BÁO ĐẢNG NÓI VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG QUẦN CHÚNG CÓ ĐẠO

 

Cách truyền đạo mới của đảng: Báo đảng nói về việc phát triển Ðảng trong quần chúng có đạo

Nữ Vương Công Lý

23/02/11 1:06 AM

http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/thong-tin-tren-mang/bao-d%e1%ba%a3ng-vi%e1%ba%bft-kim-s%c6%a1n-coi-tr%e1%bb%8dng-b%e1%bb%93i-d%c6%b0%e1%bb%a1ng-phat-tri%e1%bb%83n-%c3%b0%e1%ba%a3ng-trong-qu%e1%ba%a7n-chung-co-d%e1%ba%a1o/

 

Sau hàng chục năm thực hiện chính sách kỳ thị phân biệt người công giáo trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội dưới chế độ cộng sản. Giờ đây, khi đảng “mất giá” dần dần ngay cả với các đảng viên cao cấp, sự chán ngán của xã hội dưới sự cai trị độc tài của chế độ cộng sản, lượng đảng viên thoái đảng ngày càng nhiều… tạo nên mối nguy cơ lớn đối với đảng cộng sản khi nhân dân không còn niềm tin.

 

Để cứu vãn tình hình “mất giá” của đảng, đảng CSVN thay đổi chiến thuật bằng cách tăng cường “bám rễ xâu chuỗi” trong nhân dân bằng nhiều hình thức và cách làm khác nhau, nhất là đối với các tôn giáo. Đảng CSVN đặt ra yêu cầu “truyền giáo” cho các cơ sở đảng là “mỗi đảng viên phải giới thiệu được cho đảng 1 đảng viên mới” nhằm giảm nguy cơ teo tóp nhanh chóng của tổ chức đảng cộng sản.

 

Bài viết sau đây của báo Nhân dân, cơ quan trung ương của đảng cộng sản cho thấy chiều hướng đó đang được thực hiện tại vùng Kim Sơn, thuộc Giáo phận Phát Diệm.

 

Bài báo viết: “Ðến nay, số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp đảng tăng lên hàng năm, giảm dần số xóm không có đảng viên là người có đạo. Những đảng viên là người có đạo được kết nạp đã thật sự là hạt nhân tích cực, đầu tàu gương mẫu trong công tác”.

 

Mời độc giả theo dõi hiện tượng này qua bài viết sau đây.

Tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng ở vùng có đông đồng bào có đạo là một trong những nội dung chính trong nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình); góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Ðảng, nâng cao đời sống kinh tế, xã hội của địa phương.

Ðạo Phật và Công giáo đã có mặt ở Kim Sơn từ lâu, với rất nhiều cơ sở thờ tự và tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 52% số dân toàn huyện. Huyện ủy xác định muốn phát huy được sức mạnh lớn nhất của nhân dân nói chung, và của bà con có đạo, cần tạo được niềm tin của nhân dân với Ðảng bộ, chính quyền, vì vậy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, đặc biệt công tác phát triển Ðảng trong đồng bào có đạo luôn là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo đề ra và triển khai thực hiện từ tháng 8-2008, với mục tiêu, mỗi năm, toàn Ðảng bộ huyện kết nạp Ðảng từ 200 đảng viên trở lên, trong đó có hơn 40 đảng viên là người có đạo; hằng năm có thêm 10 – 15 chi bộ nơi có đồng bào theo đạo, có đảng viên là người có đạo, tiến tới năm 2015 có 100% chi bộ trong vùng có đông đồng bào theo đạo có đảng viên là người có đạo. Nghị quyết cũng đề ra một số nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của quần chúng có đạo về Ðảng, về chính sách tôn giáo tín ngưỡng, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Ðảng và Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên trong công tác kết nạp đảng viên mới và trong việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo…

Hằng năm các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các chi bộ, trong đó chú trọng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo; chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết có trách nhiệm giáo dục con em mình gương mẫu rèn luyện, phấn đấu vào Ðảng. Ðối với những xóm chưa có chi bộ, Ðảng ủy xã giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên chính thức có kinh nghiệm, tuyên truyền, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Ðảng… Bí thư Ðoàn Thanh niên xã Kim Mỹ – đồng chí Ngô Thượng Ðại, một đảng viên trẻ là người công giáo cho biết, Kim Mỹ là xã nằm ở ven biển, có gần 88% số dân theo đạo Công giáo; số người trong độ tuổi sinh hoạt Ðoàn là 1.775, trong đó thanh niên Công giáo chiếm 85%. Do đó việc đoàn kết, tập hợp thanh niên Công giáo là một trong những hoạt động chính của công tác Ðoàn. Thanh niên Công giáo hiện nay tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Ðảng; có nhu cầu học tập nâng cao trình độ văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động xã hội như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, giúp hộ nghèo cải tạo nhà ở… Nhiều hoạt động bổ ích như hội thi tìm hiểu ‘Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại’, Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, ‘Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích’, phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ thanh niên theo ngành nghề sở thích… thu hút đông đảo thanh niên cả lương và giáo cùng tham gia. Từ đó, tạo cơ hội và điều kiện rèn luyện cho thanh niên và phát hiện những nhân tố tiêu biểu để giới thiệu, kết nạp Ðảng.

Ðến nay, số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp đảng tăng lên hàng năm, giảm dần số xóm không có đảng viên là người có đạo. Những đảng viên là người có đạo được kết nạp đã thật sự là hạt nhân tích cực, đầu tàu gương mẫu trong công tác. Ðồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư chi bộ Quỹ tín dụng cơ sở xã Hùng Tiến là một đảng viên gốc giáo, sinh ra trong gia đình công giáo yêu nước, anh thấy rõ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với đồng bào công giáo. Ngày càng có nhiều giáo dân tham gia công tác xã hội, được thể hiện khả năng của mình và được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Hiện nay ở Hùng Tiến có một đồng chí cấp ủy xã là gốc giáo; 4/15 bí thư chi bộ và 9/14 trưởng xóm là người công giáo. Anh cho biết, về sinh hoạt tôn giáo, Ðảng ủy và UBND xã luôn tạo điều kiện để giáo xứ, giáo hội tổ chức các lễ nghi tôn giáo; xây sửa nơi thờ tự. Trong hoạt động của quỹ tín dụng xã Hùng Tiến, Ðảng ủy xã chỉ đạo dành sự ưu tiên cho đồng bào công giáo khi vay vốn phát triển kinh tế, nhờ đó, nhiều giáo dân đã thoát đói, nghèo.

Tờ trình về việc xét, quyết định kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức của Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Sơn, đề nghị 18 hồ sơ, trong đó có năm trường hợp quần chúng ưu tú là người gốc giáo. Ðảng ủy xã Ðịnh Hóa là một trong những cấp ủy thực hiện vượt chỉ tiêu được giao trong kết nạp đảng viên gốc giáo. Chỉ tiêu Huyện ủy giao cho Ðịnh Hóa năm 2010 là kết nạp bảy đảng viên, trong đó có một đảng viên gốc giáo, kết quả cuối năm đã kết nạp 10 đảng viên, vượt 43%, và ba đảng viên gốc giáo, vượt 200%. Ðảng viên trẻ Trần Xuân Trí, người theo đạo Công giáo, công an viên xóm 10, xã Ðịnh Hóa, tâm sự: Ðược sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, đoàn, hội, hiện nay có rất nhiều thanh niên công giáo ở địa phương mong muốn được sinh hoạt trong các tổ chức xã hội, được phấn đấu vào Ðảng. Bản thân anh là Hội trưởng cựu quân nhân xóm, được đứng trong hàng ngũ của Ðảng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, do đó, anh thường xuyên tuyên truyền, động viên các gia đình Công giáo tạo điều kiện để con em phấn đấu. Hội cựu quân nhân xóm anh cũng vừa xét kết nạp Ðảng cho một đồng chí là người Công giáo.

Theo đồng chí Trần Văn Sớm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Ðịnh Hóa, dù rất cố gắng bằng nhiều giải pháp nhằm phát triển Ðảng trong đồng bào công giáo và đã đạt những thành tích bước đầu, tuy nhiên trên địa bàn Ðịnh Hóa vẫn còn xóm 12 với 100% số dân theo đạo Công giáo chưa có đảng viên. Cái khó vẫn là công tác tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên được phân công theo dõi địa bàn. Phát triển Ðảng tại xóm 12 cũng là mục tiêu phấn đấu của Ðảng bộ xã nhiệm kỳ này, do đó thực hiện nghị quyết Ðảng bộ đề ra cần sự nỗ lực đồng bộ từ cấp ủy, các đoàn, hội và mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài và ảnh: TIỂU PHƯƠNG 

Nguồn: Báo Nhân dân

 

————————————————————————————————————

 

Còn đây là bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân nhan đề: “Nữ đảng viên gốc giáo”. Nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao lại là “gốc giáo”?


Nhưng chúng tôi cho rằng, tờ báo viết “gốc công giáo” là đúng, vì khi đã là đảng viên cộng sản, thì họ đương nhiên không còn là công giáo nữa, họ đã bị vạ tuyệt thông  với Gíao hội khi tham gia Đảng cộng sản, nếu Giáo luật còn có hiệu lực.

Xin đăng để bạn đọc tìm hiểu và cho ý kiến:

 

Nữ đảng viên gốc giáo

QĐND – Sống trong vùng 95% dân cư theo đạo công giáo, kinh tế khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, bà Ma-ri-a Trần Thị Hồng, quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nữ đảng viên gốc công giáo, kính Chúa yêu nước đã nhiều đêm trăn trở tìm cách làm giàu cho bản thân và tìm công ăn việc làm cho con em vùng giáo.

Nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bà Hồng mạnh dạn đầu tư, tổ chức kinh doanh vận tải. Chỉ 3 năm sau ngày thành lập, Công ty TNHH Vận tải Quyết Thắng do bà làm giám đốc đã có gần 150 cán bộ, công nhân với 35 đầu xe vận tải, xe khách các loại. Từ nhu cầu của thị trường, công ty đã từng bước đầu tư cải tiến, thay thế dần các phương tiện đơn giản, lạc hậu bằng phương tiện có trang thiết bị hiện đại, như: Xe chở khách có máy lạnh, giường nằm cao cấp, xe du lịch sang trọng…

Đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao uy tín thương hiệu, bà mạnh dạn đầu tư và mở rộng các tuyến xe khách nội tỉnh và liên tỉnh: Hương Khê-Sài Gòn; Hà Nội-Buôn Mê Thuột… phục vụ chu đáo và an toàn nên uy tín thương hiệu thu hút khách ngày một đông hơn, tin cậy hơn. Vì vậy, bà đã tạo được việc làm có thu nhập ổn định cho thanh niên trong vùng. Năm 2006 doanh nghiệp của bà đạt 4 tỷ đồng. Năm 2010 đạt 6,5 tỷ đồng… Mức lương của lái xe là 7,5 triệu đồng; phụ xe là 3,5 triệu đồng, bảo đảm nộp thuế Nhà nước và đóng bảo hiểm đầy đủ cho lao động.

Mặc dù doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, ngoài ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu, sự năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành bà đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện xã hội với số tiền đóng góp hàng trăm triệu đồng. Bà Ma-ri-a Trần Thị Hồng tâm sự: “Phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng bằng năng lực của mình đóng góp thiết thực nhất vào phong trào thi đua yêu nước”.

Tại Hội nghị Biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo lần thứ III, cuối năm 2010, tại Thủ đô Hà Nội, bà vinh dự được báo cáo điển hình.

Vũ Thành Nam

Nguồn: Quân đội Nhân dân

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: