ÔNG ĐỖ TRUNG THOẠI THÔI LÀM TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC XỬ LÝ VỤ CƯỠNG CHẾ (báo GDVN Online)

Ông Đỗ Trung Thoại thôi làm tổ trưởng tổ công tác xử lý vụ cưỡng chế

Tuệ Minh, GDVN

Chủ nhật 12/02/2012 21:28

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-Do-Trung-Thoai-thoi-lam-to-truong-to-cong-tac-xu-ly-vu-cuong-che/108980.gd

 

(GDVN) – Chiều 12/2, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định để ông Đan Đức Hiệp phụ trách tổ công tác xử lý những vấn đề liên quan đến vụ cưỡng chế.

.

Vụ cưỡng chế ở HP: Sẽ thực hiện kết luận của Thủ tướng trước 20/2

Toàn văn kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế ở Hải phòng

Chùm ảnh nóng phiên công bố kết luận vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng

Thủ tướng khẳng định: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng trái pháp luật!

Hôm nay, Thủ tướng chủ trì cuộc họp vụ cưỡng chế ở Hải Phòng

Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng dưới góc nhìn của con trai Bí thư Kim Ngọc

Truyền hình đưa tin như thế nào về vụ cưỡng chế ở Hải Phòng?

Vụ cưỡng chế: Thu nhiều vật chứng trong việc phá dỡ ngôi nhà 2 tầng

 

Trước đó, trong cuộc họp khẩn sáng 11/2 của UBND TP. Hải Phòng, ông Đỗ Trung Thoại – Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã được phân công phụ trách tổ công tác triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB – VPCP ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

 

Tuy nhiên, khi quyết định này được đưa ra, trong dư luận đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình khi ông Thoại chính là người đã phát ngôn việc phá nhà gia đình anh em ông Vươn là do người dân bức xúc đập phá (!). Và với phát ngôn như vậy, dư luận cho rằng trong đó có dấu hiệu bao che cho những sai phạm của lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng..

 

Và ngay chiều 12/2, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Văn Thành đã tổ chức cuộc họp quyết định phân công ông Đan Đức Hiệp – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng thay ông Đỗ Trung Thoại phụ trách tổ công tác giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm tôm theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng trong buổi họp này, ban thường vụ đã thông qua hàng loạt nội dung cụ thể để triển khai thực hiện những kết luận của Thủ tướng Chính phủ như: thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn…

.

NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN:

.

1. Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố:

– Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo đúng các quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai.

– Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc:

+ Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

+ Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ – nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.

– Chỉ đạo Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân thành phố giao tại Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17-8-2011 về việc hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

– Chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố kiểm điểm việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17-8-2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng theo quy định.

– Chỉ đạo các ngành chức năng và các quận, huyện rà soát đánh giá hiện trạng tình hình quản lý sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

 

2. Đảng uỷ Công an thành phố:

– Chỉ đạo nhanh chóng điều tra để đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

– Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng; không nắm chắc tình hình; xử lý tình huống không tốt để gây hậu quả nghiêm trọng.

 

3. Đảng uỷ Công an thành phố, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố:

Khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

 

4. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng:

– Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

– Chỉ đạo việc đình chỉ công tác đối với cán bộ và chỉ đạo Đảng uỷ xã Vinh Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

– Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện, sớm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.

 

5. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố:

Xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao về việc chỉ đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.

 

6. Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố:

Xin ý kiến của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về việc kiểm sát đối với việc xét xử vụ việc này.

 

7. Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:

Chỉ đạo kiểm điểm Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; tự ý điều động lực lượng không báo cáo xin phép cấp trên theo quy định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu III.

 

8. Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông:

Kiểm điểm về việc tham mưu cho Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố việc tổ chức cung cấp thông tin và định hướng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

9. Ban Thường vụ Thành uỷ:

Nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Đảng bộ và nhân dân thành phố; tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng.

.

Tuệ Minh

.

.

.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d người thích bài này: