CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRÀ TỲ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯƠNG THÍCH THANH ĐẠM – VIỆN CHỦ CHÙA GIÁC HOÀNG , WASHINGTON DC, VIÊN TỊCH

 

Chương trình lễ Trà Tỳ cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đạm, viện chủ chùa Giác Hoàng, DC, viên tịch

December 6, 2011 1:55 PM

http://nguoivietboston.com/?p=2733

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRÀ TỲ CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH ĐẠM

 

THỨ TƯ – NGÀY 7-12-2011

· LỄ TẠI NHÀ QUÀN NATIONAL MEMORIAL PARK
o 9 GIỜ SÁNG: LỄ NHẬP KIM QUAN
o 10 GIỜ SÁNG: LỄ CUNG NGHING KIM QUAN VỀ CHÙA GIÁC HOÀNG

· LỄ TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG
o 11 GIỜ TRƯA: LỄ TIẾN GIÁC LINH VÀ LỄ PHÁT TANG
o 1 GIỜ TRƯA: THỌ TRAI
o TỪ 2 GIỜ CHIỀU ĐẾN 8 GIỜ TỐI: PHÚNG VIẾNG & CẦU NGUYỆN
o 8 GIỜ TỐI: LỄ CẦU NGUYỆN GIÁC LINH
(KÍNH MỜI CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ)

 

THỨ NĂM – NGÀY 8-12-2011

TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG
5 GIỜ SÁNG: LỄ DÂNG TRÀ TIẾN CÚNG CẦU NGUYỆN GIÁC LINH
6 GIỜ SÁNG: ĐIỂM TÂM
TỪ 8 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ TRƯA: PHÚNG VIẾNG & CẦU NGUYỆN
11 GIỜ TRƯA: LỄ TIẾN CÚNG GIÁC LINH
12 GIỜ TRƯA: THỌ TRAI
TỪ 2 GIỜ ĐẾN 8 GIỜ TỐI: PHÚNG VIẾNG & CẦU NGUYỆN
8 GIỜ TỐI: LỄ CẦU NGUYỆN GIÁC LINH
(KÍNH MỜI CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ)

 

THỨ SÁU – NGÀY 9-12-2011

TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG
5 GIỜ SÁNG: LỄ DÂNG TRÀ TIẾN GIÁC LINH
6 GIỜ SÁNG: ĐIỄM TÂM
TỪ 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 11 GIỜ TRƯA: PHÚNG VIẾNG & CẦU NGUYỆN
11 GIỜ TRƯA: LỄ TIẾN CÚNG GIÁC LINH
12 GIỜ TRƯA: THỌ TRAI
TỪ 2 GIỜ TRƯA ĐẾN 8 GIỜ TỐI: PHÚNG VIẾNG & CẦU NGUYỆN
7 GIỜ TỐI: LỄ TỊCH ĐIỆN THỈNH GIÁC LINH YẾT TỔ ĐƯỜNG
(KÍNH MỜI CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ)
8 GIỜ TỐI: KHÓA LỄ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

THỨ BẢY – NGÀY 9-12-2011

· TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG
o 5 GIỜ SÁNG: LỄ DÂNG TRÀ TIẾN CÚNG CẦU NGUYỆN GIÁC LINH
o 6 GIỜ SÁNG: ĐIỄM TÂM
o 8 GIỜ SÁNG: CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ CHUẨN BỊ CHO LỄ DI QUAN
o 8 GIỜ 30 SÁNG: KHAI MẠC LỄ CUNG TỐNG KIM QUAN

· TẠI NHÀ QUÀN NATIONAL MEMORIAL PARK AT
o 11 GIỜ TRƯA: LỄ TRÀ TỲ KIM QUAN TẠI NHÀ QUÀN NATIONAL MEMORIAL PARK.
National Funeral Home (Bản đồ chỉ dẫn)
7482 Lee Hwy
Falls Church, VA 22042

o LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH AN VỊ TẠI CHÙA GIÁC HOÀNG.
o 1 GIỜ TRƯA: LỄ CÚNG AN VỊ GIÁC LINH
o 1 GIỜ 30 THỌ TRAI

LỄ TRÀ TỲ HOÀN MÃN

 

——————————————————–

 

Hình ảnh Buổi Lễ Phát Tang

Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm

http://buddhistinfotoday.com/?videoid=vPzexS83p5I

 

Hình ảnh Buổi Lễ Phát Tang của Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm tại Chùa Giác Hoàng vào ngày Thứ Tư 12-7-11

 

Quý đạo hữu click vào link dưới đây sau đó sign in user name và password cùng một chữ giachoang

 

http://loclephotography.com/site/#/page/home/

 

 

——————————

 

CÁO PHÓ

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Công Đồng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ

Chùa Giác Hoàng, Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ cùng Môn Đồ Pháp Quyến.

Thành kính khẩn bạch đến Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni, Quý Giáo Hội Phật Giáo, các Chùa, Hội và tổ chức Phật Giáo Việt Nam cùng toàn thể Phật Tử trên Thế Giới:

 

Trưởng Lão Hòa Thượng ThíchThanh Đạm, húy Tâm Đức

Đệ Nhị Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới,

Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Liên Tông Tại Hoa Kỳ,

Đồng khai sơn và Trú Trì Chùa Giác Hoàng, Hoa Thịnh Đốn,

Cố vấn Giáo Hạnh Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới,

Cố vấn Giáo Hạnh Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa kỳ,

Cố vấn Giáo Hạnh Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,

Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thiện Sinh Giác Hoàng.

 

Đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 02 giờ sáng ngày Chủ Nhật 04 tháng 12 năm 2011 (nhằm ngày 10 tháng 11 năm Tân Mão) tại Chùa Giác Hoàng, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Trụ thế 84 tuổi và 62 hạ lạp.

 

Kim Quan của cố Trưởng Lão Hòa Thượng sẽ được tôn trí tại Đại Hùng Bửu Điện, Chùa Giác Hoàng từ sáng ngày thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2011 đến Ngày thứ bẩy, 10 tháng 12, năm 2011.

 

Chương trình trong các ngày 7, 8, 9, và 10 tháng 12 gồm: Lễ Phát Tang và Cung Tiến Giác Linh cũng như các khóa lễ Cầu Siêu và Kính Viếng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày.

 

Ngày thứ bảy 10 tháng 12 năm 2011 có chương trình riêng, gồm các nghi thức: Lễ Yết Phật Triệu Tổ, Lễ Cung Tống Kim Quan đến nơi Trà Tỳ. Lễ Trà Tỳ tổ chức tại Nhà Quàn National Memorial Park, 7482 Lee Highway, Falls Church, Va 22042. Điện thoại số: (703)-560-0019.

 

Chùa Giác Hoàng, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, ngày 05 tháng 12 năm 2011

Nay kính khẩn bạch,

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Công Đồng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ

Chùa Giác Hoàng

Ban Tổ Chức Tang Lễ

Môn Đồ Pháp Quyến.

 

——————————–

 

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 7 – 9 tháng 12, năm 2011
10AM – 7PM, Lễ Viếng Tại Chùa Giác Hoàng

Ngày 10 tháng 12, năm 2011
7AM – 10AM, Lễ Di Quan từ Chùa Giác Hoàng đến nhà Quàn
11AM – 12PM, Lễ Trà Tì tại nhà Quàn

 

Nhà quàn:
National Funeral Home (Bản đồ chỉ dẫn)
7482 Lee Hwy
Falls Church, VA 22042

 

CHÙA GIÁC HOÀNG
Washington Area Vietnamese Buddhist Temple
5401 Sixteenth Street, NW, Washington, DC 20011
Telephone: (202) 829-2423

 

————————–

 

THÔNG-CÁO BÁO CHÍ

Liên-lạc: G.S. N. N. Bích (703) 971-9178
G.S. Đ. Đ. Khiết (571) 217-7583

 

Hoa-thịnh-đốn, 4-XII-2011.- Sáng sớm hôm nay, Hoà-thượng Thích Thanh Đạm, Viện-chủ Chùa Giác Hoàng, đã viên-tịch vào lúc gần 2 giờ sáng, để lại bàng hoàng và thương sót cho hàng nghìn Phật-tử ở khắp miền Đông Hoa-kỳ.

 

Thế-danh Đinh Tiến Đạm, sinh tại Nam-định, Bắc-Việt, ngài đã xuất gia vào năm 1950 cùng thời với Pháp-sư niên-trưởng Thích Giác Đức, thọ giáo với Hoà-thượng Thích Phúc Đức, mà người đời quen gọi là “Tổ Trà Trung” tức viện-chủ một ngôi chùa danh tiếng ở làng Trà-trung, phủ Thiên-trường, sau đổi thành Xuân-trường, Nam-định, thuộc dòng sơn-môn Trúc Lâm Yên Tử. Tại đây, trước khi di cư vào Nam năm 1954, ngài đã thọ chức sa-di trong đạo. Được biết, Tổ Trà Trung còn là sư-tổ mà trong đạo gọi là “ông” của Đại-lão Hoà-thượng Thích Quảng Độ, hiện là Đệ ngũ Tăng-thống Giáo-hội Phật-giáo VN Thống nhất.

 

Sau khi vào Nam, ngài thọ phong thượng-toạ vào thập niên 1960 rồi trở thành tuyên-uý Phật-giáo trong Quân-lực VNCH. Sang Mỹ năm 1975, ngài đã cùng với vị đồng-môn Thích Giác Đức, về Hoa-thịnh-đốn khai sơn Chùa Phật-giáo VN vùng HTĐ, sau chùa được Đại-lão Hoà-thượng Thích Tâm Châu, Thượng-thủ Giáo-hội Phật-giáo VN trên Thế-giới, cải danh thành Chùa Giác Hoàng (dựa theo tên Giác Hoàng Điều Ngự, tôn-danh của vua Trần Nhân-tông sau khi ngài bỏ ngôi báu đi tu trên Trúc Lâm Yên Tử để trở thành sư-tổ của dòng thiền Trúc Lâm đặc-sắc của Việt-nam).

 

Từ hơn 20 năm nay, ngài đã làm viện-chủ trụ-trì chùa Giác Hoàng thuộc Công-đồng Giáo-hội Phật-giáo VN tại Mỹ (thành-lập cuối năm 1975). Dưới sự hướng-dẫn của ngài, chùa Giác Hoàng, ngôi chùa xưa nhất của Phật-giáo VN vùng Hoa-thịnh-đốn, đã trở thành nơi quy-tụ của hàng ngàn Phật-tử trong những ngày lễ lạt. Giao thừa hàng năm hay ngày rằm tháng Giêng, rất đông Phật-tử đến không chỉ từ các vùng Maryland, DC và Virginia chung quanh thủ-đô, nhiều vị còn đến từ những nơi xa xôi như New York, Pennsylvania, phía Nam tiểu-bang Virginia, North Carolina, thậm chí từ cả Florida, Ohio hay Boston, Massachusetts.

 

Chùa cũng đã có lần đón rước xá-lợi Phật để trong vài ngày trở thành một địa-điểm hành hương cho hàng vạn Phật-tử, không riêng gì người Việt mà còn tiếp cả Phật-tử thuộc nhiều quốc gia và sắc tộc đến từ hàng ngàn dặm xa xôi như từ Ấn-độ, Canada và nhiều tiểu-bang xa ở Mỹ nữa v.v.

 

Những năm sau này, Hoà-thượng đã dẫn một số phái-đoàn đi hành hương các nước trên thế-giới như Trung-quốc, Tây-tạng và Ấn-độ, viếng các danh-lam thắng-cảnh Phật-giáo ở những quốc gia đó. Đâu đâu người ta cũng được thấy nụ cười hiền hoà của ngài và nghe những lời giảng giải tường-tận của Hoà-thượng về các di-tích trong đạo. Ngoài ra, vào cuối đời, ngài còn đã cho in một số sách kể truyện nhà Phật rất ý nhị và dí dỏm.

 

Tang-lễ Hoà-thượng Thượng Thanh Hạ Đạm trong vài ngày tới sẽ được thông-báo cấp-thời trên các phương-tiện truyền-thông trong thời-hạn gần nhất.

.

.

.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: