VẠCH TRẦN THỦ ĐOAN LỪA MỊ CỦA CSVN QUA VIỆC TỔ CHỨC “LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN về DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP” (KHỐI 8406)

 

 

Tuyên bố của Khối 8406 : Vạch trần thủ đoạn lừa mị của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, qua việc tổ chức “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”

Khối 8406

31-12-2012

http://cacvanthukhoi8406.blogspot.com/2013/01/tuyenbovevieccsvnduthaosuadoihienphap.html

 

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://8406vn.com – http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com

 

Tuyên bố của Khối 8406 :

 

Vạch trần thủ đoạn lừa mị của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, qua việc tổ chức “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”.

 

Kính gửi:

 

– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

– Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

 

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, tháng 11-2012 mới rồi đã thông qua Nghị quyết “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”, kéo dài trong 3 tháng. Theo Nghị quyết này thì “…Người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến các cơ quan, tổ chức; Tổ chức thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Thông qua Trang thông tin điện tử của Quốc hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ 2-1-2013 đến 31-3-2013. Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho bản Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới…

 

Kính thưa đồng bào Việt Nam và cộng đồng thế giới tiến bộ.

 

Hơn 67 năm qua, kể từ ngày Đảng Cộng sản cướp được chính quyền hồi 1945 đến nay, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946–1976) và nối tiếp là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1976–2012) đã ban hành 4 bản Hiến pháp vào các năm: 1946, 1959, 1980 và 1992.

 

Với bản Hiến pháp 1946, do hoàn cảnh lịch sử lúc đó, khi đảng Cộng sản do ông Hồ Chí Minh cầm đầu chưa chiếm được ưu thế tuyệt đối trên chính trường, nhiều cá nhân và nhiều đảng phái khác vẫn tham gia được vào quốc hội và chính phủ, thì nội dung của Hiến pháp ấy -dù còn nhiều khuyết điểm- vẫn quy định được 2 quyền rất căn bản: Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm. (Điều 12) vàNhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia. (Điều 21).

 

Thế nhưng, với 3 bản Hiến pháp sau, được soạn thảo khi Đảng Cộng sản đã thiết lập xong bộ máy chuyên chính vô sản sắt máu ở miền Bắc sau Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 và cả nước sau ngày 30-4-1975 thì quyền tư hữu tài sản của công dân đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu, thậm chí xóa hẳn, như đối với quyền tư hữu ruộng đất của người dân. Hai hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu hợp tác xã (sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể) đã lên ngôi. Quyền phúc quyết của nhân dân tức là Quyền dân tộc tự quyết mà bản Hiến pháp 1946 đã xác lập thì nay đã hoàn toàn bị thủ tiêu! Hơn nữa, trong Hiến pháp năm 1980 và năm 1992 lại có điều khoản quy định rõ quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản để bảo đảm cho độc quyền toàn trị của đảng này đối với toàn xã hội. Đây là một điều hoàn toàn phản dân chủ!

 

Điều đau xót cho dân tộc là suốt chặng đường lịch sử dài hơn nửa thế kỷ đầy đau thương, nhân dân Việt Nam đã đổ biết bao xương máu để mong có được “nền hòa bình, thống nhất và độc lập, tự do” như Nhà cầm quyền CSVN vẫn thường tuyên truyền. Thế mà hôm nay chỉ cần ai lên tiếng phản đối sự thủ tiêu Quyền dân tộc tự quyết hay sự xác lập Quyền thống trị tuyệt đối của đảng CS nói trên thì lập tức bị quy kết là “Bọn phản động câu kết với các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp và điên cuồng chống lại cuộc sống yên lành của nhân dân”!?! Thật không có kiểu lật lọng ngụy biện và phản bội phũ phàng nào có thể so sánh được!

 

Vậy Nhà cầm quyền CSVN thực sự muốn gì qua đợt “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” sắp được thực hiện vào 3 tháng đầu năm 2013? Đây không phải là lần đầu tiên họ thực hiện việc này. Thực tế cho thấy rằng: mỗi khi cần “tráng lớp men dân chủ” lên điều gì nhằm tuyên truyền cho chế độ thì họ lại sử dụng trò láu cá ấy. Trước đây họ đã từng lấy ý kiến nhân dân về việc cải cách luật thuế (nhưng nhân dân ngày càng bị sưu cao thuế nặng), về việc sửa đổi luật đất đai (nhưng quyền tư hữu đất đai vẫn không được công nhận)… và nay là lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành.

 

Trong khi đưa ra việc này, thì chính Tổng bí thư và các ủy viên Bộ chính trị lại chặn họng nhân dân trước: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, “Không thể cho quyền tư hữu đất đai”, “Không thể có báo chí tư nhân”, “Không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng”, “Kinh tế nhà nước là chủ đạo”… Điều đó càng chứng tỏ tính chất bịp bợm của cái trò hề lấy ý kiến nhân dân của đảng cầm quyền.

 

Sẽ có một bộ máy đồ sộ được phát động để tuyên truyền, thu thập ý kiến và cuối cùng là một bản “Báo cáo tổng kết” cho chiến dịch này. Kịch bản sẽ là lựa chọn và khuếch trương những ý kiến có lợi cho Nhà cầm quyền Việt Nam theo kiểu “hớt váng sữa” để họ rêu rao rằng: “Đây là một trong những họat động nhằm hiện thực hóa quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Nó tương đương với một cuộc Trưng cầu dân ý trong việc xây dựng Hiến pháp lần này. Nói một cách khác, nó là một Hội nghị Diên Hồng của dân tộc ta trong thời đại mới, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc!

 

Ngược lại, những ý kiến nào Nhà cầm quyền CSVN thấy bất lợi thì họ sẽ thẳng thừng vứt vào sọt rác, những đề nghị nào động tới chuyện “nhạy cảm” hay “cấm kỵ” thì họ sẽ cẩn thận ghi vào sổ đen. Hoặc nếu có đề cập đến thì họ sẽ đề cập với cái giọng giễu cợt, lên án thường thấy: “Đó là những quan điểm của một thiểu số bất mãn phản động, hoàn toàn xa lạ, lạc lõng với tình hình đang phát triển và đi lên hàng ngày hàng giờ của đất nước; chúng hoàn toàn ngược lại với ý chí, nguyện vọng của đại bộ phận dân tộc và của xu thế thời đại!

 

Tất nhiên, nhiều tội danh của Bộ luật Hình sự hiện hành đã và đang đón chờ “thiểu số bất mãn phản động” ấy như: Điều 78 – Tội phản bội Tổ quốcĐiều 79 – Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dânĐiều 80 – Tội gián điệpĐiều 87 – Tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, Điều 88 – Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam v.v…

 

         Từ những nhận định trên, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:

 

1- Việc Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, từ 2-1-2012 đến 31-3-2012 là một ví dụ nữa thêm vào vô số ví dụ về thủ đoạn lừa mị dối trá của họ! Làm việc này, họ nhắm 2 mục đích chính:

 

– Phỉnh phờ dân tộc và lường gạt thế giới rằng đây là một bản Hiến pháp đã được toàn dân Việt Nam đồng tình và ủng hộ.

 

– Tạo điều kiện cho bộ máy công an Việt Nam lên được một bản danh sách các “tù nhân dự khuyết” của chế độ, với các “tội danh” được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành đã liệt kê ở trên.

 

2- Nếu thật tâm muốn dân chủ hóa đất nước, Nhà cầm quyền CSVN phải để cho nhân dân thực hiện Quyền dân tộc tự quyết của mình, thông qua một cuộc Trưng cầu Dân ý có quốc tế giám sát, về vấn đề cốt lõi của bản Hiến pháp là: Việt Nam nên theo chế độ chính trị độc tài độc đảng hay chế độ chính trị đa đảng đa nguyên?

 

3- Nếu thật tâm muốn đoàn kết dân tộc, Nhà cầm quyền CSVN phải thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những tù chính trị đang bị họ giam giữ; chấm dứt ngay việc khủng bố, sách nhiễu trái phép những người đấu tranh dân chủ hiện nay. Đồng thời, báo đài tư nhân phải có quyền hoạt động và quyền này phải được quy định rõ trong Hiến pháp và luật pháp Việt Nam.

 

         Làm tại Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2012.

         Ban điều hành Khối 8406:

1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

 

         Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

Posted by Khoi 8406 at 4:30 PM

 

—————————————–

 

TIN LIÊN QUAN :

 

Hiến pháp là một bản Khế ước xã hội  –  Nguyễn Sĩ Dũng   3-1-2013 

 

Hiến pháp càng sửa càng nát – Càng độc tài   –   Phạm Trần   4-1-2013

 

Khai Phong – Dự thảo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 (Những thay đổi đáng chú ý)   –   Dân Luận

 

Lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu dân ý (Sửa đổi Hiến pháp)  –   Nguyễn Quang A   4-1-2013

 

HIẾN PHÁP DÂN CHỦ LÀ TẤT YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN   –   Tô Văn Trường   5-1-2013

 

Kịch liệt phản đối việc bỏ điều 4 Hiến pháp   –   Dân Làm Báo     5-1-2013

 

Góp ý bản soạn thảo Hiến pháp Cộng hòa Việt Nam: Đề nghị hoãn ngay việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992   –   Phạm Văn Điệp    5-1-2013

 

Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992: Đừng bỏ qua lời dân dã   –   Nguyễn Hoàng Hải, Berlin- CHLB Đức   5-1-2013

 

Góp ý sửa hiến pháp – Mừng hụt    –   Dân Làm Báo    5-1-2013

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: