CHỐNG TRUNG QUỐC TUYÊN TRUYỀN BẢN ĐỒ LƯỠI BÒ TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ

 

Chống Trung Quốc tuyên truyền  bản đồ lưỡi bò trên các tạp chí quốc tế

Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long
Gửi vào ngày Chủ Nhật, 11 Tháng 9, 2011.

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10008

 

Ngày 10 tháng 09 năm 2011-09-08

Kính thưa anh chị:
Sau bức thư gởi cho tạp chí Science, ngày 20/09/2011 (http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/thu-phan-oi-uong-luoi-bo-tren-tap-chi.html#more) , phản đối một bài viết xuất xứ từ Trung Quốc trong đó có một bàn đồ lưỡi bò, chúng tôi nhân thấy rằng chúng ta không thể thụ động chờ khi nào phát hiện một bài viết rồi mới bày tỏ thái độ mà cần nên chủ động tiếp tục tranh thủ sự quan tâm và hiểu biết của nhiều cơ quan truyền thông, nghiên cứu khoa học và phi khoa học khắp nơi đối với vấn đề biển Đông bằng cách gởi thư đến cho họ nhằm cảnh giác hành động mờ ám của Trung Quốc. Vì thiếu thông tin nên các tổ chức này không để ý đến việc làm gian xảo của một số người Trung quốc, vô tình đăng tải trong các tạp chí của họ những bài viết có kèm bản đồ sai trái của Trung Quốc, lấn chiếm toàn bộ khu vực biển Đông.

Đây là việc làm lâu dài, cần nhiều thời giờ và công sức. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ đây là việc cần thiết nên làm song song với việc làm của nhiều tổ chức trong ngoài nước liên quan đến chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông . Để cho bản đồ sai trái của Trung Quốc không được xuất hiện trong các bài viết xuất xứ từ Trung Quốc , chúng ta cần phải tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân người nước ngoài hiểu rỏ sự sai trái của những bản đồ lưỡi bò phi lý này.

Ngày 05/09/2011, chúng tôi đã chính thức gởi thư trong đó giải thích và cảnh giác về bản đổ lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc đến các cơ quan truyền thông, các tổ chức nghiên cứu tại một số nước trên thế giới. Trong những ngày vừa qua chúng tôi đã gởi cho gần 50 cơ quan, tạp chí và 50 khoa học gia đang làm công tác biên tập cho một số tạp chí khoa học. Chi tiềt bức thư (tiếng anh và bản phỏng dịch tiếng Việt) được đính kèm theo đây.

Chúng tôi kêu gọi anh chị trí thức đang làm công tác trong nhiều ngành chuyên môn trong ngoài nước cùng tham gia góp sức cho việc làm quan trọng và ích lợi này, bắng cách;
1. Truy tìm và cung cấp cho chúng tôi địa chỉ những trung tâm truyền thông, báo chí, tạp chí khoa học kỹ thuật, tổ chức/cá nhân có thể gởi thư này. Email liên lạc của chúng tôi:
Savevietnam09@gmail.com hay hungthuoc@yahoo.com

2. Trực tiếp gởi thư, có thể dùng lá thư chúng tôi soạn sẵn và thay đổi để mục người/tổ chức.
Xin chân thành cám ơn quí anh chị.
Trân trọng

Thay mặt 57 anh chị ký tên
Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

———————————————————————————————

Đính kèm:

Bức thư tiếng Anh:

September 2011
The Editor
RE: China’s map incorrectly claiming most of Southeast Asia Sea as her territorial waters

Dear Sir:
We are a group of Vietnamese academics and professionals living in Vietnam and various parts of the world. We wish to alert your publication to the cartographic legerdemain that academics and professionals from China have been using in the articles that they submit to publications with a worldwide audience, such as Science, Nature, Climatic Change, Agricultural Water Management, Waste Management, to name just a few.

The legerdemain involves the inclusion of the disputed waters and islands to the east of Vietnam in tandem with the deletion of neighbouring countries such as Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, the Philippines in the map of China that appears in their articles. (Please see the attached maps to see how the sleight of hand is performed). It is part of a concerted effort by China to “authenticate” her territorial claims.

In the past few years, China has arbitrarily and unilaterally claimed virtually the whole Southeast Asia Sea as her “historical waters”. This area of about 350,000km2, also referred to as the East Sea by Vietnam, encircles the archipelagos of Paracels and Spratlys. It has been a subject of territorial dispute among Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, Taiwan, and China (which wrested control of the Paracels and some western islands of the Spratly Archipelago from Vietnam after bloody naval battles in 1974 and 1988).

China’s territorial claims to the hand-drawn U-shaped 9-dotted line zone in the doctored map that these Chinese academics and professionals have inserted in their articles have neither scientific facts nor geographical information to certify its authenticity. They also defy the internationally recognized legal basis as set out in UNCLOS (United Nations on the Convention of the Law of the Sea)”.

Inserting a doctored map of China that covers virtually the whole South East Asia Sea in articles originating from Chinese institutions and destined for scientific and non-scientific journals worldwide is part of the Chinese government’s ploy. China is hoping that over time frequent appearances of such a map in well-known publications and the absence of challenges from editors and readers will help establish de facto recognition of her claims over the disputed lands and waters.

In the interest of truth and integrity, we respectfully ask you to be on the alert and not lend the imprimatur of your prestigious publication to this sinister ploy.

Yours sincerely,
On behalf of signatories

Email:

 

 

Doctored map of China: Countries of South East Asia excluded;
Southeast Asia Sea included in a 9-doted zone, aka the “cow tongue”

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/vntq/f83c6748.jpg

 

True regional map of South East Asia showing the “cow tongue ” proximity to Southeast Asian countries

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/vntq/097d9d5f.jpg

LIST OF SIGNATORIES:

Hoang Tuy, Ph.D, Prof, Institute of Mathematics, Hanoi Vietnam
Vu Gian, Economist, former Consultant of Swiss State Secretariat of Economy, Switzerland
PhamXuan Yem, Ph.D., Prof, University of Paris 6, France
Nguyen Dang Hung, Ph.D., Prof , Liège, Belgium
Hoang Anh Tuan Kiet, Ph.D., Commissariat Energy Atomique -Cadarache, France
Trinh Khanh Tuoc, Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich, Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son. Ph.D., Australia
Ngo The Hoanh, M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Mai, Ph.D., Australia

Tara T. VanToai, Ph.D., USA
Norman N. VanToai, Ph.D., USA
Le Quang Long, B.E. Mech, New Zealand
Tran Minh Phuong, M. Tech, Australia
Do Gia Tuyen, B.E. Elect, Saudi Arabia
Tran Ba Tuoc, M. Com., Vietnam
Bui Viet Long, B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa, M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu, M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap, Ph.D.,USA

Huynh Huu Han, B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet, M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh, M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet, P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho, Ph.D.(Chem Eng), P.E., USA
Truong Nham, Ph.D, Australia
Truong Kim Ngoc, B.E. Chem, USA
Le Ba Hong, M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh, B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung, B.S. Comp., USA

Nguyen Danh Ngon, P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi, B.Com., USA
Nguyen Bich Lien, B.A. Edu., USA
Dinh Mui, B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan. Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong, B Technology (Food), M.A., New Zealand
Bui Thi Bich Chau, M.A., USA
NguyenThien Nga, B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung, B.A. Edu., USA

Nguyen The Hung, Prof, Uni of Danang, Vietnam
Nguyen-Do Khanh, Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep, M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc, B.A.Edu, USA
Pham Phan Long, P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet, M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns, M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu, B.E. Chem, New Zealand
Ngoc Bich Becker, MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao, M.E. Civil, Australia

Le Thi Tinh Tien, M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh, B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung Thomas, M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The, M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai vong, M.Sc. Environment service, USA
Ngo Khoa Ba, M.B.A., USA
Nguyen Hung, B.E. Chem, Australia

———————————————————–
Bản dịch tiếng Việt của bức thư:

tháng 9 năm 2011

Trưởng Ban Biên Tập

Đề mục: Về bản đồ sai trái của Trung quốc, giành toàn bộ Biển Đông Nam Á là vùng lãnh hài của nước này.

Kính thưa Ông Trưởng Ban Biên Tập,

Chúng tôi là một số giáo chức và chuyên viên kỹ thuật đang sống tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi xin cảnh giác với nhà xuất bản về sự thiên vị thể hiện rỏ trong hình vẽ bản đồ nước Trung Quốc trong bài viết của những nhà khoa bản và chuyên viên Trung Quốc gởi đăng trên các tạp chí uy tín, như Science, Nature, Climate Change, Agricultural Water Management, Waste Management, đây chỉ nêu ra một vài thí dụ.

Trò ảo thuật liên quan đến việc bao gồm những vùng biển và đảo đang tranh chấp phía đông của Việt Nam song song với việc loại bỏ những quốc gia láng giềng của Trung Quốc như Viẹt Nam, Malaysia, Brunei, Nam Dương, Phi Luật Tân trong bản đồ vẽ tay nước Trung Quốc xuất hiện trong những bài viết của họ. (Xin tham khảo những bản đồ dưới đây để thấy sự quỹ quyệt của việc làm này). Đây là một phần của nhiều hành động đầy tính toán của Trung Quốc để hợp thức hóa những tranh giành lãnh thổ của họ.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã đơn phương giành chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông Nam Á, tự xưng là “vùng biển lịch sử” của Trung Quốc. Vùng biển này, diện tích khoảng 350,000km2, bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, vẫn còn đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa Viet Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Brunie, Đài Loan, và gần đây là Trung Quốc ( nước đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một số đảo phía tây Trường Sa của Việt Nam sau hai trận hải chiến đẩm máu năm 1974 và 1988).

Chèn vào một bản đồ Trung Quốc vẽ tay ngụy tạo bao gồm toàn bộ Biển Đông trong những bài nghiên cứu có xuất xứ từ Trung Quốc nhắm vào các tạp chí khoa học và phi khoa học có tiếng trên thế giới là một trong những âm mưu thâm độc của nhà nước Trung Quốc. Chánh quyền Trung Quốc hy vọng với sự thường xuyên xuất hiện bản đồ Trung Quốc gồm đường biên giới lưỡi bò sai trái này trên các tạp chí nổi tiếng và có nhiều tín nhiệm trên thế giới và không bị phê phán, phản đối từ các ban biên tập và đọc giả thì họ dùng đó làm bằng chứng không chính danh cho chủ quyền trên toàn vùng Biển Đông.

Trong tinh thần tôn trọng sự thật và sự trung thực, chúng tôi xin đề nghị ông cảnh giác về sự việc này và không để cho những tập san của ông bị Trung Quốc dùng làm công cụ cho âm mưu nham hiểm của họ.

Trân trọng
Thay mặt những nguời ký tên

Email:
————————————————————————————

Danh sách địa chỉ gởi thư từ ngày 5/09/2011 đến ngày 10/09/2011

LIST OF EMAIL ADDRESSES
1 Newsweek letters@newsweek.com 5/09/2011
2 Time letters@time.com 5/09/2011
3 The New York Times letters@nytimes.com 5/09/2011
4 Le Monde rights@agenceglobal.com 5/09/2011
5 Nature p.campbell@nature.com Philip Campbell 5/09/2011
http://www.nature.com/nature/about/editors/index.html Editor-in -chief
6 The Journal of American Science editor@americanscience.org 5/09/2011
Editor-at Large
7 Financial Times ean@ft.com Newsdesk 5/09/2011
eas@ft.com Special Reports
8 The Wall Street Journal wsj.ltrs@wsj.com The Editor 5/09/2011
edit.features@wsj.com
9 National Geographic Society pressroom@ngs.org Mr Chris Johns Editor in Chief 5/09/2011
10 Google eschmidt@google.com
11 The Economist 5/09/2011
12 The Washington Post foreign@washpost.com 6/09/2011
13 Los Ageles Times jim.newton@latimes.com Jim Newton 6/09/2011
14 Marsland Publishers sciencepub@gmail.com 6/09/2011
15 The Telegraph news@thetelegraph.com.au The Editor 6/09/2011
16 The Canberra Times letters.editor@canberratimes.com.au The editor 6/09/2011
17 Sydney Morning Herald letters@smh.com.au The Editor 6/09/2011
18 The Age letters@theage.com.au The Editor 6/09/2011
19 Australian finance Review afreditor@afr.com.au Managing Editor Paul Bailey 6/09/2011
20 Engineers Australia memberservices@engineersaustralia.org.au 6/09/2011
21 Smithsonian Institution stthomasl@si.edu Linda St.Thomas, Chief Spokesperson 6/09/2011
22 San Francisco 6/09/2011
23 The Australian letters@theaustralian.com.au Editor 6/09/2011
24 Brisbane Times Conal Hanna General Editor 6/09/2011
27 International Journal of Engineering mark.kachanov@tufts.edu Editors in Chief 7/09/2011 plus 25 scientists
krajagopal@tamu.edu
25 Asia Times writeto@atimes.com The Editor 8/09/2011
26 Guardian letters@guardian.co.uk The Editor 8/09/2011
28 Environmental Science and Technology est@uiowa.edu Editor Jerald Schnoor 8/09/2011
Professor
29 European Geosciences Union executive-secretary@egu.eu Philippe Courtial 9/09/2011 plus 4 scientists
30 Journal of The American Chemical Society jacs@jacs.acs.org Managing Editor Sonjia Krane 9/09/2011 plus 24 scientists
31 Society of Chemistry Industry cieditor@tenalpspublishing.com Editor 9/09/2011
32 British Ecological society info@BritishEcologicalSociety.org 9/09/2011
33 American Society of Civil Engineers jacs@jacs.acs.org Editor 9/09/2011 5 branches
34 American Meteorological Society amsinfo@ametsoc.org Editor 9/09/2011
35 Chemical Institute of Canada maja.veljkovic@nrc.gc.ca Chair Maja Veljkovic 9/09/2011 plus 6 scientists
36 Soil and Water Conservation Society pubs@swcs.org Editor Dr Oksana Gieseman 9/09/2011 plus 2 scientists
37 Institute of Physics direct mail type 10/09/2011
38 International Journal of Environmental editor@ijest.org, editor@ceers.org, ijest.publication@gmail.com 10/09/2011
Science and Technology
39 International Journal of Food C.X.Smith@mmu.ac.uk Professor Christopher Smith 10/09/2011
Science and Technology
40 The Straits Times stonline@sph.com.sg Editor- in-Chief Patrick Daniel 10/09/2011
41 The New Zealand Institute of Food rosemary@nzifst.org.nz Executive Manager Rosemary Hancock 10/09/2011
Science and Technology
42 Dominion Post mark.steven@stuff.co.nz Editor 10/09/2011
43 Bangkok Post chiratasn@bangkokpost.co.th Managing Editor 10/09/2011

 

 

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: