãi. Kỹ thuật này nhằm tạo thêm niềm tin của người Việt Quốc Gia tại quốc nội và hải ngoại đối với y thị.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Mẹ Nấm phổ biến các tấm giấy mời ngày 6/11/2014 và 11/11/2014 của phòng An Ninh Điều Tra lên Facebook của y thị và các trang mạng khác

Một số người Việt Quốc Gia tại quốc nội và hải ngoại trên Facebook cũng đã sập bẫy của y thị. Họ tin vào những tấm giấy mời của phòng An Ninh Điều Tra mà y thị đã phổ biến trước đây. Họ cũng tin vào những tấm giấy mời đề ngày 6/11/2014 và 11/11/2014 mà y thị phổ biến lần này. Giấy mời ghi nội dung “làm việc liên quan đến các bài viết trên Facebook”. Thế nhưng tuồng kịch đã phải sớm hạ màn. Bởi vì, ngày 20/11/2014, Mẹ Nấm lại phổ biến lên Facebook hình ảnh của y thị đi tiếp xúc với Đại sứ Nhân quyền Hà Lan tại Hà Nội:

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Hà Nội, 20/11/2014, cò mồi Mẹ Nấm tiếp xúc với Đại sứ Nhân quyền Hà Lan và phổ biến hình ảnh lên Facebook

Chỉ một ngày sau đó, 21/11/2014, Mẹ Nấm lại phổ biến lên Facebook hình ảnh của y thị đi tiếp xúc với Phó Thủ Tướng Đức tại Sài Gòn:

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Sài Gòn, 21/11/2014, cò mồi Mẹ Nấm tiếp xúc với Phó Thủ Tướng Đức và phổ biến hình ảnh lên Facebook

Sau những màn trình diễn để tạo niềm tin trên đây, thì Huỳnh Thục Vy và Mẹ Nấm càng ngày càng hoạt động dữ dội hơn và nổi bật lên thành hai con bài chủ lực tranh đấu tại quốc nội.

Từ các sự việc trên, chúng ta thấy mỗi nhân vật chủ chốt trong tổ chức thứ nhất này kiêm một nhiệm vụ: Huỳnh Thục Vy đảm trách Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam và Mẹ Nấm đảm trách Mạng Lưới Bloggers Việt Nam. Các tổ chức này tuy hai mà một. Các nhiệm vụ trên của hai y thị một đôi khi hoán chuyển với nhau vì nhu cầu đặc biệt.

Từ 2009 đến nay, cả hai y thị hoạt động rộng rãi và công khai khắp Bắc, Trung, và Nam. Bằng chứng mới đây cho thấy bọn này vừa tiếp xúc với các giới chức quốc tế như Hoa Kỳ, Đức Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, vv… Sau các buổi tiếp xúc thì bọn này lại tự do tung hình ảnh lên mạng toàn cầu và qua Facebook mà không bị sự kiểm duyệt và ngăn chặn của phía nhà cầm quyền CSVN. Sự kiện xảy ra cho ta thấy rằng hai y thị cùng một số tay sai CSVN: 1/ Hiện đang đánh bóng cho chế độ. 2/ Hiện đang tạo niềm tin cho người quốc gia rằng đây là một tổ chức chống đối có uy tín với các chính khách, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các giới chức của các tòa đại sứ tây phương…

Điều mà chúng ta thấy rõ bọn họ đang hoạt động công khai chống nhà cầm quyền CSVN ngay tại lòng thủ đô Hà Nội, Sài Gòn. Họ đang công khai tiếp tân, tiếp xúc với các nhân vật cao cấp của các tòa Đại Sứ tây phương, các nhân vật cao cấp của các nước tây phương trong sứ mạng đấu tranh tố cáo nhà cầm quyền CSVN chà đạp nhân quyền, vv… Vậy mà bọn họ vẫn không bị nhà cầm quyền CSVN làm khó dễ, không bị công an mật vụ CSVN bắt giữ.

Câu hỏi được đặt ra: Vậy là sao?

Như chúng ta đã biết không bao giờ trong xã hội cộng sản lại có những hoạt động bí mật, hoặc công khai chống đối đảng và nhà nước cộng sản mà không bị công an mật vụ của bọn chúng bóp nát từ trong trứng nước. Không hy vọng gì có những tổ chức chống đối hoạt động công khai như vậy mà lại vẫn được tồn tại nhiều tháng, năm, như các tổ chức và các nhân vật này. Do vậy, phải có sự sắp đặt của tình báo CSVN thì chuyện nghịch lý trên mới xảy ra.

2- Tổ Chức Đối Lập Giả Tạo Từ Việt Nam Bị Tống Xuất Thẳng Ra Hải Ngoại

Điểm đáng chú ý của tổ chức thứ hai là hoạt động dưới vỏ bọc chỉ kêu gọi kết nối truyền thông nhằm hòa hợp hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, và xây dựng đất nước. Tổ chức này cũng hoàn toàn không kêu gọi lật đổ nhà cầm quyền CSVN.

Nhân vật chủ chốt hiện nay là Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày). Nhân vật đối lập giả tạo này đến Mỹ vào ngày 21/10/2014. Nhiệm vụ của Điếu Cày là cố gắng “kết nối truyền thông” của bọn chúng ra quốc ngoại. Tình báo CSVN sẽ xử dụng các tổ chức xã hội dân sự giả tạo làm miếng mồi nhử. Mục đích là lôi cuốn giới trẻ quốc ngoại vào các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền giả tạo của bọn chúng. Bằng chứng chúng ta thấy rằng, ngay buổi họp báo lần thứ 2 ngày 23/11/2014 tại Virginia, Điếu Cày đã lớn tiếng kêu gọi giới trẻ hải ngoại “kết nối truyền thông” với tổ chức của Huỳnh Thục Vy, Mẹ Nấm, và con trai của y là Nguyễn Trí Dũng. Y nói rằng cách đó hai ngày Phó Thủ Tướng Đức đã sang gặp ‘một số anh em đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước’. Y kêu gọi giới trẻ hải ngoại liên kết với các “xã hội dân sự” này để ‘mở rộng truyền thông tự do trong nước ra hải ngoại’ (1). Ý đồ của CSVN hầu kiểm soát và điều khiển toàn bộ hệ thống thông tin hải ngoại và trong nước. Đây chính là ý nghĩa của việc “kết nối truyền thông” mà tên cò mồi CS Điếu Cày rêu rao từ ngày đầu đến Mỹ. Đồng thời, nếu chuyện này xảy ra thì mọi tin tức và hoạt động của giới trẻ tại hải ngoại sẽ rơi vào tay của tình báo CSVN.

Đây là một trong những nhu cầu mà nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị đảng CSVN đã đề ra.

Hình : Xem nơi trang chính http://hoilatraloi.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html#.VMfoZC5ptf8

Sài Gòn, 21/11/2014, Huỳnh Thục Vy và em ruột của y thị là Huỳnh Trọng Hiếu, Mẹ Nấm (áo xanh), và con trai của cò mồi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là Nguyễn Trí Dũng (bìa phải) cùng đến tiếp xúc với phái đoàn của Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel khi phái đoàn này đến Việt Nam

Hiện nay hai trong số nhiều tổ chức dân sự cò mồi tại Việt Nam là “Mạng Lưới Bloggers Việt Nam” và “Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Chúng ta sẽ thấy, sắp tới đây có một hiện tượng kêu gọi “kết nối truyền thông” với “các xã hội dân sự trong nước”. Đây chỉ là chiêu bài thực hiện Nghị quyết 36 của CSVN.

Nhiệm vụ thứ hai của Điếu Cày là hô hào cổ động đồng bào quốc ngoại hãy quên quá khứ, hòa hợp hòa giải dân tộc để xây dựng đất nước vv…

Thế nhưng xem chừng ra Điếu Cày rồi cũng sẽ thất bại trong nhiệm vụ được tình báo CSVN giao phó, vì trình độ che giấu thân phận và sự hiểu biết về chính trị, lịch sử, cách thức hoạt động xâm nhập quá kém cõi. Điếu Cày được ví như một anh đầu bếp được lệnh ra hải ngoại để xào xáo nấu nướng những món ăn ru ngủ đồng bào hải ngoại như: Tiếp nối truyền thông, hô hào hòa giải dân tộc. Thế nhưng những món ăn này không phù hợp với khẩu vị của đồng bào hải ngoại. Anh bộ đội sao vàng này đã không có khả năng mà lại quá chủ quan nên thất bại trong nhiệm vụ là lẽ đương nhiên.

Theo tin tức ghi nhận được, trong một thời gian nữa, sẽ có một số “tù nhân bất đồng chính kiến” giả tạo từ Việt Nam bị tống xuất thẳng ra hải ngoại. Xin chờ xem!

3- Tổ Chức Đối Lập Giả Tạo Đào Thoát Qua Một Nước Trung Gian Rồi Ra Hải Ngoại

Điểm đáng chú ý của tổ chức thứ ba là hoạt động dưới vỏ bọc hô hào giả tạo sẽ lật đổ CSVN đồng thời ca ngợi VNCH. Điển hình như ca ngợi các chính phủ của miền Nam Việt Nam, các vị nguyên thủ quốc gia VNCH, các anh hùng của QLVNCH, và trân quý quốc kỳ VNCH.

Nhân vật chủ chốt của tổ chức thứ ba này là một thanh niên với lý lịch cha mẹ là cán bộ cao cấp của đảng và của nhà cầm quyền CSVN. Gia đình y có 4 liệt sĩ CS. Đây là một tên cò mồi CS lặng sâu trong vỏ bọc 100% thuần phục quốc gia.

Sinh ra, lớn lên, và được nuôi dưỡng là hạt giống đỏ của đảng. Rồi bỗng chốc y trở thành kẻ đối nghịch với đảng và nhà nước. Với 32 tuổi xuân xanh y đã tung ra mấy chục bài chống đối đảng và nhà nước, ca ngợi VNCH với nội dung mà chỉ có những người nghiên cứu tài liệu, sách vở, và đã từng sống qua trong cuộc chiến mới có thể viết được như vậy. Vì thế câu hỏi được đặt ra là những bài viết mang tên người trẻ này có phải xuất phát từ Ban Nghiên Cứu Chính Trị của cơ quan tình báo Tổng Cục II hay không?

Thử nghĩ trong chế độ cộng sản, chỉ cần một bài báo chống đối sẽ bị công an mật vụ bắt ngay. Vậy mà thanh niên trẻ này đã tung ra khoảng trên hai mươi bài vẫn không bị bắt. Sau đó y mới “bỏ trốn” sang Campuchia rồi sang Thái Lan xin tỵ nạn. Đương sự trốn ra nước ngoài an toàn và gia đình cha mẹ anh em của kẻ bỏ trốn hiện ở tại VN cũng vẫn an toàn.

Tại hải ngoại, người trẻ này bắt đầu chống cộng triệt để trên các diễn đàn. Y luôn miệng gối lá quốc kỳ VNCH lên đầu, choàng lá quốc kỳ VNCH vào người như một báu vật, VNCH muôn năm, TT Ngô Đình Diệm, TT Nguyễn Văn Thiệu muôn năm, người lính VNCH muôn năm, nếu chết xin được nằm chung với Đại Tá Nguyễn Đình Bảo Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù trên đỉnh núi Charlie, và không thể làm việc chung với CSVN mà phải lật đổ CSVN, vv…

Những ngôn từ chống cộng triệt để, loại thực phẩm này xem bộ hợp với khẩu vị của người Việt tại hải ngoại. Vì vậy mà hiện nay tại hải ngoại anh ta được xem như một anh hùng chống cộng. Thôi thì trên mọi diễn đàn không biết bao nhiêu là lời lẽ ca tụng vị anh hùng tuổi trẻ chống cộng này. Thậm chí có những vị còn làm thơ ca tụng tinh thần chống cộng của anh ta còn hơn ca tụng ngũ tướng VNCH đã vị quốc vong thân.

Trong buổi nói chuyện vào ngày 30/11/2014 trên diễn đàn Paltalk, y nói sẽ đi cùng khắp các nơi để vận động thành lập một tổ chức. Tổ chức này sẽ là một tập thể thống nhất mọi hoạt động để chống cộng và lật đổ chế độ CSVN, nhưng y sẽ không làm thủ lãnh vv… Y nói:

‘Chúng ta sẽ thành lập một liên minh. Liên minh này sẽ đại diện cho tất cả các tổ chức chính trị và phi chính trị chống lại CSVN. Trong liên minh này sẽ có sự tham gia của đại diện của tất cả các đảng phái chính trị. Nội quy hoạt động của liên minh này là các thành viên không được đi ngược lại đường lối của liên minh.’

‘Quý vị có thể nói với tổ chức của mình về chủ trương này. Bản thân tôi đang cùng một số thân hữu đi vận động, đi kết nối để làm việc này. Tôi đã làm việc này ngay ngày thứ hai sau khi tôi đến Canada. Tôi đã nói chuyện với những người thân hữu của tôi. Chúng tôi đã đi đến một mẫu số chung là chúng tôi sẽ làm việc này cùng với một số tổ chức tiền thân tại Canada. Sau đó chúng tôi sẽ kết nối với Mỹ, với Pháp, với Đức. Chúng tôi đã làm, chúng tôi đang làm, và chúng tôi sẽ làm. Tôi nhờ quý vị chuyển lời này của tôi đến các tổ chức mà quý vị đang tham gia rằng sẽ có một ngày chúng tôi gõ cửa quý vị và chúng tôi đề nghị quý vị cùng bắt tay với chúng tôi. Chúng tôi không thuộc đảng phái nào hết, chúng ta sẽ cùng chung một nhà. Đó là cái mẫu số chung của chúng ta. Sẽ có một ngày, việc đó sẽ đến với quý vị một cách cụ thể.’

Bao nhiêu năm qua, tình báo CSVN đã hoàn toàn thất bại trong việc chiêu dụ người Việt tại hải ngoại. Tình báo CSVN đã nhiều lần dựng ra những Bùi Tín, Dương Thu Hương, Đảng Dân Chủ Nhân Dân (của Hoàng Minh Chính theo lệnh Hồ Chí Minh trước đây), Cù Huy Hà Vũ,… Thế nhưng tất cả đều thất bại do soạn giả vở tuồng quá dở mà tài tử diễn viên cũng quá dở. Kết quả là sau một thời gian ngắn bọn chúng đã bị cộng đồng người Việt tại hải ngoại phát giác và vô hiệu hóa. Vở tuồng và diễn viên phải bị dẹp bỏ.

Nay với lòng ngưỡng mộ của người Việt tại hải ngoại dành cho y, có lẽ tình báo CSVN đang nghĩ đến việc tổ chức một cuộc bầu cử chủ tịch cộng đồng của người Việt toàn cầu. Vì y sẽ thắng lớn!

Ngày ông “chủ tịch cộng đồng toàn cầu này” đắc cử, thì cũng là ngày thê thảm của người Việt Quốc Gia! Y sẽ đưa toàn thể người Việt tị nạn CS khắp toàn cầu vào một khuôn khổ để kiểm soát. Tình báo CSVN sẽ phân loại và hành động. Cá nhân nào có tinh thần quốc gia dứt khoát, bọn chúng sẽ cho tung chiến dịch bôi nhọ danh dự nhằm vô hiệu hóa hoặc âm thầm triệt hạ. Cá nhân nào đi hàng hai, chúng sẽ mua chuộc hoặc chiêu dụ. Lẽ đương nhiên, chúng sẽ khai thác tiền bạc và tài năng của tuổi trẻ hải ngoại.

Đây là chiến dịch cũng tương tự như chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở” ngày xưa của Mao Trạch Đông, khuyến khích mọi người mọi giới tham gia chống đối chính quyền để sửa sai, và sau đó thì hậu quả là tất cả những kẻ chống đối bị bắt giữ và thủ tiêu; hay cũng tương tự như phong trào “Nhân Văn Giai Phẩm” tại miền bắc sau 1954 đã được đảng Cộng Sản miền bắc tung ra để chiêu dụ thành phần đối lập xuất hiện để rồi triệt hạ.

Quý đồng bào và quý chiến hữu có thể đã nghe qua hoặc chưa nghe qua về tên CS “thuần phục quốc gia” giả tạo này. Xin hãy đề phòng! Y là hàng giả 100% đó!

Mong rằng bản nhận định này cũng là lời báo động hữu ích cho người Việt Quốc Gia tại hải ngoại về mưu đồ thôn tính cộng đồng người Việt tại hải ngoại của CSVN và để tránh một thảm kịch “trăm hoa đua nở” hay “nhân văn giai phẩm” lần thứ hai.

Trân trọng,

Tịnh Ngọc

Trưởng Khối Kỹ Thuật/UBTTTADCSVN

——————————-
(1) Đài THVN-HTĐ: Blogger Điếu Cày Họp Báo Tại Hoa Thịnh Đốn. Phóng Sự Đặc Biệt THVN-HTĐ, phút thứ 1:05:28

* 9/12/2014 – Bổ túc thêm hình “Đối lập Mẹ Nấm” sang Phi Luật Tân thi hành công tác “chống Tàu” ngày 11/5/2012

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2014/12/ban-nhan-inh-cua-tinh-ngoc-truong-khoi.html

.

.

.

Họp báo kêu gọi biểu tình chống Riverside kết nghĩa với CSVN (Thanh Phong)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Họp báo kêu gọi biểu tình chống Riverside kết nghĩa với CSVN

Thanh Phong

(VienDongDaily.Com – 26/01/2015)

http://www.viendongdaily.com/hop-bao-keu-goi-bieu-tinh-chong-riverside-ket-nghia-voi-csvn-9yseDXim.html

.

WESTMINSTER – Vào chiều Chủ Nhật 25/1 vừa qua, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai tổ chức họp báo tại Thư Viện Việt Nam. Trong buổi họp, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban và Nghị Viên Phát Bùi đã trình bày vấn đề Hội Đồng Thành Phố Riverside đã ký quyết định kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Nghị viên Phát Bùi trình bày kế hoạch biểu tình vào ngày Năm, 29 tháng Giêng, bên cạnh là chủ tọa đoàn cuộc họp báo. (Thanh Phong/Viễn Đông)

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2015/1/26-Jan-2015/BIEU%20TINH%20RIVERSIDE.jpg

Ông Phan Kỳ Nhơn xin lỗi quý đồng hương và các tổ chức hội đoàn vì ông là cư dân Riverside mà không biết trước sự việc phái đoàn Cộng Sản VN sang họp với HĐTP Riverside, để đến khi biết được thì họ đã ký quyết định kết nghĩa rồi. Nhưng cho dù đã ký, người Việt Quốc Gia cũng cần bày tỏ cho thành phố Riverside biết, quyết định đó là sai lầm và đi ngược lại tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn, vì nhà nước CSVN vẫn đang đàn áp những người bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh dân chủ, và tự do tôn giáo không được tôn trọng, do đó, người Việt tỵ nạn cần bày tỏ thái độ bằng cuộc biểu tình vào ngày Năm, 29 tháng Giêng, 2015 trước Tòa Thị Chính Riverside. Ông đã gửi bản kiến nghị tại các nhà thờ vùng Riverside và đã có hơn 1,000 cư dân Riverside ký yêu cầu HĐTP Riverside rút lại quyết định kết nghĩa.
Nghị Viên Phát Bùi của thành phố Garden Grove đã trình bày chi tiết. Ông cho biết bác sĩ Đoàn Viên có phòng mạch tại Riverside là người đứng ra dàn xếp vụ kết nghĩa giữa hai thành phố. Nghị viên Phát Bùi đã liên lạc với Thị Trưởng và viên chức thành phố Riverside để phản đối và yêu cầu rút lại quyết định sai lầm này.
Ông Phát Bùi cũng cho biết, cộng đồng Việt Nam sẽ biểu tình (nhưng chưa cho biết ngày giờ) và họ rất sợ phải đối đầu với các cuộc biểu tình vì thành phố sẽ rất tốn kém phải thuê cảnh sát giữ an ninh trật tự. Ông chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem một số hình ảnh công an CSVN đang đàn áp dã man nông dân, những hình ảnh này được đài truyền hình ngoại quốc truyền đi khắp thế giới, và ông sẽ trao những thước phim này cho HĐTP Riverside để họ thấy hiện trạng Việt Nam không xứng đáng để kết nghĩa, nhất là Cần Thơ là thành phố hiện có số gái mãi dâm đông nhất nước.
Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai kêu gọi quý đồng hương cố gắng đi biểu tình vào ngày 29 tháng Giêng. Có xe bus đưa đón. Xin đến Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trong khu Hanoi Plaza trên đường Bolsa trước 8 giờ sáng.
Cựu Nghị Sĩ Lou Correa sẽ đài thọ bánh mì và nước uống cho người đi biểu tình và ông cũng sẽ cùng tham gia biểu tình với đồng hương. Ngoài ra, ông cũng đã gửi Kháng Thư phản đối thành phố Riverside (đã đăng trên Viễn Đông ngày Chủ Nhật 24/1).
Nghị viên Chris Phan, ứng cử Giám Sát Viên cũng có mặt và cùng lên tiếng kêu gọi đồng hương tham gia biểu tình phản đối HĐTP Riverside. Ngoài cuộc biểu tình, ông Phan Kỳ Nhơn cũng đề nghị sẽ biểu tình hàng tuần trước phòng mạch của bác sĩ Đoàn Viên.
Đồng hương đi biểu tình xin ghi danh với ông Phan Kỳ Nhơn, điện thoại (714) 854-4584 hay ông Trần Vệ (310) 800-5202.

————————–

TIN LIÊN QUAN :

.

Kháng thư của cựu nghị sĩ Lou Correa phản đối việc thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

Cựu nghị sĩ Lou Correa       24-01-2015

http://www.viendongdaily.com/khang-thu-cua-cuu-nghi-si-lou-correa-phan-doi-viec-thanh-pho-riverside-ket-PBui0saM.html

.

Nhiều dân cử phản đối Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

Người Việt     Friday, January 23, 2015

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=201996#.VMfaky5ptf8

.

Kháng thư gởi TP Riverside kết nghĩa với TP Cần Thơ, VN

TNS Janet Nguyễn, và Cựu Nghị Viên Andrew Đỗ       23 Jan 2015

http://www.vietvungvinh.com/2015/01/khang-thu-goi-tp-riverside-ket-nghia.html

28/1/2015 Vẹm sẽ đến thành phố Riverside, Nam California

Viet Vung Vinh   22 Jan 2015

http://www.vietvungvinh.com/2015/01/vem-en-thanh-pho-riverside-nam.html

.

Cần Thơ, Riverside

Trần Khải     22/01/2015

http://vietbao.com/p123a232649/can-tho-riverside

.

.

.

Có Thể Tách Khủng Bố Ra Khỏi Đạo Hồi Được Không? (Trúc Giang)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Có Thể Tách Khủng Bố Ra Khỏi Đạo Hồi Được Không?

Trúc Giang

27/01/2015

http://vietbao.com/p112a232869/co-the-tach-khung-bo-ra-khoi-dao-hoi-duoc-khong

.

1* Mở bài

Khủng bố và Hồi Giáo gắn bó chặt chẽ với nhau. Tín đồ Hồi Giáo thực hiện khủng bố, nhân danh đạo Hồi để khủng bố. Thánh chiến khủng bố để thành lập một vương quốc Hồi Giáo. Thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là thể hiện sự trung thành. Chết vì thánh chiến thì sẽ được lên thiên đàng Hồi Giáo và sẽ được thưởng hai thiếu nữ đồng trinh 13 tuổi.

Bốn triệu người Pháp xuống đường để phản đối và lên án hành động khủng bố của tín đồ Hồi Giáo. Người theo đạo Hồi khắp nơi lại xuống đường chống người Pháp và nước Pháp.

Nước Pháp và một số quốc gia khác tuyên bố họ chỉ chống Hồi Giáo cực đoan chớ không chống đạo Hồi. Thế nhưng trong đạo Hồi không có hệ phái nào gọi là cực đoan hay ôn hòa cả.

Cả châu Âu rúng động vì khủng bố Hồi Giáo. Sự việc càng thêm trầm trọng vì thế giới có 1.6 tỷ người theo đạo Hồi, họ cho rằng chết vì thánh chiến thì được lên thiên đàng để lãnh thưởng. Về căn bản thì đạo Hồi xem nền văn hóa Tây phương và Thiên Chúa Giáo là kẻ thù của tôn giáo họ.

Vậy làm sao tách khủng bố ra khỏi đạo Hồi để cho 1.6 tỷ tín đồ nầy đứng ngoài khủng bố?.

2* Tiểu sử Mohamed

Còn viết là Mohammad, Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamed. Ông sinh ngày 12 tháng 3 âm lịch Á Rập, tại Mecca.

2.1. Tuổi thơ nghèo đói

Mohamed là con của Abdallah, một thương gia giàu có ở Mecca. Ông cha làm ăn thất bại, sạt nghiệp nên buồn rầu sanh bịnh rồi chết hai tháng trước khi Mohamed chào đời.

Vì quá nghèo, bà mẹ là Anima đem Mohamed đến nhờ ông nội là Muttalib nuôi dưỡng. Hai năm sau, cơn đói đã qua bà mẹ mang Mohamed về nuôi. Khi Mohamed 6 tuổi, bà mẹ chết. Mohamed lại trở về sống với ông nội.

Sau đó Mohamed được đưa đến sống ở nhà ông chú là Abu Talib. Ông chú là một thủ lãnh đoàn thương buôn của dòng họ Talib nhà ông.

2.2. Lăn lộn giang hồ

Khi Mohamed 12 tuổi, ông chú quyết định cho Mohamed đi theo đoàn lữ hành tải hàng từ Mecca sang bán ở Syria.

Kể từ đó, Mohamed luôn luôn theo đoàn thương buôn băng qua sa mạc Syro-Arabia, đến khắp nơi trong vùng để mua bán.

Đoàn thương buôn thường xuyên bị bọn cướp tấn công cướp hang, cho nên mọi người phải luyện tập võ nghệ và khả năng tự vệ. Và cuộc chiến trên giang hồ không bao giờ chấm dứt.

Mohamed tinh thông về quân sự như: cởi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, đô vật và ngay cả mưu lược chiến thuật và phương cách bày binh bố trận chống lại bọn cướp. Lặn lội trên giang hồ, Mohamed trở thành một võ sĩ, một tướng quân.

2.3. Về đường vợ con

Năm 529 Mohamed muốn cưới con gái của chú tên Fakhita, nhưng ông chú muốn gả Fakhita cho một nhà giàu có ở Mecca.

Để đền bù, ông chú đứng làm trung gian mai mối để Mohamed lấy bà Khadija, một phụ nữ sang trọng, giàu có bậc nhất vùng Mecca. Bà nầy khoảng 40 tuổi đã có hai đời chồng và 7 đứa con.

Bà Khadija đang cần một người có tài năng để dẫn đoàn thương buôn từ Mecca, băng qua sa mạc đến mua bán ở Syria. Thế là hợp tác song phương, loan phượng hòa minh hai bên cùng có lợi.

Bà Khadija lớn hơn Mohamed 15 tuổi. Tình nghĩa vợ chồng kéo dài 24 năm đến lúc bà mất 64 tuổi (năm 619). Theo sử liệu, Mohamed xem bà như một người mẹ, một cố vấn hơn là người vợ bình thường.

Bà Khadija sinh cho Mohamed 7 đứa con, 3 trai, 4 gái. Con gái út tên Fatimah.

Khi ông chú Abu Talib bị sạt nghiệp thì Mohamed xin đứa con trai út của ông chú tên Ali (5 tuổi) đem về nuôi. Sau đó ông gả con gái út tên Fatimah cho Ali. Ali và Mohamed là anh em chú bác và Ali là con rể của Mohamed.

Ali bin Abu Talib (17-3-600 – 27-1-661) là một nhân vật lỗi lạc trong Hồi Giáo. Những tín đồ xem ông như một vị vua. Ali bin Abu Talib được mọi người nể trọng vì tính rộng lượng, tài hùng biện và nhất là tài năng của một vị tướng.

Năm 619, người vợ đầu tiên là bà Khadija qua đời. Một năm sau (620) Mohamed lấy cô Sawdah (30 tuổi) là một góa phụ, em dâu của tù trưởng Amir, với ý định liên minh quân sự với tù trưởng nầy, nhưng sau đó Amir chống lại Mohamed và bị bắt làm tù binh ở Medina.

Cũng cùng năm 620, người bạn thân giàu có là Abu Bakr gả con gái tên Aisha cho Mohamed. Lúc đó Aisha mới có 6 tuổi. Việc hứa gả chỉ là hình thức vì Aisha vẫn sống với cha mẹ. Sau đó, đến năm 9 tuổi thì Aisha chính thức về làm vợ của Mohamed.

Tóm lại, Mohamed có 5 vợ và một tiểu thiếp. Những hậu duệ, con cháu đời sau của Mohamed có đến 600,000 người sống tại các nước Á Rập Saudi, Iraq, Syria, Jordan, Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria, Marốc, Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và Bengladesh. Cũng không có gì lạ, chế độ đa thê, con cháu đầy đàn, tăng theo “cấp số nhân”, ví dụ như trùm khủng bố Osama bin-Laden là con thứ 17 trong 51 người con của cha ông.

2.4. Bất ngờ lên làm thánh

Năm 605, lúc đó Mohamed 35 tuổi. Bộ lạc Quraysh quyết định xây lại đền thờ Kaaba. Đó là việc quan trọng và rất tốn kém, cần phải có nhiều người đóng góp mới thực hiện được.

Sau năm ngày tranh cãi về những ý kiến trái ngược nhau nên không có kết quả. Cuối cùng, các tập đoàn tham dự giao ước với nhau: “Nếu một người đàn ông nào đó đến đền thờ ngay trong lúc nầy thì chúng ta hỏi ý kiến người đó, và ý kiến đó sẽ là quyết định chung”.

Thật bất ngờ, người đàn ông bước vào đền thờ lúc đó chính là Mohamed. Theo thông lệ, sau chuyến lữ hành thành công và an toàn thì Mohamed đến đền thờ để tạ ơn Thượng Đế. Mohamed dõng dạc trả lời: “Tất cả chúng ta hãy tìm mọi cách để di chuyển “Tảng Đá Đen” (The Black Stone) đến giữa đền thờ rồi cùng nhau đoàn kết xây lại nơi thờ phượng đấng Allah. Chúng ta sẽ biến nơi nầy thành trung tâm của thế giới”.

Năm 610 trong một hang động thuộc tỉnh Hedja của nước Arabia, người đàn ông 40 tuổi bổng nghe được tiếng nói dạy ông phải loan báo cho mọi người biết là chỉ có một đấng thiêng liêng duy nhất. Người đó là Mohamed. Từ đó ông trở thành giáo chủ được kính trọng và cũng rất đáng sợ nhất.

Chỉ một thế kỷ sau khi ông chết, đế quốc Hồi Giáo đã xâm chiếm từ Ma Rốc sang đến bắc Ấn Độ với tín đồ trên 1 tỷ như ngày nay.

Hình ảnh Đạo Hồi.

http://vietbao.com/images/file/MJeYGyEI0ggBAGgR/w480/hoi-giao-1.jpg

3* Hồi Giáo

Hồi Giáo còn được gọi là đạo Islam, là một tôn giáo độc thần, lớn thứ hai trên thế giới. Người theo đạo Hồi gọi là Muslim. Tín đồ hiện nay là 1.57 tỷ, chiếm 23% dân số thế giới.

Hồi Giáo ra đời hồi thế kỷ thứ 7 tại bán đảo Á Rập do Mohamed được thượng đế Allah truyền lại những giáo lý thông qua thiên thần Gabriel. (Jibrael).

Sau khi Mohamed qua đời, người bạn thân cũng là cha vợ (gả con gái Aisha cho Mohamed lúc còn 6 tuổi) tên là Abu Bakr được bầu lên thay thế gọi là Caliph (người kế vị làm vua).

Suốt 12 năm sau khi Mohamed chết, Abu Bakr tiến hành những cuộc thánh chiến đẫm máu đã xâm chiếm bán đảo Á Rập, toàn bộ Trung Đông bao gồm Iraq và Ai Cập.

Năm 750 xâm chiếm Bắc Phi, chinh phục Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Các dân tộc bị trị bắt buộc phải theo đạo Hồi.

3.1. Hệ phái Shiite

Tiếng Á Rập là Shiah đọc là Shia có nghĩa là người theo Ali bin Abu Talib.

Người Shiite có khoảng 200 triệu trong tổng số 1.57 tỷ Hồi Giáo. Đa số người Shiite ở Iran, Iraq, Azerbaijan và Bahrain.

Những chính quyền Sunni thường đàn áp hệ phái nầy, họ là bộ phận nghèo nhất trong xã hội. Tại một số quốc gia hai cộng đồng Hồi Giáo nầy sống cách biệt với nhau.

Tháng 3 năm 2011, chính phủ Malaysia tuyên bố Shiite là tà giáo và cấm họ phổ biến niềm của hệ phái nầy.

3.2. Hệ phái Sunni

Sunni tiếng Á Rập là đa số, chiếm 80% tín đồ đạo Hồi, còn gọi là Ahi as-Sunnah. Hệ phái nầy chủ trương người thừa kế làm vua không nhất thiết phải là người thuộc dòng dõi của Mohamed.

4* Kinh Koran

4.1. Tổng quát về kinh Koran

Kinh Koran còn được viết là Quran, Quran, Koran, Coran. Kinh có 30 phần, 114 chương và 6,235 câu do Mohamed viết ra, được cho là do đấng Allah chuyển đến Mohamed qua trung gian của thiên thần Gabriel.

Một số câu trong kinh phản ảnh những biến cố, những tình huống trong đời của Mohamed. Những câu rời rạc, không theo thứ tự thời gian nào, cũng không ghi rõ năm tháng.

Kinh Koran khuyến khích chế độ đa thê. Trong hoàn cảnh xã hội Á Rập có nhiều góa phụ, thường hay bị lạm dụng, bị bắt nạt cho nên cần phải có đàn ông để bảo vệ. “Nếu thấy điều đó là tốt cho anh, phải lấy thêm hai, ba, bốn vợ” (Koran 4:3) (Marry such women as seem good for you two, three or four. Koran 4:3)

4.2. Những điều cấm trong kinh Koran

Một số điều cấm trong kinh Koran: Cấm cho vay nặng lãi. Cấm ăn thịt heo. Cấm ăn máu (tiết canh, huyết). Cấm cờ bạc và săn bắn. Cấm giao hợp khi phụ nữ có kinh.

Phải đi hành hương một lần trong đời người. Phải ăn chay trong tháng Ramadan. Phải rửa chân tay trước khi cầu nguyện. Đàn bà ngoại tình thì bị ném đá đến chết ở nơi công cộng.

Bất cứ những ai chống đấng Allah hoặc chống Mohamed đều phải bị chặt đầu hoặc đóng đinh trên thập tự giá.

Hình ảnh Đạo Hồi.

http://vietbao.com/images/file/2854HCEI0ggBAHcG/w480/hoi-giao-2.jpg

5* Kinh Koran chủ trương khủng bố

5.1. Hãy giết ngay kẻ nào nhục mạ ta

Đa số tín đồ Hồi Giáo không phải là cực đoan nhưng hầu hết những kẻ khủng bố trên thế giới hiện nay là tín đồ Hồi Giáo. Tất cả những hành vi khủng bố được thần thánh hóa bằng việc xử dụng những câu trong kinh Koran.

Trong sách Hadith, lời của Mohamed được ghi lại như sau: “Nếu kẻ nào nhục mạ ta mà tín đồ nghe thấy thì hãy giết nó ngay lập tức”. (If anyone insults me, then any Muslim who hears this must kill them immediately)

5.2. Giết người vô tội là mục đích chính

Các tổ chức khủng bố Hồi Giáo ngày nay xem thường sinh mạng người vô tội. Họ coi việc giết thường dân là mục tiêu chính để đạt được tiếng vang trong dư luận quần chúng và cũng gây sợ hãi cho đối phương vì thế đặt bom ở những nơi công cộng như khu thương mại chẳng hạn.

Kinh Koran đã ghi:”Ta sẽ gieo kinh hoàng nơi trái tim của những kẻ ngoại đạo. Các con hãy chặt đầu chúng và hãy cắt rời tất cả các đầu ngón tay của chúng” (Koran 8:12) (I will cast terrors into their hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertips of them-Koran 8:12)

5.3. Kinh Koran xúi giục giết người ngoại đạo

Kinh Koran xúi giục tín đồ giết người ngoại đạo mà không chịu trách nhiệm vì hành vi sát nhân vì cho đó là việc của đấng Allah. “Không phải các ngươi đã giết chúng, mà đấng Allah đã giết chúng. Không phải các ngươi đập tan kẻ thù mà Allah mới là đấng đập tan chúng” (Koran 8:17) (“You did not slay but it was God who slew them.You did not smite the enemy but it was God who smote”. Koran 8:17)

5.4. Sự nguy hiểm của đạo Hồi

Đạo Hồi chia thế giới làm hai khu vực.

1. Khu vực Hồi Giáo. (Land of Islam) còn gọi là Nền Hòa Bình Hồi Giáo. Các nước Hồi Giáo trở thành anh em với nhau. Không đánh giết nhau. Khu vực hoà bình.

2. Khu vực ngoại đạo. (Land of unbelievers). Kinh Koran ghi lại như sau: “Những kẻ theo sự sai lầm. Tất cả những kẻ ngoại đạo đều đáng phải bị chặt đầu hoặc bị bỏ tù” (Koran 47:4) (The unbelievers follow falsehood. When you meet the unbelievers in the battlefield, strike off their heads or make them prisoners” Koran 47:4)

6* Ba nguyên nhân gây hận thù trong Hồi Giáo

Sự xung đột giữa hai phái Sunni và Shiite đưa đế thánh chiến đẩm máu nhất và dài nhất (1,400 năm) trong lịch sử các tôn giáo trên thế giới.

Ba nguyên nhân gây chia rẻ và xung đột đẫm máu như sau:

6.1. Nguyên nhân thứ nhất. Tranh chấp quyền kế vị

Mohamed không chỉ định người kế vị và cũng không nêu ra nguyên tắc và điều kiện để chọn người kế vị, cho nên sau khi Mohamed chết tranh chấp chức vị xảy ra.

Sau khi ông vua (Caliph) thứ ba của nhà nước Hồi Giáo là Othman bin Affan bị ám sát thì Ali bin Abu Talib tuyên bố lên làm vua thứ tư. Ali là anh em chú bác, vừa là con nuôi, vừa là con rể của Mohamed, mang dòng máu họ Talib vì Ali là con ông chú của Mohamed, tên là Abu Talib.

Ali gặp sự chống đối quyết liệt của của hai người cùng tranh chấp chức vị là Zubair và Talha với sự trợ giúp của bà vợ góa của Mohamed là Aisha. Bà nầy căm thù Ali vì ông nầy cho rằng bà ngoại tình với một tín đồ trẻ trong việc cả hai cùng đi trễ đến dự phiên họp ở Medina. Bà căm thù Ali từ đó.

Liên hệ trong gia đình Mohamed. Bà Aisha là vợ của Mohamed từ lúc 9 tuổi. Ali là anh em chú bác, vừa là con nuôi, con rể của Mohamed. Cùng huyết thống. Ali gọi bà là “mẹ vợ kế”.

Lý do gây tranh chấp được Zubair và Talha nêu ra là, cần chọn một cá nhân có đủ tài năng và phẩm chất làm người kế vị. Những người ủng hộ Ali cho rằng, người kế vị phải có huyết thống của Mohamed.

Hai người chống Ali nổi loạn, chiếm thành phố quân sự Basra tại Iraq. Ali và một số thân cận không có quân đội nên chạy về thành phố Koufa, lo chiêu binh mãi mã.

Ali chiến thắng trong trận đánh đẩm máu, lừng danh tên Camel.

Năm 661, cũng giống như Othman, Ali bị tín đồ ám sát.

Những người ủng hộ Ali theo hệ phái Shiite. Phe đa số là Sunni.

6.2. Nguyên do thứ hai. Sự khác biệt về kinh sách

Kinh Koran rất mơ hồ và thiếu sót về luật pháp cho nên những nhà làm luật đi tìm những lời nói của Mohamed, đúc kết lại và từ đó soạn ra sách Hadiths. Sách nầy có những khác biệt với kinh Koran. Đó là nguyên nhân sự khác biệt về kinh sách trong đạo Hồi.

6.3. Nguyên do thứ ba. Giáo lý Hồi Giáo bị pha trộn nhiều nền văn hóa khác.

Do đế quốc Hồi Giáo bành trướng quá nhanh trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi nên giáo lý bị pha trộn bởi nhiều nền văn hóa tại các quốc gia trong khu vực.

Tóm lại, nguyên nhân chính gây chiến tranh đẫm máu là sự tranh giành quyền lực để lãnh đạo tôn giáo nầy.

Có nhiều tôn giáo bị phân hóa nhưng không đẫm máu như đạo Hồi. Sở dĩ đẫm máu anh em, tín đồ cùng tôn giáo là do cuồng tín, cực đoan của người Á Rập.

Sự chia rẻ kéo dài 1,400 năm làm thiệt mạng hàng triệu tín đồ của tôn giáo nầy. Những vụ đẫm máu nhất được ghi lại như sau:

Năm 1400, hoàng đế Timur của đế quốc Hồi Giáo Sunni đánh chiếm hai nước Iran và Iraq đã giết trên một triệu người Shiite.

Năm 1467, đế quốc Thổ Nhỉ Kỳ Ottaman thuộc Sunni đã chiếm Syria, Ai Cập, Bắc Phi và Saudi Arabia, cai trị những nước nầy 53 năm, đã tiêu diệt hàng triệu tín đồ Shiite.

Đế quốc Hồi Giáo Shiite Safavid, tồn tại 270 năm khi đánh chiếm nước nào thì toàn bộ học sĩ (Clerics) người Sunni bị chặt đầu.

Hình ảnh Đạo Hồi.

http://vietbao.com/images/file/LuFMHSEI0ggBANZG/w480/hoi-giao-3.jpg

7* Hiểm họa Hồi Giáo

7.1. Vấn đề di dân nhập cư

Chị Tống Mỹ Loan ở Pháp có chuyển đến bài viết của tác giả Nguyễn Thị Cỏ May nhan đề “Pháp sẽ bị Hồi Giáo hóa trong 20 năm nữa”.

Nội dung trích lời của nhà báo Mỹ Christopher Caldwell trả lời phỏng vấn của báo Le Figaro, cho biết: “Dân ngoại quốc nhập cư, dù trong hoàn cảnh lịch sử nào cũng tạo ra xung đột kinh tế, văn hoá, xã hội. Sự khác biệt về văn hóa không phải là sự phong phú như một số chính trị gia hô hào.

Ở Mỹ cũng có phong trào di dân nhập cư, nhưng họ đến từ Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, họ chịu ảnh hưởng của văn hóa Công Giáo. Cách sống của họ cũng giống như người Mỹ gốc Ý nên không có những vấn đề như ở Pháp và châu Âu”.

7.2. Nhập cư di dân Á Rập Hồi Giáo ở Pháp

Ông Caldwell nêu nhận xét: “Nước Pháp sẽ vở tung trong máu và nước mắt trong vòng 15 hay 20 năm nữa”. Ông giải thích, những người cai trị hiện nay và trong tương lai không có khả năng ứng phó trước hiểm họa Hồi Giáo. Và rồi, mọi người Pháp sẽ cam chịu luật Shariah của đạo Hồi, do các chính trị gia thỏa mãn những yêu sách của cử tri Hồi Giáo.

Ông giải thích, trong nền dân chủ người ta biết chia xẻ những luật lệ với nhau nhưng Hồi Giáo châu Âu có quan niệm sống khác biệt của họ, mà khó khăn trong hội nhập. Ví dụ, một ngày nào đó, phụ nữ Hồi Giáo vùng lên đòi quyền phụ nữ được che mặt chẳng hạn.

Thất nghiệp gia tăng, du đảng, tội phạm xã hội ở các khu vực đông người Á Rập nhập cư, vẫn cao hơn ở những nơi khác.

7.3. Phản ứng của Hồi Giáo khắp nơi

Sau vụ thảm sát ngày 7-1-2015, ngày 14-1-2015, tạp chí Charlie Hebdo đăng bức biếm họa nói về Mohamed khiến cho nhiều cộng đồng Hồi Giáo trên thế giới phản ứng mạnh mẽ.

Có khoảng 3 triệu tạp chí xuất bản trên toàn cầu, riêng tại Pháp có nửa triệu bản bán hết chỉ trong vài phút sau khi ra sạp.

Biếm họa về hình Mohamed tay cầm biểu ngữ “Tôi là Charlie” và dòng chữ phía trên “Mọi chuyện đều được tha thứ”.

Tại Thổ Nhỉ Kỳ, nhiều người tụ tập hô vang những khẩu hiệu phản đối tờ báo của nước họ vì đã đăng lại 4 trang của tờ Charlie Hebdo.

Thủ tướng Ahmed Davutohlu tuyên bố: “Thổ Nhỉ Kỳ không cho phép lăng mạ đấng tiên tri Hồi Giáo Mohamed. Đồng thời cho rằng: “Charlie Hebdo là hành động gây hấn”. Thủ tướng Thổ trả lời báo chí: “Tự do báo chí không có nghĩa là lăng mạ. Chúng tôi không cho phép bất cứ hình thức lăng mạ nào đối với đấng tiên tri Mohamed”.

Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi Giáo, ông Iyad Amin Madani cho biết: “Là một tổ chức, chúng tôi đang tham khảo với các diễn đàn quốc tế và các tổ chức nhân quyền LHQ để giải thích, tự do ngôn luận không phải là kêu gọi sự hận thù và không được xúc phạm đến tôn giáo của người khác.

Tại Ai Cập, tổ chức Hồi Giáo Dar Al-Ifta cho rằng quyết định của tờ báo Pháp là hành vi khiêu khích 1.5 tỷ người Hồi Giáo trên thế giới. Tổng thống Ai Cập ký sắc lịnh cấm mọi ấn phẩm nước ngoài có nội dung bài xích tôn giáo.

Tại Philippines, 1,500 người gồm chính khách, học sinh và phụ nữ đeo khăn che mặt, biểu tình suốt 3 giờ phản đối tờ báo Pháp. Một biểu ngữ ghi: “Nước Pháp phải đưa ra lời xin lỗi”.

Ngoài ra, tín đồ Hồi Giáo tại các nước như: Niger, Pakistan, Algeria cũng có những cuộc biểu tình như thế.

Trên trang nhất của tờ New York Times có viết: “Cùng với bìa báo mới là một loạt nổi lo sợ mới. Sự việc của Charlie Hebdo có thể tiếp tục kích động bạo lực”.

8* Dùng cực đoan để chống cực đoan không phải là giải pháp tốt

8.1. Nhóm cực đoan PEGIDA ở Đức

Đêm 8-12-2014, đoàn biểu tình khoảng 10,000 người của nhóm cực đoan PEGIDA chống chính phủ Đức về chính sách nhập cư, nhất là người Á Rập Hồi Giáo mà họ cho là “Hồi Giáo hóa Tây phương”. Nhóm nầy bị cho là theo chủ nghĩa cực đoan, bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.

PEGIDA là viết tắt trong tiếng Đức: Patriotische Europer gegen die Islamisierung des Abendlandes)

Tiếng Anh: “Patriotic Europeans Against the Islamization of the West”. “Người châu Âu yêu nước chống lại việc Hồi Giáo hóa Tây Phương”.

Tổ chức PEGIDA được thành lập hồi tháng 12 năm 2014. Người thành lập là Lutz Bachmann. Ngày 19-12-2014 PEGIDA đăng ký hoạt động công khai hợp pháp như một tổ chức bất vụ lợi tại bang Dresden.

Chủ tịch: Lutz Bachmann. Phó chủ tịch: Rene Jahn. Thủ quỹ: Kathrin Oertel. Tổ chức nầy cho rằng những người ủng hộ họ tại 30 thành phố ở Đức và 18 nước châu Âu.

Trên Facebook Bachmann bình luận khiếm nhã, cho rằng những người nhập cư là “lũ súc vật” (Cattle), cặn bã (scumbag) và rác rưởi (trash). Một tấm hình được phổ biến trên báo cho thấy Bachmann hóa trang thành nhà độc tài phát xít Đức Quốc Xã Adolf Hitler bằng kiểu tóc và râu cứt mũi giống như Hitler. Hitler cũng cũng kỳ thị chủng tộc và tiêu diệt nhiều triệu người Do Thái.

Những lời miệt thị khiến cho Bachmann phải xin lỗi và từ chức.

Riêng ở bang Dresden có 14 trại với 2,000 người tỵ nạn. Ở Đức người tỵ nạn sẽ lên tới 200,000 trong năm nay, nhiều hơn các quốc gia khác ở Âu châu.

8.2. Phản ứng của chính phủ Đức

Chính phủ Đức đã lên án hành động hóa trang của Bachmann. Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel nhấn mạnh: “Bất cứ ai trong giới chính trị mà lại chụp hình giống như Hitler thì hoặc là ngu ngốc hoặc là ủng hộ Phát xít”.

Người phát ngôn ở Viện Công tố Dresden cho biết, họ sẽ triển khai cuộc điều tra về những bình luận của Bachmann. Những tuyên bố như thế bị cho là cố tình kích động hận thù.

Thủ Tướng Angela Merkel đã lên án các hình thức bài ngoại. Bà nhấn mạnh rằng nước Đức cần những người nhập cư để giúp đỡ đối phó lại sự khủng hoảng dân số do tỷ lệ sinh sản thấp nhất của Đức, so với Âu châu.

8.3. Vài nét về Lutz Bachmann

Lutz Bachmann sinh ngày 26-1-1973 tại Dresden, Đông Đức. Là người sáng lập PEGIDA. Chủ trương chống đạo Hồi và chống chính sách di dân nhập cư của Đức.

Bachmann là con của người hàng thịt (butcher). Có tiền án từ lúc 16 tuổi về các tội trộm cắp, say rượu trong lúc lái xe, tấn công người khác và xử dụng ma túy.

Năm 1998, bị kêu án nhiều năm tù nhưng đã trốn thoát sang sinh sống ở Nam Phi. Sau đó bị trục xuất về Đức.

8.4. Người Đức chống chủ nghĩa cực đoan của PEGIDA

Ngày 12-1-2015, khoảng 100,000 người tại nhiều thành phố lớn của Đức đã xuống đường biểu tình phản đối chủ nghĩa cực đoan của nhóm PEGIDA.

Tại bang Dresden, nơi xuất phát chủ nghĩa cực đoan nầy, đã có 25,000 người xuống đường chống PEGIDA và đã tỏ tình đoàn kết với người Pháp trong vụ thảm sát ngày 7-1-2015 tại tòa báo Charlie Hebdo ở Paris.

Nội dung những cuộc biểu tình là ước vọng một xã hội đa sắc màu, mong ước một xã hội thanh bình, bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, văn hóa, màu da…

Dùng cực đoan để chống cực đoan không phải là giải pháp tốt, vì cực đoan là không tốt.

9* Chọc vào ổ kiến lửa thì bị kiến cắn là lẻ tất nhiên

9.1. Châm biếm và quyền tự do ngôn luận

Nhiều ý kiến cho rằng châm biếm là quyền tự do ngôn luận, nghĩa là tự do châm biếm. Trong đời sống thực tế, khi một người dùng hình thức nầy hoặc hình thức khác để châm chọc, mỉa mai, chỉ trích, hạ nhục hay chửi cha người khác thì dù cho đúng hay sai cũng bị phản công, đánh trả tùy theo bản chất và văn hóa của người phản công. Kẻ lổ mảng, vũ phu thì ra tay bằng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”…

Chọc vào Kim Jung-un thì bị tin tặc tấn công trả đủa kèm theo những đe dọa khác.

9.2. Những hạn chế của các quyền tự do

Tự do nào cũng có những hạn chế và ngăn cấm cả. Tự do của người nầy không xâm phạm đến tự do, danh dự, tài sản và quyền lợi của người khác. Ngoài ra tự do không được vi phạm an ninh quốc gia, thuần phong mỹ tục của dân tộc và nhất là hậu quả nghiêm trọng mà tự do cá nhân tạo ra.

Đó là trường hợp của mục sư Terry Jones của nhà thờ tin lành Dove World Outreach thành phố Gainesville, Florida. Ông kêu gọi “ngày thế giới đốt kinh Koran” vào ngày 11 tháng 9.

Hồi Giáo khắp nơi phản ứng mạnh.

Tổng Thống Obama cảnh báo, đó là cái cớ để Al Qaeda chiêu mộ thêm khủng bố thánh chiến. Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates gọi điện thoại yêu cầu mục sư hủy bỏ, nhưng ông Jones từ chối. Tướng David Petraeus, chỉ huy trưởng quân đội chống khủng bố ở Afghanistan cho biết, đốt kinh Koran gây nguy hiểm cho công dân Mỹ ở nước ngoài.

Bộ Ngoại Giao Mỹ và Interpol cho biết sẽ có nguy cơ bạo lực. FBI cũng đã đến nói chuyện và “làm việc” với mục sư Jones, Cuối cùng việc đốt kinh Koran phải hủy bỏ.

Nếu như mục sư Jones ra chợ mua cuốn kinh Koran về nhà, đóng cửa lại rồi đốt thì không có gì xảy ra. Và nếu như Trần Trường ở Cali, treo tấm hình của bác ở đầu giường trong phòng ngủ, thậm chí treo trong nhà tắm hay cầu tiêu thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả.

10* Chiến lược tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi Giáo của Mỹ

Nhân dịp 13 năm sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, tối ngày 10-9-2014, Tổng Thống Obama tuyên bố chiến lược tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo tại tòa Bạch Ốc.

10.1. Phần tổng quát

1). Cần phải làm sáng tỏ hai điều.

1. IS (Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo) không phải là đạo Hồi.

2. IS chắc chắn không phải là một nhà nước.

2). Mỹ không làm thay những việc mà người Iraq chính họ phải tự thực hiện.

3). Mỹ không giành lấy vị trí của các nước Á Rập trong việc bảo đảm an ninh trong khu vực của họ.

10.2. Chiến lược cụ thể để tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo

Hai mục tiêu rõ ràng:

1. Làm suy yếu

2. Rồi sau mới tiêu diệt

1). Tiến hành không kích có hệ thống

Sau 6 tháng không kích của liên minh chống khủng bố gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đan Mạch, Bỉ, Qatar, Jordan và Saudi Arabia, lực lượng NN/HG tổn thất rất nặng.

Ngày 3-12-2014, tại buổi họp của 62 liên minh chống khủng bố ở trụ sở NATO ở Bỉ (Brussels), Ngoại Trưởng John Kerry cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 1,000 cuộc không kích làm thiệt hại đáng kể cho NN/HG. Một số thủ lãnh bị tiêu diệt.

Nhiều cơ quan hành chánh, trại binh, thiết bị quân sự như xe tăng, phi cơ thu được, nhà máy lọc dầu, khu mỏ dầu khí…tuy nhiên họ còn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Không kích gặp trở ngại.

Trở ngại của liên quân là mục tiêu phải tiêu diệt là một quân đội không có đồng phục, thường di chuyển bằng xe dân sự, trà trộn vào thường dân. Họ từ bỏ sa mạc kéo về sống trong khu đông dân cư.

Lãnh thổ rộng lớn của họ đa số là người Sunni. Mặc dù dân chúng không ưa tổ chức khủng bố nầy nhưng họ vẫn căm thù hai chính quyền của người Shiite là Bashar al-Assad (Syria) và chính quyền Iraq. Vì thế họ hợp tác và bao che cho tổ chức NN/HG nầy.

Ngày 21-1-2015, trong thông điệp liên bang, Tổng Thống Obama cam kết sẽ chiến thắng khủng bố nhưng cần thời gian lâu dài.

2). Tăng cường hậu thuẩn các đơn vị chiến đấu mặt đất.

Đã có 475 cố vấn Mỹ đang huấn luyện, đào tạo, cung cấp thông tin tình báo, nâng cấp các trang bị cho quân đội Iraq.

Vực dậy tổ chức Vệ Binh Quốc Gia để giúp đỡ cộng đồng người Sunni, bảo đảm quyền tự do của họ đã bị mất dưới chính quyền Shiite của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Đơn vị Iraq nào không tham gia chiến đấu thì Mỹ sẽ đứng ngoài để không bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh trên bộ lần thứ hai nữa.

Sẽ không có chuyện bộ binh Mỹ tham gia chiến đấu trên mảnh đất ở nước ngoài.

3). Nâng cao khả năng chống khủng bố tại nước Mỹ

– Nổ lực cắt đứt nguồn tài chánh

– Cải thiện hệ thống tình báo

– Tăng cường sức mạnh quốc phòng

– Chận đứng mọi sự ra vào của các tay súng ngoại quốc vùng Trung Đông.

4). Mỹ sẽ viện trợ nhân đạo cho các thường dân vô tội.

Bao gồm những người Sunni và Shiite. Tổng Thống Mỹ cho biết khi ta hỗ trợ ngăn chặn vụ thảm sát thường dân người thiểu số bị mắc kẹt ở vùng núi xa xôi, đây là điều mà một trong số họ đã nói: “Chúng tôi nợ người bạn Mỹ những mạng sống nầy, con cái chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng có những con người ngoài kia cảm thông được nổi thống khổ của chúng tôi, và bất chấp tất cả, thực hiện một cuộc hành trình dài để bảo vệ người vô tội”.

11* Sách lược “củi đậu nấu đậu”của Mỹ

Khủng bố là ung bướu phải cắt bỏ. Một trong những biện pháp tiêu diệt khủng bố Hồi Giáo là dùng chính sách “củi đậu nấu đậu” tức là tạo cơ hội để hai phe Hồi Giáo làm thịt lẫn nhau, tự làm suy yếu để giảm việc tấn công vào Mỹ và phương Tây.

Tại Iraq, Mỹ viện trợ cho chính quyền Shiite để chống lại Sunni của NN/HG. Đồng thời viện trợ để đa số người dân Sunni lớn mạnh đủ sức đối đầu với chính quyền Shiite. Mỹ cũng không tích cực viện trợ để chính quyền Shiite Iraq đủ mạnh để có thế khống chế người Sunni chiếm đa số ở Iraq.

Hoa Kỳ không chủ trương tái lập một nhà nước đủ mạnh để thống nhất các phe phái HG, trái lại tạo ra mâu thuẩn, chia rẻ và phân hóa trong mỗi quốc gia Á Rập Hồi Giáo.

Hoa Kỳ ủng hộ người Kurd thành lập quốc gia để làm trái độn giữa các nước Hồi Giáo láng giềng. Các nước Iran, Thổ Nhỉ Kỳ và Syria lo ngại sự ly khai của người Kurd ở Iraq sẽ kéo theo sự ly khai ở nước họ.

Người Kurd: một dân tộc trên 4 quốc gia.

Thủ tướng Do Thái, Benjamin Netanyahu, kêu gọi một nhà nước độc lập người Kurd để cản trở bước tiến của Hồi Giáo ở Iraq.

12* Kết luận

Kinh Koran của Hồi Giáo đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc cắt cổ người ngoại đạo mà hiện nay tổ chức NN/HG đã và đang thực hiện việc cắt cổ những con tin được đưa lên các trang mạng.

Cái nguy hiểm của kinh Koran là xúi giục cắt cổ người ngoại đạo. Tổng Thống Obama đã xác định, NN/HG (IS) không phải là đạo Hồi. Tuy nhiên đạo Hồi đã sinh ra khủng bố, là cái nôi nuôi dưỡng khủng bố. Muốn tìm diệt khủng bố thì phải vào đạo Hồi.

Đạo Hồi và khủng bố gắn bó chặt chẽ với nhau cho nên không thể tách rời hoàn toàn riêng biệt hai đối tượng nầy.

Trúc Giang

Minnesota ngày 26-1-2015

.

.

.

Người Nhật chống khủng bố (Nguyễn Đạt Thịnh)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Người Nhật chống khủng bố

Nguyễn Đạt Thịnh

VienDongDaily.Com – 26/01/2015

http://www.viendongdaily.com/nguoi-nhat-chong-khung-bo-kfOkVnUo.html

.

Chống khủng bố là thái độ chung của mọi quốc gia trong thế giới tự do; tuy nhiên không mấy nước phải trực diện đối phó với khủng bố như hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Nhật.

Hôm Chủ Nhật, 25 tháng Giêng, 2015, hãng thông tấn Nhật Kyodo loan tin quân khủng bố IS gửi một đoạn video qua email cho bà vợ của ký giả điện ảnh Kenji Goto -một trong hai người Nhật đang bị quân IS giam giữ làm con tin để đòi tiền chuộc; bản video email này cũng được IS post lên internet.
Trong video, một người nói tiếng Anh, tự xưng là Goto cho biết Haruna Yukawa, người bạn tù của anh vừa bị IS hành quyết bằng cách cắt đầu, người xướng ngôn không thấy mặt nói trong video, “Yukawa bị giết trên lãnh thổ của Hồi Giáo Quốc.”
Giọng người vô hình nói tiếp, “Mọi người đã được cảnh cáo, mọi người đã nhận được một kỳ hẹn để đóng tiền chuộc; nhưng không ai muốn chuộc mạng chúng tôi, nên những người đang giam giữ chúng tôi đành phải thực hiện lời cảnh cáo của họ, vì quý vị coi thường lời cảnh cáo đó.”
Giọng nói, được giới thiệu như giọng của chính Goto trách Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, “Abe, ông giết Yukawa; ông coi thường lời cảnh cáo của những người đang giam giữ chúng tôi; ông bất chấp kỳ hẹn 72 tiếng đồng hồ họ hẹn ông.”

Kenji Goto (bên trái) và Haruna Yukawa bị bắt quỳ gối, tên đao phủ bịt mặt đứng giữa.

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2015/1/26-Jan-2015/1.jpg
Dĩ nhiên bản video email này đang tạo khó khăn cho ông Abe, khó vì ông đã cam kết với thế giới là sẽ không nhượng bộ đòi hỏi của IS, không đóng tiền chuộc mạng cho chúng.
Hình thức chống khủng bố mà thế giới kỳ vọng người Nhật thực hiện là “không đóng tiền chuộc mạng” để cứu hai thường dân Nhật – Goto và Yukawa. Hai người này đang bị tổ chức IS (Islamic State) sinh cầm, và đòi $200 triệu tiền chuộc mạng.
Thái độ “không đóng tiền chuộc” không chỉ giản dị có nghĩa là bất động, không đáp ứng đòi hỏi của phe bắt cóc. Thái độ này đang khiến chính phủ Nhật đang phải đương đầu với nhiều áp lực do xúc động tình cảm của quần chúng tạo ra, nhất là xúc động đau đớn của thân nhân 2 con tin đang bị quân khủng bố sinh cầm.
Ngày 23 tháng Giêng, bà Junko Ishido, mẹ của anh ký giả Goto, đến Hội Quán Phóng Viên Ngoại Quốc tại Tokyo để lên tiếng trong một cuộc họp báo; bà khẩn cầu IS đừng giết con bà. Bà chỉ khẩn cầu, mà không đả động gì đến vấn đề “tiền chuộc mạng.”

Goto cầm cái hình của Haruna Yukawa bị chặt đầu.

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2015/1/26-Jan-2015/3.jpg

Cuộc họp báo của bà Ishido là bước đầu tiên, nhưng cũng là bước căn bản trong thái độ bình tĩnh của dân chúng Nhật. Thái độ im lặng đồng tình của quần chúng, và thái độ “không đóng tiền chuộc mạng” của thân nhân nạn nhân, là hậu thuẫn tuy không ồn ào, nhưng dứt khoát ủng hộ lập trường không nhượng bộ của Thủ Tướng Abe.
Ngày hôm sau 1/24, IS phổ biến một tấm ảnh Goto cầm hình của Haruna Yukawa bị chặt đầu, kèm theo là một đoạn băng ghi âm trong đó Goto nói thái độ không “chuộc mạng” của chính phủ Nhật đã khiến Yukawa bị giết.
Goto còn nói là quân khủng bố sẽ trả tự do cho anh mà không đòi tiền chuộc mạng, nhưng chúng đòi đánh đổi việc chúng thả anh lấy việc Thế Giới Tự Do trả tự do cho Sajida Mubarak Atrous al-Rishawi, một nữ khủng bố bị bắt trong cuộc đánh bom tại Amman năm 2005.
IS bắt Goto giải thích đề nghị mới của chúng; anh nói, “Thế giới đã không muốn ‘tài trợ’ cho khủng bố, thì họ cũng không đòi chúng ta đóng tiền chuộc mạng nữa; họ đòi một điều khác, công bằng hơn, và cũng dễ dàng hơn là chúng ta trả tự do cho nữ đồng chí của họ -bà Sajida al-Rishawi.”
Al-Rishawi là người đàn bà đánh bom tự sát mà al-Qaeda gửi đến tấn công khách sạn Radisson tại Amman, giết chết 57 người đang tham dự đám cưới tại đó.
Cảnh sát Jordan cho BBC biết bà này là vợ của một trong ba tay “bom người” đến khách sạn tấn công đám cưới. Bà khai với cảnh sát, “Chồng tôi đeo một dây bom, tôi đeo một dây; trong khách sạn có một cái đám cưới, với nhiều phụ nữ và trẻ em tham dự. Chồng tôi thực hiện cuộc tấn công bằng bom người; tôi cũng giật ngòi nổ, nhưng ngòi bị tịt; tôi bỏ chạy, trà trộn theo quan khách dự đám cưới cũng bỏ chạy.”
Thái độ của Thủ Tướng Nhật Abe đang chuyển dần từ quyết liệt không khuyến khích khủng bố IS bằng cách đóng tiền chuộc mạng, sang thái độ lưỡng ước -có thể tìm cách trao đổi tù, trả tự do cho bà al-Rishawi.
Nói trên đài truyền hình quốc gia NHK hôm Chủ Nhật 1/25/15, ông Abe nhìn nhận nội dung bản video email có thể là sự thật nhưng ông lên án hành động của IS là quá đáng và không thể chấp nhận được. Ông cũng kêu gọi quân khủng bố trả tự do cho anh Goto, nhưng ông vẫn chủ trương không nhượng bộ.
“Trong nội tâm, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bất nhẫn,” ông nói trên đài truyền hình. “Tôi nhấn mạnh là tôi yêu cầu ông Goto không bị ngược đãi, và được tức khắc trả tự do. Chính phủ Nhật sẽ tận tụy làm những gì cần làm để ông được phóng thích.”
Nữ phạm nhân Sajida al-Rishawi bị án tử hình về tội sát hại 57 người tại khách sạn Radisson năm 2005, và hiện bị giam tại Jordan; thảo luận về đề nghị trao đổi người tử tù này với ký giả Goto, nhà bình luận quân sự James Reese của CNN nói, “Trao đổi tù nhân, hay đóng tiền chuộc mạng cũng vẫn giúp cho uy tín của IS gia tăng.”
Bà al-Rishawi là em ruột của Al-Zarqawi, một lãnh tụ của IS, và chồng bà ta đứng chỉ huy cuộc tấn công khách sạn Radisson.
Bà al-Rishawi là nữ phạm nhân thứ nhì được IS đề nghị trao đổi với một con tin mà chúng bắt giữ; lần trước chúng đề nghị tha chết cho ký giả Mỹ James Foley để đánh đổi việc phóng thích bà Aafia Siddiqui, thường được gọi là “Lady Al-Qaeda” – Nữ Hoàng Al-Qaeda.
Trả lời cuộc chất vấn của truyền thông về đề nghị trao đổi tù, Thủ Tướng Abe nói, “Vì nhu cầu yên vui của một con người (ý nói ký giả Goto), tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với chính phủ Jordan.”
Nói cách khác, dù không công khai nhìn nhận, chính phủ Nhật cũng đang chấp nhận trao đổi tù với IS -thái độ này yếu hơn thái độ của chính phủ Mỹ không chấp nhận đổi tính mạng của Foley bằng tự do cho “Nữ hoàng al-Qaeda” Aafia Siddiqui.
Dư luận có thể trách ông Abe xé rào, vì ông đã cam kết trước một hội nghị quốc tế là Nhật sẽ không “deal” với khủng bố; ông đã đi được nửa lập trường “không deal” -ông không đóng tiền chuộc mạng hai con tin trong thời hạn 72 tiếng đồng hồ- nhưng sau đó lập trường của ông chao đảo vì câu Goto nói “Abe, ông giết Yukawa,” trong bức video-email.
Nhật là một dân tộc không hèn nhát, tinh thần võ sĩ đạo của họ rất oai hùng, nhưng ông Abe chưa kêu gọi đến tinh thần này; ông nhượng bộ chấp nhận thương lượng với IS, chấp nhận trả giá để chuộc mạng cho ký giả Goto; điểm an ủi duy nhất của ông là ông không đóng $200 triệu tiền chuộc mạng.
Ông không trả ransom bằng hiện kim, nhưng ông vẫn trả bằng một giá trị khác; dù ông có chuộc mạng được cho anh Goto, ông vẫn không làm dân tộc Nhật vinh dự, vì ông đang làm thế giới hiểu lầm về người Nhật, những người dám mổ bụng tự tử để không phải sống nhục. (nđt)

.

.

.

Người Kurd mở rộng tấn công IS sau khi chiếm lại Kobani (VOA)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Người Kurd mở rộng tấn công IS sau khi chiếm lại Kobani

VOA

28.01.2015

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-kurd-mo-rong-tan-cong-is-sau-khi-chiem-lai-kobani/2615953.html

.

Những chiến binh người Kurd mở rộng cuộc tấn công của họ hôm thứ Ba nhắm vào những cứ điểm của Nhà nước Hồi giáo gần Kobani, một ngày sau khi tuyên bố chiếm lại được thành phố bị vây hãm này gần biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Kurd cho biết họ đã chiếm quyền kiểm soát làng Qarah Hlanj gần đó. Tuyên bố này được Đài quan sát Nhân quyền Syria ở Anh xác nhận. Chiến sự giữa người Kurd với những phần tử thánh chiến đã gia tăng cường độ ở một ngôi làng khác, Shiran.

Giới chức Mỹ giảm nhẹ tuyên bố của người Kurd về Kobani, nói rằng người Kurd kiểm soát khoảng 90% thành phố sau bốn tháng xung đột chết người. Phần lớn thành phố từng có 200.000 dân này giờ tan hoang vì cuộc chiến.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo giới ở Washington rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo, “dù là theo lệnh hay tự động rời bỏ hàng ngũ, đang bắt đầu rút” khỏi Kobani.

Tuy nhiên quan chức này nói thêm vẫn còn quá sớm để tuyên bố “hoàn thành nhiệm vụ.”

Một số ít cư dân Kobani đã hồ hởi quay trở lại thành phố hôm thứ Ba dù hàng ngàn người đã lánh sang những trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến binh người Kurd treo cờ của họ và chụp hình trên đường phố đầy những đống gạch đá đổ nát. Nhưng một quan chức kêu gọi người dân nên tạm lánh một thời gian vì không có thức ăn, nước, điện hay thuốc men.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hơi cay để ngăn khoảng 1.000 người Kurd băng qua biên giới để ăn mừng ở Kobani.

Thế trận xoay chiều ở Kobani có thể là một thất bại trọng yếu đối với Nhà nước Hồi giáo sau nhiều tháng chiếm cứ nhiều nơi ở miền bắc Syria và miền tây Iraq và áp đặt một lãnh địa không biên giới.

Đồng thời, đây là một chiến thắng cho những chiến binh người Kurd và liên minh do Mỹ dẫn đầu, đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích nhắm vào những vị trí của Nhà nước Hồi giáo bên trong Iraq và Syria, bao gồm Kobani.

—————–

IS bị đẩy lùi khỏi thị trấn Kobane   (BBC) 27-1-2015

Người Kurd Syria đẩy IS ra khỏi Kobane   (BBC) 27-1-2015

Người Kurd ăn mừng chiến thắng đánh bật IS khỏi Kobani   (VOV) 27-1-2015

.

.

.

Viễn kiến chung Mỹ – Ấn cho Châu Á (BBC)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Viễn kiến chung Mỹ – Ấn cho Châu Á

BBC

26 tháng 1 2015

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150126_obama_modi_southeastasia

.

Đến dự lễ Quốc khánh trọng thể bất chấp trời mưa gió ở Dehli hôm 26/1, Tổng thống Mỹ, Barack Obama muốn thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ với Ấn Độ và bày tỏ ủng hộ cho Thủ tướng Narendra Modi.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/936/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/26/150126144140_obama_modi_640x360_ap_nocredit.jpg

Hai lãnh đạo Mỹ – Ấn cũng chia sẻ viễ̉n kiến về Chính sách Hướng Đông của Dehli và ủng hộ “tự do hàng hải” ở Biển Đông cũng như vai trò của một nước Ấn Độ đang vươn lên cả ở Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Á.

Ông Obama tới Ấn Độ hôm Chủ Nhật trong chuyến viếng thăm ba ngày cho thấy Hoa Kỳ muốn thắt chặt thêm quan hệ giữa hai nước, điều khiến các quốc gia trong vùng như Pakistan và Trung Quốc rất chú ý.

Theo Thời báo Hindustan, hai ông Obama và Modi cùng nói về viễn kiến cho châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh “lên gân căng thẳng ở vùng biển Nam Trung Hoa giàu tài nguyên khiến quốc tế phải chú tâm đến vùng này”.

Ấn Độ vươn lên

Sau đây là một số đoạn trong Tuyên bố chung Mỹ – Ấn hôm 25/1/2015:

“Chúng tôi xác nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh hàng hải và tự do hải hành, tự do hàng không trong toàn vùng, nhất là tại Biển Nam Trung Hoa.”

“…Hai lãnh đạo đồng ý phát triển các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác, gồm cả sáng kiến của Ấn Độ kết nối với cả vùng Nam Á và Đông Nam Á.”

“Ngài tổng thống và ngài thủ tướng hoan nghênh vai trò của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (East Asia Summit – EAS) trong quá trình thúc đẩy một cơ chế an ninh cởi mở, cân bằng cho khu vực.

“Nhắc tới vòng Đối thoại ba bên Ấn – Mỹ – Nhật lần thứ sáu, tổng thống và thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba nước nhằm nhận diện các dự án có chung quyền lợi và mối quan tâm, cũng như việc thực hiện các dự án đó…”

“Hai lãnh đạo bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), gồm cả hoạt động làm giàu uranium. Họ khẩn thiết đề nghị CHDCND Triều Tiên có các biện pháp giải trừ hạt nhân…”

“Tổng thống Obama nhắc lại sự ủng hộ của ông về việc để Ấn Độ có ghế thường trực trong một Hội đồng Bảo an được cải tổ tại Liên Hiệp Quốc…”

Ngoài ra, theo báo Ấn Độ, Hoa Kỳ nói sự vươn lên của Ấn Độ là phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ và giúp cho ổn định khu vực và quốc tế cũng như cho tăng trưởng trên thế giới.”

Video : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2015/01/150126_obama_modi_southeastasia

Cả hai cam kết đưa vào thực hiện lời hứa “Cùng nhau đi về phía trước” (Chalein Saath Saath) từ tháng 9/2014 qua hoạt động “Nỗ lực chung vì tiến bộ cho tất cả” (Sanjha Prayaas; Sab Ka Vikaas), theo trang Hindustantimes.com.

Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi thuộc đảng Dân tộc Ấn (BJP) nói hai nước ‘bắt đầu cuộc hành trình mới’ dựa trên ‘sự tin tưởng được khôi phục và sự quan tâm bền vững’.

Ông nói về Tổng thống Obama: “Chúng tôi đã xây dựng một tình bạn và do đó đã có sự cởi mở khi chúng tôi nói chuyện.”

Về phía mình, ông Obama nói hai nước “đã tuyên bố một mối quan hệ hữu nghị mới để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới”.

——————

Mỹ-Ấn đạt thỏa thuận hạt nhân dân sự   (BBC) 26-1-2015

.

——————————

.

Mỹ-Ấn kêu gọi bảo đảm tự do lưu thông tại Biển Đông

Tú Anh – RFI

Đăng ngày 27-01-2015 Sửa đổi ngày 27-01-2015 14:52

http://vi.rfi.fr/20150127-my-an//

Thủ tướng Ấn N. Modi (trái) và tổng thống Mỹ, B. Obama, dự lễ duyệt binh nhân ngày Cộng Hòa, 26/01/2015.   REUTERS/Stephen Crowley

http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/dynimagecache/0/180/3500/1978/1024/578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2015-01-26T074804Z_338035166_GM1EB1Q17T201_RTRMADP_3_INDIA-OBAMA_0.JPG

Trong một bản tuyên bố chung kết thúc chuyến công du Ấn Độ của tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo hai nước nhận định tầm quan trọng « an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt tại biển Nam Trung Hoa » tức Biển Đông. Bắc Kinh phản ứng tức khắc kêu gọi New Delhi « đừng rơi vào bẫy » của Washington.

Trong bài diễn văn đọc ngày 27/01/2015 tại New Delhi, tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố “Hoa Kỳ hoan nghênh vai trò lớn mạnh của Ấn Độ trong vùng châu Á Thái Bình Dương, nơi mà quyền tự do lưu thông phải được duy trì. Mọi xung khắc phải được giải quyết ôn hòa, không sử dụng vũ lực ».

Lời tuyên bố này có cùng nội dung với bản tuyên bố chung công bố hôm Chủ nhật, sau những cuộc thảo luận song phương giữa lãnh đạo Mỹ và thủ tướng Ấn Narendra Modi, một nhân vật có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn là các nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

Theo AFP, sự kiện tổng thống Obama cùng thủ tướng Modi khẳng định quyền tự do giao thông « trên biển và trên không đặc biệt tại Biển Đông » cho thấy Hoa Kỳ kỳ vọng vào Ấn Độ đóng vai trò chủ động hơn để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tuy hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ấn không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong bối cảnh Bắc Kinh đang lấn chiếm vùng biển Đông Nam Á và có ý đồ thành lập vùng nhận dạng phòng không tại đây, Hoa lục đã lập tức phản ứng.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng Mỹ và Ấn Độ không nên lo xa vì « giao thông trong biển Nam Hải vẫn ổn định »« mọi tranh chấp sẽ được giải quyết song phương bằng tham khảo ý kiến ».

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc để cho báo chí của đảng nhiệm vụ công kích. Trong một bài bình luận, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi New Delhi đừng rơi vào âm mưu của Hoa Kỳ, trong chiến lược chuyển trục, lôi kéo Ấn Độ vào liên minh bao vây Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đem lợi nhuận kinh tế ra để chiêu dụ Ân Độ với lời kêu gọi « nâng cao quan hệ chiến lược » kể cả trợ giúp, có điều kiện, trong vấn đề hạt nhân.

———————-

Obama thăm New Delhi củng cố quan hệ Mỹ-Ấn   (RFI) 25-1-2015

Mỹ kêu gọi Ấn Độ tích cực chống biến đổi khí hậu (RFI)   27-1-2015

Tổng thống Obama: Mỹ có thể là đối tác tốt nhất của Ấn Độ  (VOA) 27-1-2015

.

.

.

S&P hạ mức tín dụng của Nga xuống tình trạng ‘rác’ (VOA)

Tháng Một 28, 2015

.

.

S&P hạ mức tín dụng của Nga xuống tình trạng ‘rác’

VOA

27.01.2015

http://www.voatiengviet.com/content/sp-ha-muc-tin-dung-cua-nga-xuong-tinh-trang-rac/2614358.html

.

Xếp hạng tín dụng của Nga đã bị hạ thấp hôm thứ Hai, lần đầu tiên trong một thập niên xuống dưới mức đầu tư mà thế giới tài chính gọi tình trạng “rác.”

Standard & Poor, công ty dịch vụ tài chính có nhiều ảnh hưởng, cắt giảm xếp hạng tín dụng của Moscow xuống một nấc, từ BBB- xuống BB+ và cho biết họ có triển vọng tiêu cực đối với nền kinh tế của Nga. S&P cho biết những vấn đề tài chính của Nga có thể sẽ xấu đi.

Nga dự đoán nền kinh tế của họ sẽ thu hẹp trong năm nay do giá dầu thế giới giảm và ảnh hưởng của những biện pháp trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt đối với Moscow.

Các cường quốc phương Tây áp đặt những hạn chế nhắm vào Moscow và những cộng sự thân tín của Tổng thống Vladimir Putin vì Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm ngoái và vì sự can dự của nước này trong cuộc xung đột chết người ở miền đông Ukraine giữa thành phần ly khai thân Nga và lực lượng Kiev.

Việc Nga vị đánh tụt hạng tín dụng khiến đồng rúp ngay lập tức mất giá 5%, xuống mức 68 rúp đổi 1 đôla.

Diễn biến mới này có thể gây tổn hại cho hình ảnh của Nga trong mắt các nhà đầu tư và cũng làm tăng chi phí vay mượn của nước này, vì những quỹ đầu tư và quỹ hưu trí thường có những quy định không cho phép đầu tư vào trái phiếu của bất kỳ công ty hay quốc gia nào không được xếp vào mức đầu tư.

——————————–

Nga bị hạ điểm tín nhiệm tài chính

Đức Tâm – RFI

Đăng ngày 27-01-2015 Sửa đổi ngày 27-01-2015 11:49

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150127-nga-bi-ha-diem-tin-nhiem-tai-chinh/

Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor’s, ngày 26/01/2015, hạ điểm tín nhiệm tài chính của Nga xuống còn BB+. Như vậy, Nga bị xếp trong nhóm nước mà kinh tế có thể có những thay đổi trong tương lai.

Trong thông cáo, Standard & Poor’s nêu ra hai lý do chính để hạ điểm của Nga : Khả năng linh hoạt tiền tệ bị suy giảm và triển vọng nền kinh tế xấu đi. Tổ chức này nhấn mạnh là không loại trừ khả năng còn tiếp tục hạ điểm của Nga.

Ngay từ giữa tháng Giêng, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Oulioukaiev đã thừa nhận là có nhiều khả năng Standard & Poor’s sẽ hạ điểm của Nga, bởi vì trong tháng 12/2014, tổ chức này đã đưa ra lời cảnh báo trong bối cảnh đồng rúp bị mất giá liên tục, gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng nhất kể từ 15 năm qua.

Khi cho điểm BB+, Standard & Poor’s đánh giá rằng kinh tế Nga trong thời gian tới, có những rủi ro thay đổi. Như vậy, giới kinh doanh sẽ tránh, giảm bớt đầu tư vào các trái phiếu của Nga và xu hướng rút vốn ra khỏi Nga sẽ tăng lên.

Vào cuối tháng 12/2014, Bộ trưởng Kinh tế Nga đã nhận định rằng nếu kinh tế Nga bị hạ điểm tín nhiệm, thì Matxcơva sẽ phải thanh toán trước thời hạn một khoản nợ là 30 tỷ đô la.

Theo giới chuyên gia, việc Standard & Poor’s hạ điểm là một vố đau đối với Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh đồng rúp bị mất giá nghiêm trọng, giá dầu lửa hạ và phương Tây tiếp tục đe dọa sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraina.

Matxcơva đã có phản ứng, tố cáo Standard & Poor’s hạ điểm Nga theo lệnh của Washington

.

.

.

Quốc hội Ukraine gọi Nga là ‘nước gây hấn’ (VOA)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Quốc hội Ukraine gọi Nga là ‘nước gây hấn’

VOA

28.01.2015

http://www.voatiengviet.com/content/quoc-hoi-ukraine-goi-nga-la-nuoc-gay-han/2615982.html

.

Quốc hội Ukraine vừa phê chuẩn một tuyên bố gọi Nga là “nước gây hấn,” trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đe dọa sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì nước này tiếp tục hậu thuẫn thành phần ly khai ở miền đông Ukraine giữa lúc bạo lực leo thang trong khu vực.

Các nhà lập pháp Ukraine hôm thứ Ba cũng biểu quyết chỉ định cái gọi là  “cộng hòa nhân dân” của phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donetsk và vùng Luhansk thuộc miền đông Ukraine là “những tổ chức khủng bố,” và kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thêm viện trợ quân sự phi sát thương và tăng mạnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karsin nói việc biểu quyết gọi Nga là “nước gây hấn” và “hoàn toàn vô trách nhiệm” và “thiếu suy xét,” và nhằm ngăn chặn bước tiến hướng tới “một thỏa hiệp hết sức cần thiết tại Ukraine.”

Tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ra một tuyên bố lên án điều họ gọi là vụ “pháo kích bừa” vào thành phố cảng Mariupol do chính phủ Ukraine kiểm soát ở miền đông nam, khiến 30 thường dân thiệt mạng và 100 người bị thương hôm thứ Bảy.  Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) nói rằng những tên lửa rơi trúng thành phố này được bắn đi từ lãnh thổ do phiến quân kiểm soát.

Các nhà lãnh đạo EU cho biết họ lưu ý “những bằng chứng cho thấy Nga tiếp tục và gia tăng hỗ trợ cho thành phần ly khai, và điều đó cho thấy rõ trách nhiệm của Nga,” và đề nghị các bộ trưởng ngoại giao của khối cân nhắc thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow.

Một người phát ngôn của quân đội Ukraine nói rằng 9 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ hôm thứ Hai.

Cũng hôm thứ Ba, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập đến cuộc xung đột Ukraine trong một phát biểu tại một viện bảo tàng Do Thái ở Moscow, nhân kỷ niệm 70 năm quân đội Xô viết giải phóng trại diệt chủng Auschwitz của Đức Quốc xã.

Tổng thống Nga nói rằng điều ông gọi là “tiêu chuẩn nước đôi nguy hiểm và mang tính phá hoại, sự thờ ơ và thiếu quan tâm đến số phận của người khác” hiển hiện trong “bi kịch đang diễn ra ở đông nam Ukraine,” nơi mà ông mô tả là thường dân bị “bắn không thương xót.”

Ông Putin cũng lên án những người đi theo lãnh tụ chủ trương dân tộc của Ukraine thời Thế chiến thứ II Stepan Bandera đã tham gia tiêu diệt người Do Thái ở Ukraine trong nạn diệt chủng Holocaust.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga nói với các sinh viên ở St. Petersburg rằng quân đội Ukraine đã trở thành một “binh đoàn của NATO” đang tìm cách “kiềm chế Nga,” một mục tiêu mà ông nói là “toàn không phù hợp với lợi ích quốc gia của người dân Ukraine.”

—————————

Mỹ cảnh báo thêm chế tài đối với Nga, Ukraine chờ viện trợ vũ khí

Jeff Seldin – VOA

27.01.2015

http://www.voatiengviet.com/content/my-canh-bao-them-che-tai-doi-voi-nga-ukraine-cho-vien-tro-vu-khi/2615143.html

Mỹ đang cùng với các đồng minh Tây phương bày tỏ quan tâm về việc Nga tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine. Các giới chức quân sự Mỹ nói việc Moscow hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai là “đáng lo ngại” cũng như sự hiện diện của điều mà Tây phương gọi là “một lực lượng hùng hậu của Nga được bố trí dọc biên giới Ukraine-Nga.”

Thông tín viên Đài VOA Jeff Seldin tường trình từ Ngũ Giác Đài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ hai nói rằng chính các nước Tây phương đã làm cho các cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine.

“Đây là một đoàn quân viễn chinh. Trong trường hợp này, nó là đoàn quân của NATO. Họ có mặt tại đây không phải để phục vụ cho lợi ích quốc gia của Ukraine. Họ có những mục tiêu hoàn toàn khác, có liên hệ đến việc khống chế nước Nga về phương diện địa chính trị.”

Từ Brussels, Tổng Thư Ký NATO, ông Jens Stoltenberg, đã đáp trả một cách nhanh chóng.

“Lời tuyên bố có một đạo quân của NATO tại Ukraine là vô lý. Không có đội quân NATO nào cả. Lực lượng nước ngoài tại Ukraine là những người Nga.”

NATO và Hoa Kỳ tố cáo Nga đã đưa các trang bị tối tân – gồm có hệ thống rocket, xe tăng, đại pháo và hệ thống chiến tranh điện tử – đến giúp cho các phần tử đòi ly khai.

Một giới chức cao cấp của Mỹ nói với Đài VOA là Nga, theo nguyên văn lời ông, “đưa người và trang thiết bị vào Ukraine mà không biết xấu hổ”, với một mức độ vừa đủ để làm cho Ukraine không thể ổn định.

Dù vậy cho đến nay, đáp ứng của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ là áp dụng thêm những chế tài kinh tế.

Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Jack Lew nói: “Chúng tôi có nhiều biện pháp. Ngày hôm nay tôi sẽ không kể ra những biện pháp này, nhưng chúng tôi có nhiều biện pháp.”

Bộ trưởng Lew nói Nga đã bị thiệt hại vì một số chế tài tinh vi nhất từ trước tới nay được áp dụng—làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nga.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dân chủ Christoper Murphy, đại diện tiểu bang Connecticut, nói việc áp dụng các biện pháp chế tài vẫn chưa đủ.

“Hiện nay tôi tin là chúng ta phải cung cấp một số vũ khí phòng vệ có ý nghĩa cho quân đội Ukraine. Tôi nghĩ là hiện nay họ có thể sử dụng các công nghệ này. Tôi hy vọng việc này sẽ là một phần của các cuộc tranh luận trong những tuần lễ và những tháng tới.”

Trong khi Hoa Kỳ đã phái các huấn luyện viên làm việc với quân đội Ukraine – và cung cấp những phẩm vật tiếp liệu – nhưng yêu cầu viện trợ vũ khí sát thương của Ukraine vẫn tiếp tục chưa được đáp ứng.

————————

Sơ tán người Việt ở Mariupol, Ukraine: Cộng đồng sẽ tổ chức xe đưa đến Berdyans’k

Hùng Anh (Dân Việt)

08:14 – 28 tháng 1, 2015

http://danviet.vn/cong-dong-viet/so-tan-nguoi-viet-o-mariupol-ukraine-cong-dong-se-to-chuc-xe-dua-den-berdyansk-537821.html

Chính phủ Ukraine đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 tỉnh Donetsk và Lugansk. Cùng với quyết định trên, Chính phủ Ukraine đã thành lập Ủy ban Tình trạng khẩn cấp, do đích thân Thủ tướng Yaseniuk đứng đầu, cùng với 2 phó chủ tịch là Phó Thủ tướng Gennady Zubko và Cục trưởng Cục Các tình trạng khẩn cấp Sergei Bochkovsky.

Theo lời Thủ tướng Yaseniuk, việc này nhằm mục đích điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan chính quyền, để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân trong điều kiện đặc biệt hiện nay. Chiến sự ở Đông Ukraine trở nên tồi tệ nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 9 năm ngoái. Phe ly khai đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố cảng Mariupol và tuyên bố đã bao vây thị trấn Debaltseve, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt nhất. Chiến sự cũng diễn ra ác liệt tại Debalsevo, Gorlovka, Schastie, Stanitsa Luganskaia, Peski, Popasnaia. Mỗi ngày đều có thông tin dân thường thiệt mạng.

Vụ bắn pháo vào khu dân cư thành phố Mariupol làm 30 người chết và hơn 100 người bị thương. (Nguồn: DV)

http://images.danviet.vn/Uploaded/baogiay/2015_01_28/ZLGFVukraine_HQDD.jpg.ashx?width=415

Anh Phạm Kiều, người Việt đang sống ở thành phố Mariupol cho biết, cộng đồng người Việt tại Mariupol cũng đã ra thông báo yêu cầu bà con sơ tán khỏi thành phố này. Bà con được đề nghị chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo…

Cũng theo anh Phạm Kiều, những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện đi sơ tán trước khi chiến sự xảy ra thì tự túc đi sơ tán (vì đến ngày 27.1, tình hình ở Mariupol chưa nguy hiểm lắm). Những cá nhân, gia đình chưa có nhu cầu, điều kiện đi sơ tán phải tự tìm hầm trú ẩn nơi gần nhất và an toàn nhất. Cộng đồng người Việt cũng lưu ý nhau ghi số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine để liên lạc khi cần thiết.

Trong trường hợp chiến sự xảy ra, sẽ có hành lang sơ tán ai có nhu cầu đi sơ tán cùng tập thể, cộng đồng sẽ tổ chức xe đưa đi Berdyans’k. Cộng đồng người Việt tại Mariupol cũng khuyến cáo, trong những ngày này bà con người Việt nên hạn chế đi lại trong thành phố. Theo ước tính, hiện có 20 gia đình người Việt với khoảng 80 người đang sinh sống ở thành phố Mariupol.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Ukraine báo động cao, người Việt sơ tán khỏi Mariupol

Mariupol, Ukraine – Ngày đẫm máu

.

.

.

Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau (VOA)

Tháng Một 28, 2015

.

.

Kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau

VOA

28.01.2015

http://www.voatiengviet.com/content/ky-niem-70-nam-giai-phong-trai-tap-trung-auschwitz-birkenau/2615859.html

.

Khoảng 300 người sống sót trong trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã đã tề tựu về địa điểm này hôm thứ Ba ở Ba Lan để tưởng niệm những nạn nhân chết trong những phòng hơi ngạt hoặc do bị đối xử vô nhân đạo và bệnh tật.

Khi trại tử thần này được quân đội Liên Xô giải phóng vào ngày 27 tháng 1 năm 1945, những binh sĩ tìm thấy 7.000 tù nhân, trong đó có 130 trẻ em.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai nói việc người Do Thái ở Đức đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa và bạo lực là một “nỗi ô nhục.” Bà Merkel đã cùng những người sống sót tham dự buổi lễ kỷ niệm đánh dấu 70 năm giải phóng những trại tử thần khét tiếng nhất của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Trước khi  lên đường đến Ba Lan, Tổng thống Đức Joachim Gauck nói với Quốc hội ở Berlin những bài học về tội ác ở Auschwitz đã “đan cài vào bản sắc dân tộc của chúng ta. Từ cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và ân hận’ về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã, nước Đức hiện đại đã trở thành nước bênh vực những quyền con người và sự bình đẳng.”

Các nhà lãnh đạo và những yếu nhân khác của thế giới, Tổng thống Ba Lan, Israel, và Pháp, cùng Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon, đã cùng đánh dấu sự kiện này.

Nhưng đây có thể là lần cuối cùng những nhân chứng của nạn Diệt chủng Do Thái Holocaust tham dự một buổi lễ lớn, bởi vì những người trẻ tuổi nhất trong số đó giờ đã 70 tuổi. Họ quay trở lại Auschwitz để vinh danh những nạn nhân và kể lại câu chuyện của chính họ.

“Không ai trong chúng tôi tin rằng người ta từng phải làm việc trong bùn, rằng khi ai đó không thể làm việc được họ bị bắn, rằng có hàng đống thi thể. Sau khi tôi đến, tôi không cần phải tưởng tượng, tôi nhìn thấy điều đó. Đó là lý do vì sao sau chiến tranh tôi không thể tới đây trong suốt 50 năm. Bởi vì tôi không nhìn thấy con người, tôi chỉ thấy những tù nhân hoặc những cái xác, hay ống khói đang nhả khói của những lò thiêu,” bà Alina Dabrowska, chỉ là một đứa trẻ khi tới Auschwitz, phát biểu.

Đối với một người sống sót khác, ông David Wisnia 88 tuổi, “Đó là thực sự là cả một quãng đời trước” còn khơi lên những ký ức kinh hoàng.

“Đêm qua nằm ngủ … Tôi mơ một giấc mơ khủng khiếp. Tôi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ và tưởng mình còn ở Birkenau trong dãy buồng giam 14, nơi tôi bắt đầu vào năm 1942,” ông Wisnia nói.

Bà Roza Krzywolwocka-Laurow 79 tuổi từ Ba Lan bị đưa đến Auschwitz vào năm 1944 khi bà mới tám tuổi. “Nếu tôi còn sống thì đó là để cảnh báo điều này không bao giờ xảy ra lần nữa,” bà nói khi đứng trước “Bức tường chết chóc” lỗ chỗ vết đạn, nơi mà Đức quốc xã bắn chết hàng ngàn người.

Theo kế hoạch diệt chủng của Adolf Hitler đối với người Do Thái châu Âu, được gọi là “Giải pháp Cuối cùng,” hơn 1,3 triệu người đã bị đưa tới trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở thành phố Oswiecim ở miền nam Ba Lan bị chiếm đóng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1940 và tháng 1 năm 1945.

Khoảng 1,1 triệu người, chủ yếu là người Do Thái châu Âu, đã vong mạng trong những phòng hơi ngạt hay vì đói kém và bệnh tật. Đức Quốc xã sát hại sáu triệu người trong số 11 triệu người Do Thái ở châu Âu trước chiến tranh.

————————–

70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz (RFI) 27-1-2015

.

.

.


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers